Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

T1Zpb2VaVURVVUJ3V2JFSjhETStvZ3MrTmU1Y0hqYUl2bmY0YXJtWXdsYnR0YkE3U2c4MWppenpoOEFnZGVSQmhEUnVHUjZxTHdjNmZrMVFUSWppMjdXWS9XYk1kemszRTlkd21xdkJWbENpZnJERmFVVUdpL2lMdENkRTJnZDJoR2xJRUJWRmhFcEhhWktpSUdJaE1GbmxsdzNzYmtrY3lmdDROLzd6M0hDaTczZ0RSQjlCODRTU0Q5WkprZkdGcFFtS2ZSTG9FaGVicTNkMFJ3T0N5eHZwd21aR1RldkJJSG5kRGlsWXA5cFNQd1A0TE5BOFQvRWhUVkZUZmw3czZZUTVQZGtMd0dNMElYVWYreUtSUURQTUdsZ3ZyQ2JUc0NaUWJrSUlLbEl1OERxT1J4UG1GUFJMNk5TaVV1bFBranZDcnZpcVVYeHFrb3lsZVpTazg3cnhtTHVVcXJrU2pzcGJuZU8vZWU5ZFplUktCY1BIcGJmNHJSUkVIbTdZVHVmcHVUZlp0LzN5OGdVWVVBWEhEcVh5SU5RanN0Z2ljbHlDQ2VIR2tDckxsNVNXTVlxb2JNQkFpd2gwRGJodjJVWUk4R3BDVHlRdlBESS9TYXFCbHBrbGVTRnpNa3haNDZMWHFtK29ZckUyM1pZL1h2YnpJcStCVStVbEtCdUFPTlhLK0VJYm1RaCs4b1FIUTVYbmsxUXd0MHRIdFU4bjJkWTg4SGpZeUs0eE9wSkZkOFBGT0oxM1VvS2RSQzNVOW0vRjZHRjV5cFhvaVVWZHlSVDd4SVNDRU9qMWR0dDhVRGVpOG9OUGoyVXZ3eUsxQTlWbER6NjBNTVdTMlVrZGttNVFYU3doK0xTdjNzVlJ3bVlhQ1lhQkcwRklsOVd6NW40QXBtbmF6WHc5N1lMeEIyOFFrcFNQVGFMNFFUVEtsTUdUVGNHOUdFMWhFaWN1MkIzb2ZRQUdyS2hkVTZzbXl0N1IrS3RIUS9qNnlLaFcvMStpY0ZKRTQxUmdYbUowdUNBblIzREU5eHFOS2dIUG95N2g2NC9mc3hsZ0pLQW0vNTlVL2Faelo5aGxMbG92d040WE1DS1doR0JremlYWjFqVForZkppOEttakhFN1lmczVpSWtxelFaNDF4N0cvVjUvMk9LaUtSR0VGUHM5TjhKK0VUbm1zOFB0V1NjelRscGMra3FKa2Z3N2FLVVhvbGN5ckRDTnpUdC9CNGtuVDdnZDZKNWFhUlpXVDIrS0c2OXV2ckNoeFBabGRSSklDUnFyVkw5a2puVkpwTTV1VkdlOHdzUEdrSU1YTmhKZ0lreC9PV2VIOW5JVXViRXQvK2pHSFN6ckRGYXU2Qy9TOUtNN2lVOEQ3elBDUnJJR2NPUTdsQmtCWHVWTnZlUHNRK0JMT1g5ejllOCtMek9kdGJkNDVmYTJLeGdIMGdHdi9TQXhIMnVQbTFmVksvQUhiOC9EN1JWdlRqemwwTjlpaENPMXVBNXBnTFllSnVCT043Ujk4MzdXb0xzbldQRVlPcXBUUm1yczlWYUwxMWVCMERGcmRXSndmRVBxNmJ4MFpXWlkyZEtZWHNnQk5nSDFiN0FFL053S0dCRWtieG9IRzl1VUVBR1YyNGoxKy9sMG5kTVJMZmVrcGN4czVTZUdIdEduZWU2Rkpnc0h6SVVFK1c3SXdqZFJwQ2tWczFOZDNRWnVGcTBZZnFEaUhEMWNieHdWU0FOSHlQZTNjY2RqdUQ3RVF6ajN1cWlwTnpGL2dLVEFMRUo0aTJScG5hQ3RBa05OSkJtcW5WTFBEd0ZRMEJubHVQeTBCeTRvVDNLd3VtVGZudW5jdW9tYjFrMW1CTGRFaDB5UnozNlBENFBIY01Idmg1SnZwNW4yUzZ1aFQzbyt2Z2lpU2ZITTJJNTJDTTA4RFd6L3NMTHYydVBLeW4rYWpQWmdNRGtkUnNBTnVUVU05T1QxZzlsL0tzenYveTNIeVpxLy9QZjdzcC9nazg3SWE2b3RoK2l6US9HeUZmenJwZklIVVlKcXVleUFMUnRucmRlVWM0RW00M0ZFY2JMWENvNjNVREFWZG52TlVpWDBnYVZSUWNZRzNEMjFjbEdZdTdLckRZWG94SXlndXZZejlJd0tYeU9kWm03ci9ET2lvQkE1NHNJRU0rRGNjNXE0c2R4cGRRS1REcFo0VWJTVVZPYVE4R2g4ckVCZndZOSs2Uy96V3lvMDJWcFpqOWlHeUdlWlR6YUpCMlpwLzFBanlDY0t5SE8rckx4UW4rTFllQ2FqYmpVeEFidk1kOGtVcVpEUTFGQ3VSZnFWRHhPdTV6aXBRVWhBUFY2SWxIZklXUlJjb0RtalNKWEp6cDhVWm8xUTZiSXRmWjcwdlNiN29aL3NuelBCcDZaYmNxb3ovOEhSSjBycEcyYVBBdjloK0ZvaExjSUtaOFNoaDlnaVc5NER6aXVYeVdlZjJXVDF5R1Q5TVAzOS9vbEErZXNxUTRpNUJEVTBXUkFFay9jdnZHK2NIOG1PcjMvZEptL0dPSXUvZW1WWUlRdVdwNG1zaWw1eGtpRVJTdFBtYlAyR3JSbnFqUjlsSDFqMlpuUUwvMVlpRTJETnd6OG1JTE9YUUk2SFRIdk5nSER0ZVc0RlBvR21uTklsbnovR1hnelFwRVhCQTlTeUQvbjdHRElaUXRNNW1QYlNDa3djMDNOZjNNZityeGVOa1Znc3lKY3ZHR24wU1J0Umc1RmhEenQxVEt5ZHJhV05KSmV6MEtmS3hZQkRjZ0FiSkg1R1lvR2tBallUeE4zY0tNWEUreXc0eGM0V0R5YVE0ZS92UUYwckdmSU90QUdVT2loN25jRXhYSTZjclVoY29iSkxBTU1EWlBXT1NFM1VGc1dURXJWdmVPT3p5ejNXRWI0NVdYUEpUY2FZdm9JVi9OVUFXbXpZSVBILzVrdWpQWWNodkxUQlEwNm1aSXJzUVRqWnB1N2FsY1lPZEJ0R0dXbGNOM00rWTU1cHlHVDBCRVhOY20xN21mV1FneUNDOU5rbXhhdnE0UGhGZjRlTktKaGRsMnpGVi84eE1abXV1ak5pamp2R3FPb3MyYWYxYS9uTzlvdGd6SXIxSlY5K1FzVmV5S0FrdWxwUGpTbUdkaVovNUpIek5jWkJSQ0s1TDY5WDhrWkdmOVI5RjlMTlc0dERmYUhPRm9zczNsMWZmeHI3dElxUGI3UUp3cFZ6MnR2R0dJa3RLYksxV3V2THdIaGN1SVJ6dzVNUFJlcWlqMEE2M3MyczMrSzRMclFUT1FjRDNEeFZqVlI4em1oVDF6RlJvMkhZWWgvT3VBNFpYTCtzaGpkSW81QWpoM0J2RGxkanNmRzN5WXdVbE5Tam9aaStINEYwK3dQbzRLNWw0WVd5dUQ5WE5LR0F2cXkwcGp3NnNuS2VCU2QwUDRydXBUdnBmRWNyYzZvWUhvNGVZdWpkNlk3N2orMVR3M2Q0b0kyN05mNXNOWmx2N2Y4dDlDd2tYOXZGUlI0bzZld3FlMGxEZDJ3eGIveFh3dnhqNmprdXlSZU1uYk5IbmRhNVFPMzJvS0pES3owdW51dmZJcEJrUTVxSUY2ZlFHWXlNYy81bERQajBwb1VpdzNiUGxFcEJEUTIxYTc1QnhUVnhQMTRTaU9McWkrY0J2MWNqV3M3S0lpbXp0ZFRmZVV6WjJaYVlJeERJTzFWRmg2RjY5MHZsemZUbEFOdTdWS2I4T3AzY3VBWU04R0lZTlhYUGxGNFcvQlVCeEVWYzJ5MDRxLzllVE83ZW5uRWorTmQ3aHY5ZnB6bExZWEc5aTc4ZHkySzFBS1hYenJHanNobXNYT1NGMnNaQklOUTZ5SXlaZm92dE5VNlk1ampReDBBSTF0TllqUnlEK1VrUE5rcEJ4ZXRtSDJsSjN6Tis3ZG9PZWdsUHFoWk43S1kzR0ZsUVEvQWVkcWR0RUtMK2k4ODJiREhvTGNETE5paWtleStPczE5Skt4MlNKNEU5WmgyZWU2c2NjVkUwUTJ5UC9WN1RlcSswSFEvQkJaay9rUXNZZCtyU3NvbEhYYWVDY0YyOW1QUi9LUEZVUHRaVlZxeHRuMGNHY09zdkdaaEc3T1BROFZPdGN4RENMcHpkclRVU1NBZlkrSHRnVm95bm1mS2JqdFQ0c1pxamxLQmZSNW1MQUs0OEY5emRiMnpiL2U2dWZnQXZSdmNDVGt4YU5YS2NvMENITkZ5L3d3VHVRRlNRbHBudjJVK2p3UDVvR2FRdUlMV3VIMDJMc2NZazlTbStzeWhlRG1ZUmVpVWFYdE9Jb1hWS1FmRlRsMHIySUY3TmpRMFRjYlVMTjd5YWllbWQ2VUpWZU9tc20ySFlHc1E0RVMvOG9VdzdOSkI4VHhDemVvTWQzNUxFMzdYYjBHbWJ6QTIxNTZDOThWNW5TRDRmNTJncVBZdUlsWVcvZEFIajlGMDhBMUNuT1M1aUQ4dVd0dFV3U3picUVVTkM4dnQ4RlhKSnpmdFllTEMzR0E0cWRoWUEzeW95aUpRPT0=