Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

K01ueFNLWVBtVTRETC9pRWRmaW9zWEYzZjI0RGRuNythNWF0U1Z3UEkrWGlOdlZPNFVOOER2cktZMUswUW9GYTdvejBNclNacFQwNXE1QjhWZ0IreVVxODlpVjQ5alkyNzFqbmpkam9ud1RXYy9hdFFmdGpReGhnL04zUmhqRVBwUnlueENzUE9tU0NCNjR6enJ2SE1QNmtlU0JoaW51SzVnTXdERk42Sm5CSEZUMW5yeERObWw5ZDgyWG11Z1JtOUdQQk9RRlBwRmR1TFdXOTUzVjRZelpBemJPMll2eDFFTC8zVklDZk4xZkw5NXhsVnFFSXI5bkhoNzVaVzJHWHRYaE9IWUdZQmZacU9oR3E0OTgybmJla3I5QnEvenlsTnphRFV5YnFDQThXQ0VUaS8vS1FxZkRtS1N4NldidFdNd1dvd04rV3FhZ1l4WXBiSnFTS25Ub2NyazBBNEFqWUVaM25Sam11RC9QS3NMQ0lIcFU3RitTUis3SXFpSWFHUVJydnUvR2VsbncxMGI4WFV4MlY0MkxyUXhLTW5oeVE2b29HOG9EZEtxWmFPSlVmUkFMN0Q3REk2QURheTQvc2lnRTByNDY5cnY5RGJjcVo1MEMzSmxzbXJlNk1NMG5nbFlHb0pzVGxET2dsbithY2tCaGpQekpQVDd5UFFjQ0twalZHU0lucDhaR0NUbktNa1hXZGltbWp6U1Bpb1pWTWJnbHZOVTBBZ2xIVy9NblV3SW5HV3A0TW5acE10ZSt0VkMrR20zN0NldnNRbnJJaXkxdVJoZUFwTzQxVVROcDF2M0pqY090bmwzL0tFSVQ0cUVLeUF0Z1lvWVNlcEpHeVMxc3c5L0JOUWJzYkg1QkVFdUlPVTNHTjFVNVpobUZYZWVrRXlGQkNzZmk5SmtFSHVxZ09kSmZLS2Z6bGUrQUVmbVBHaW9qdldjN1VPV3gwZVNIUUZFcVhoZnFTK281L1IvQWZkdlp2Nmt5YStZTDVRKzhaVzJtZFZiOGhIU1lLb3RkTGNua3NvZkpNcURjalg1WllGR2pUWXRsQm1iUE11UjJIOVFKcnFabHI0Tk9RVGVzRnRSL2NKWmpkU1NsMUIvbVJuZlAvdUxTUmE0UzFUWWZsRjNVZXd3R0o4TFdWaGtqV09FZGxVRmkvclA0T25ib2NRWEYzUmZ6SmduL0FBUHpIbkVvSC95cTkydlpVZ0RuUXkyVkxHOFNXa0JyWURBN1VSTVk0U3ExU2F4K2l3bW5TeTM0aVNSR0tWM2E3SmRWYTlTNjdrUkRGVUZNdm9HQ2xZL20wSE9rellFaXdCaWtjYmZESDdQa3RNZi96WUlTQUlxMTVqWEI1TmJDTjJ5OS9BQzVzdU5oVlR1NlpvVElyR0hpSWJYL1VLYUpHbEFvb05INnozVmx1dEFLbWZOak1rY1BVWGlmR3o1ekNCNHRHejRHL1FtaW83WjBxaXh5L1AyMklKemRSNHFqbFJvRXVIV0J0N0ZrNFRTN0JQUWZ5WlZYV3hyVjNpdzJibTlFaXFIMTZra2xHU1c1U0V4bkhXWVJDNlFEWFQwalZxQ2tUb0E3MDcvMUJuMmxhZUl4bFJYSk1IL25IaUpnQUVyMm1mcXl1T3luc0tmeTNUQ1d0U1NhSloyM1d6S1lzL2cxM1RoeTcyczFvVXZZUmgycCs2dk5yVTJrSmtXTXUwZW1xcFZXVW11TVkzMjhmWERtYTN2dTJGM1pDYnA5Y3FyVWdqUXp1OVBJcDNJaHd4Z3FSTTNpMjVRSmRrMVIvN0xYdkdyZWJQQmRNTGpzZDZqcHZtS2tjUVFIY3pkbzFCaXlHZ0hpUkZpOE5rU1RZY0VuT2x5K0FlVXZyVUtaclBqSW95Z21LaWNBRjRESWNOZHF4cDcyeUhCNm4ya0lsUTRka1gvNHBaVHRtNy8yaE1yTUt4NVJiZkRmOWlUVjFWTDlGbEVldEZwNGVPY2ppT0hTalA1eWRTVVRJM0dOdjV2ZHJmemxsNXJKUG8xN2pQeXFoTEluSFBjcThqdUhWUGxjRkk2MnNOZUtWUUFTOEtOL2gzeE1GS1g0cWM4K0hkQ2o3c2phNk9kZ1liU01kTXJEWEYvTjJDSVpNa1ZMeHJkN2hReWloSThKYzhqODk2TWNJK3M3UFBKaWpSby9EaEtaOG1CbzIzM2FMMHNkUmw5bTFmRXhrTGE4bndERzgvYnJTQWs4MTBvWDhveGNXT1MyM3NBOU51ZERDSHRsNUFtdnhWVW94bW5kbkpqNTg1Y3FIUGF3MFRPejBIOFc2Rm1TQS8vYlpSVmNhb2pqQWZsVjJMbnNMRUZINXEzZHlrN05IdUlXOFM0UnZlZEFqNFpKQ2lDczFHZmpEbmd2bkI2eFN0dEt0N01DdkJSUXBydFRBWTd5MUM5YVhFeGxUdnpUdjhhdDFrdzlaRDFpaHlMMEVxQmVjWnM1a0IxOE9KcmFDUTJhckxKZWJod3QySGhOd2c5RlZJTC9DZENZTVlKTjFmSnd2WVB6OSswWGZlVlp6NVRQQlFMUU91TXlCM0QxclEvOE1hNFByMWg0YU8vWURuaG9pS1psTE9kK2ZsS21YeUd0cnYxYzBkMzNqRThFc3Y5bEVIeUt4VG5qeGdjN1Zrak9aVXNNOWZVUmNRSVZMM2E3bUZ1U25RUWNJTVc0NEwzdDU3NFRYcXpVZzdvQnViNTE2M2w2TjlsOFF0UTdHaDc3UFBraEU3Q1l0Z0RNMDZISytFTlRtaVhwTHZ1UmpUdGYxeVBKcnBWUzFKMUN6YVMrQkhTajhHRlpJd0ljb3NCRXI4OGR1RVRzQUVXUUtJdHpSVmx6UmROaVI5Rk1SZjIvNDcvQ09KKzNzcE9JTDFvd2M1YWVZZlY1ZVZWLzE1Um5EWWhEdWE5ZGo0VWRaRGdRYlNla09haDJZeHI1dlhuNnRPR3hBbG5rVWIzRVNwdVdKYkZBWG9ydFl1N0ltQ2JkS1NVUEIySlNPWHlIRzg5Z3ROaVFUeFA0allwbVNEeXl5VWZBVTNnem1Fb2doVFl4ZE50OGN6cktvWTFVdFNyYzVPZGNOYW9DMG5hTWNwMGJtZU9aQXNoMTVZWWE1UElhWmk2MUVpSnUyTkdSU1lTQlZZR1V4OGFSMm1QR0srZ3ZXUi95Q0k1Q1RJYm9odmZnRnVXM0ZEbkEySno3c1Y4SXphNWVkUUVoWmpraEt0SGVnbzJ5U0FEWHFxa1N0WjhOU3Bhb0RHa1k0bXkwbXVPdGoxQVBmUjRVM0dsckF3bTIvc1psakxzVGpWYjczb2hjbVAzTnpHT2VtdG5HQ0JEbVpXSmZ0SkFFZ2h6a05VQ043dk9EUStTSDBXNVJuaHJaTDJzcklDVzhLVnFGdTEwb0tlMlBMNnlTWGhGOXpKRVNOT3NVSlhHU0NsVzZxdkxER1g1aHBvNXZYTnl1OHNxZjBGajBvcFV3RE5BY3NFZTdDNVJXMm1tdlUzV1NRdG1zK3ovOFkxQ3hsRm40NmU0NHpBOEsyWWQyd284U1BOejYyTzZneDFaamNCNXhjTzByVk1kaHpMRUFzOHppQlNNTWJlcmszcmhaS3Y0ZTk1dUpYM1pLZ3ZmVXk0K0crcDdiYndkY1hpSGFMZzM1QkNJVmJWNEFkenhPNmxxdEJiTitjRm4yeVQ2WkVITWlxRW0yc0FuODlob0dObGxxVnJWNEFBVXVwNVJVSnBrZzlmc3pVSUV0RVloaTNXNkZDL2hBMWpxdUd3N0h4clJROHFWVTRySXZqd3NjNEc0d2NYak9FeVkzNmNvY1FRSzBteExWUFgyZVhnRGlDQ0Y0NnErLzQ5MDJqVjFNK3l3QlROc2Y3M2p2YTUwZnJJVGlCZ1NKN1FvSnFqa3RmMkVuWEhqMktYWjZRdXZJbnlpcnhiMVFOUzNpN09wMWZ6T3dJODlpSHgxdTAzcUFBQXEvTUdiUEp3b0VXUnRiTXNqTHVWUE9RbHlibkVaZnI0amV2VVBkcGFmVWpOUnAvT2loQVUxa2dqTTU4bmdYYVNHcFJZRzhlQ25RKzZ4MEtNY1hhM2tpeGVVbjlDUStnQ00zcjUxbTJzbElqZEpkd1JsVlpsd1BRQXl2dHZOaTZlcVJXa3FhbitpNTQ0WXphOHluRXg5UUswNGZBVklESW5vUHFma01YOWpZaGFmU1ZiY2crQ0t5cDNMRU95cUV6MkxRUEdWZGVqS0FXVmZKYUNyK3praGlRM2NVenUvMkx0Yk5tcXVnNlZ0eFZNNmdkWUhWa0dQWnU5ZkdJRlAyTmNFcGs1d2hSYnh2N084YlRmRFZYODVQSmpRVldydzdlSHpzM2g0dk1zQnNuNFpNSlFyNTZ2Z0J2Y2gwVVRXRXNiVEFJcDJ2NlE4a3FGeEl1YWRaWGJRd0xiNnkvaE0wSUxqZ1JWV2RSbkhTbnp6N3N5d0NzT2dQdUZZc2cyUHh6c0ZPOGJiQXIzbll3TnBvTUZSdDdwSWxkb1BVNXlPVmVNdUs4TFBvUi9hTlU5N1JjNUlUZ2FVL0loWldYWGtvWktNVmhxcmtsd0J0ZTFEbXpneDRPOVM4UTJJY3dHeVk0Q0NRYXpEQWo1S0VycGZ5aURpM2EzR2gwQzEwcG9iYy9vWjdNdHdtU1p0Vkl1Q214amhxMG1xRjdiQndqcjlCekZmS3k5S09kQWE0YjdlNVFLKzBIWEpxM1VCcFVQWkt5Mnh0aVB1Qk1PaFpUYmhKanBrUDFUbUJjRHQrUUFxcFptekRrRVhMMmNrTllzR0pQSnNPUVN0eWY3T3YxK20rSkxqUmlyN0I3KzRUTFhYaksvQXlzMWQrRXJSUlNmYlQya0lZMUNjOTA4NWVmelM2cDJMZzdaNEhNZHRLNXo3ejBMTUtNNmFmZUE1TmhxdlQxYWFYRjRJT1AyL3c2bU1hRWJGUFY3dmxQM2k2Qk5Da0RwMm80SHY4TW1CTHRiNEJsUUNkUWkwTVc4NlBqckw4ejk2YlhUZTZ5eDRKcENPQ2VEVVRucDl2Mk9hbFE0YklSMFpQY3UrbUVRZ245bUZ0cVZSUFBnWXhFL1IxUGJraGx0bHBFbldHTlRzb0NwdlNPSENHbUlhV0xOQ1lGVG1hQkZLdTN5THBweE9IeER4UWNVZWpaUGRmVk1EdGVlS2ZWOXdjbjN1Sm1GK0haajZobG01dDRKQW1lNUFxdDA1a0hIWEd6a3A0UjU0KzdVd0tFY2JEMFZidnlvY1M4VlNQNHBncUs3ZFpVUnBMM1YvSkU0WFEzZGJoWGUvQ2t6UlVMaU84Y2J5UkxKYzFRc3VKYThTQ0crZWVFOXVZcHNzSnlpRmE2NVpvS00xRTUyU2J5eTJsNDBINzZmYVg2NzViNEdJYmpwQ1hCV040bndCYTNTcDZMWkNYWmVXK0tBMWsvL0hFWk1VREwvRVVFVEdDcEJzVFQwYjVmQm1jbWZPWUMwSWd3c3FoNU5rTkE4bXYvVk9iSU5vRGNSU0U1a0F6c0h0SWhWaVNBWkdpWEFIVlZ5d1hEUEdLbTFGeTNRSlZOUldoeGFhRFo4cDBFK3NNL3Jac04ycVZjWE15K2ZTV2RCOFJUYXQ3MktQVWFYREw1OUF5YkVQNzdLSko1RzdRcGhDamswSVNFUVRqVEc1SXpWM0lNQjhGNE5Za1ZRS2h5Rzg5YlhQQXhaTVJVTW1qTXl6LzhFZXM5cVI3VmRnQU1SVlY0MFlWa0xmQ05LMitHMlMwQ0pYVHlBc2NDUUQrNTZRSjBIWUltcTZFWkhLUVI0M0Q5YXlzaXQrRFo3ZlFUZlZqSWV1a2dETzVjUTEvM2txSHkrbzJocU9OTU9uRk8zM2hnVGl3aUV5TG5BVmkrbW5MMGE4SnlTMWx3NzVMS3JCS1ljTS9ueXNVdWp2cW45ZTBiVjZ5bWM4M2taSUZDQ1RiU2ozNlptWjBpWDBhSHVVa3FQcGhhcldNenUwc0xaZWFXS3ByZklUR2VSWFl2aG9TbmZjc1pFQVZGbm5MaFR3NWIwa004c3ZrQjJWejZ0S2lwUERBTWgyNzQyU3pXYkczZmxnPT0=