Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

ZkJVelhQbUpOa280NEhMTjduQWlkMmxxaVBvM0lIMmdMMzY4TnFsSk5aWjNHUjVRN1I3RWxRUzVVTVVDdnZGZjN6ME0yaTRodCtibnM0QVVsemZpVWszekxzZ3kwdEU4WEhlZmhCZEk4THlvUEM3UUFZRFVEUjdqd2dBMWpuUWM5dlBXWHRQVXNsaW5PRm9MWEdxcDd1YmZIVDZMd0QrNkdid090QmMvRmVrWmRKSWpYK2xXNmltZStzelNxODRCOURIdnFoTFZYaG0ySU1uNnBsVGhKR3k2dFlDd0FDcVJwNnpsZFc2cncrVkUvenpDV2YrTVV6TWl3eTQ1ZGxKR2piUUY2OWo1Wm5JUlRSTU5jZGJtNUt3NlhSMEpGZTZZS2szMVgxUWd0dkdQdWh6WnNpd1FlTi8vSnMwUHRnYyswZDdKMWFZY2d3QjZRNmIrUVJTWXhHYTNabExiaU1Oai9jMUl6OHdkNWRxMVo3ZGZwbTQveUxuUTR3bjY3WG9mMTVPZUY0bE1vQTZNM0VPSDBGRTZOQk81Z2JaZGQxai9pUlZpOUxQYXpVMXJ0c1o0dTRZZ2xxemlwL3FNOXhyd0FXWXRNVG5HTWhsOWlyUUVjVk1ZVGJmN3R0Mnl2ZXpnV1JTSkNrWi90emhCeHVnRDRVNkwxRFY5eW5WSExsanFyZVJmWTYwUUJzVldYL25xbXpBM09OWjJ2ZER5aDA5dEJEY1lCNjhibmswSjZDZEFneE4rMkxrMDRtOVMvTGxnaE9NalNlbngvdW0xZDcrelQxWGtxMERwQnJYUFp2eWNCQ0hJOUgyc3RrRzhVaEJqQWRwcVpVbjhHVm1ibXFRbE1kZmg2VlNHUHlLMXdpUUxnbmRvaElWZ3RGNWNVeW9LVHdOQUFFeEhXcFZRdVhYaWpEWmZzaTJGbXIvS081YVh2QzNxOVByYmRkYzgybVAycVlINTlTY0h6djFrRm1rVy90TldhRXBxekszbncrcUZjdzhyT0tIVm5LZ0Q4SUI4YzRzdTZHRDluMlFPTHV0Vm82a0p4dTFsdjFFUzlyTFA3bmsxcDFnSFk0VW9JRHpRTkxjUWFycndMcEVIMXZFWTNOVHR4blplM1lnd29HMUhxQ0dWNE9BckdqMzlmU2VKWEhqMXZWY1BDZ2F3SlVrckNRSlRsdzNtUUNmZlE5UU1TQXJSTHVaTHROREFNMW5sMUE4UTF1bENqSHU2d3hveDJiRjliTWQveVBRMjMvOW5nZExGMldmSzBHcCtUaTRXQlArWGpWbi9tN1Z1WXpNZFhKTlluWUJ5TFhWSWtjOHZuRk9qVzZlcE5MaUNBKzFlYjFET2pTOE4ydUd3K2lqL2M4TGMraFFKYW1Xa2dzUmdYbDBMTXgxL2dhZjRpdGtPMnFORTVhWG80KzFjSElkOGI5SDNZcUU5eTROS2hxNTNYWE1oN2k2dTNsSzVQMnBDaXpHRVBBZlF2MXdyVklmV1pvYnQyZkVCVDFIVVQ0RWpGWU9TLzUvV1NJQ29JTEZ1VSsvQmZUSjViKy9Ydkk3TUFOZmFMbzBUazJSUEU3Um9EcVdzMmZOV2JGMTYrWTNyWFBTM05NRFlYQjBHTjZMQmJOckd4SVNVQW9EQ2hJcGNyVkg3R2pKcUNoODd6MGtkYjZZelZqcUFmVDRlNUU5cUVUaEx5TUVZN1A5WDBXQ0k2M01oR0JudUtENTNhdVpoNllGQTdYdjA5TjF4N1FzN3ZrVzJWemhURDFSN1BzSStod0NwQzZsYjBpQk16Zyt1b0owWGlVdEYrSHVaME1wdDNEdkQvVnBpOXpYWmxPZmV0NTg0L3F0Y0dnVldQK2lKK09hUFFzQUJOMU91bitaRWhPSWxEREQ0aGpraHF6MUtyUnIyOFVvZS8vR1FsV3Z4a0VIL21WWWg3NkhzendwTmdhaWNxbTZhSTBYTHhZZXhSUkRVdllzQUZqeWRVL1dSbEVGS1Z4SUdVdGN3SjhFM2J5NkV1VlVZaEQxN0RyNlVQeE81OW1FeU8zRDlRaFJSdTV5UWNzM2pxa0J1Y21EL21wMWhIYXRGM1lqdlJHTW1xaGNwMWdaZW9iY2FuUTVVNG9GVVY1YXYvZnFYenVsMWlYMzhPNWFOU1M2NEU5Rk1UcTg0MWdRL29GdjFnN1k1TGVTQVBRU0ZTYjcycjhSVlhtNG51dWltUUxRTGt3MmVhYlh1V3YreXZPM0dRak81bWRpT3FVRXNtN3p0blVQVDF0dWdOVVlidTg5TzUxNUNwakIwOGZSL3hEL1dZZFZSbnlWZW5Cdi82QlRRdHdmRGdmeFNaZS9xZ3l2VWxmUFh0WnowT05sOXB3Q1BoUERWT24vVXdHUEl6eFhIZXd1VThGeklqdVQ3YlhmMGovRW0vRmp3V0FnZzFMcDBYS2J6WWFGQTlZSlBzc3VONHN4bmtCaU13dnA1SW9FaFpnQml4ck5BT0UzZnBZSlFyaWVSbW5UNDhpZGRMSDcrTTBYY0tETEdUU1k0Q3d3ZXVlM1RlMkRMa2pFTzVrSGNKTklpdUZGSkJkdk5UYlZYVFBSWXVtMFp0Zy9IRDFpSHNwb2liallTQzQxNGUzVWVpam5zRU1MK2FvMEp2Wk5qUlcrRncrQ3c1bDVhMTZGWmw0aXNuT0l0RjdzWkVDakRwUTFGSFpNOXZKTjBxamFRbjluRzJMQ2VWZTd1SnZUMnFyQWpFdExpODc4ajQycHloZEZvQk5yV2NKbnNlY0RYdXMzbWo4TkxYTzNDNEZ6dlJFVHd2VFcvNm9NelIxL2gyWnRrdWJPTHlTcVl0ckw5eEJ6dEM2bEFUbFNxR3ExQWFVdFJMUmNwaUdvUXU4NFV0enhmblhZanVKMkQ2ZGhjK1RLbmIveGRJNjR0SXJhMS9MaE01dERLbTJkYmt4UjlUeTBMUWc5TUVEdVYxVnY3ZkxZUHpvREJNWElTUGNicUdQeXlVanhQZmxCbXRUVTl6b2ZYdnhzV3I5enFJTFo5ekkxUXI5ZlNMdlMrZU5hTUNkS1lFclF0Z2NaQWFmWm52NmozUVIrRjJUSkpldUdlQmlaeTRwQjFMTHNPam9Wa1JUYkwySTkrTjBjczM2Tnhkb2VmMlFKTXc1c3A0cmE1TForYW5ZeFdQQmtYelZvTmVFdzg5UldOQ2hEVkZNWCtnUXkrSStuMCtiTWNUQXpXQTBPaVZXUVA2WFV0Zm1uNjR0VFpjU2RDV3p3Q0J1OXMvM0hxaVI2QU93OTQrdGtLYnpZYTQxYzJUZkxyOUcvb1pjVk9Sb1gzbzl1djN5bUZ0Rm91b1BlY1o1Vk1JMnBkMnBuSTUydlJyWjN6dlV6Y1RmSFpsOGptSllaSnpHZUw1VUVDYW5RS3JxMW1uNVZiTTdsQnNYYy9vOUY2Y1VjQkxhOTZwbTJNNFlCKytmMTFmY0Y1S3V1cUloMkZiTXdJVnV3ejR0MEttQzZDRGJmNnJmMDc0OW54Yzc4cUozRGFZMUpWUDNrUmZNbGlIbnFuckcvSWZJSERLbll2cStaYjVyaFI1dmZxMWx6d3VVUmtkK09JSkxvRmh3c3BnbnZjMTRseHNhUjJPakptODc4RUFrdENKVVFDK0oyRjBkMHdGaDJjT1hNdVNSNjVWckY5aTBGd1BILzhUMC9QTzM2NmI1V1dld2dtZHpwbHkyY3lPMytrcnZMenhvS3Z0YlluZ1FwcWpjRE5OMkNnWjlqdXVBR3JKbmRVdHp3bkhLMGJRMmV3K2FNcUhxcHA5RkczMHR5Y2U5RXhoTXh2Y0RaaTFNZGJnZ0xHOUhNMjRaaHpKUWlWQUhIb0MranFBYTJKMHlqbHhGU2ppaWpIV0owK0RPaDM1ZGVtRzdUajNwcUpabG1ybzc4WUh6OEU3OHZ0VUt2QTh3bnh1YW5NMXZWTzNBQmJoVVJ4dk5VNDc2MlpkSHpNM011YXRiNFRIOXorMXlkOTdQNEY4MFRENE13ZEdNRkd3aDhDU0tIQ2FDZmtlSnkyUXoxRVlJWitKWEZaUHUya21md2l2VWlJRnVEdlAxVndBYnd5N3pPMVNtVjdHSVppNFVRenUwVSs0TGdLdGlDUm12SlNLTkRxeU9ic3J3RVlmY1lZZW5TUm5JTkZjNk4vejl0cHJEbEdUSFJhY2lTNHRmVmU0NENwSyt3SFdJODZQcFRZZjZNblNzUlRhVjJEMFpoWnBVeW5QN3pyaHMwWVZKcVVNK0JYMnZDYmNtNFVLZDJmZm1xV3pRSWM4LzIvSk12M1dxK1Btd2JTcjJNZE5wOXh3SEdqMDdjMDljd3RzRTBmRWpUTlJjVVZRYnZaZmxMRGg4UDRid0VkTDRHUEdjRE5zbDlISHRHYlB6UXVvREQrM3RUc2VHN3lqajNSRmtNd254cWxSZzNRU0dDNis2S2tlUnM0TXhCVXQva3hyZjQrZ0tGR29PTWdjSGNjTThyVWh2ZkdHQjJ0VnZhRE42ZzF4bStLRGk0dHhGbXpnUEg1YVdrZEdGazZtTDYzODg4WXNUeGJsMmRqeXN2L0RHNkJRR3NudFo0NFZvT0FBa1J0Szc3dE1meVc2NUduWGVwVEtpbTFWRlFHV3FqQU1KMUF5eENjZ0tTVWRDeEhmZC9jMi9JeElUVmhZT0RBcmZjN3JMZVlwc1Y1NDhmM1phZm1Uak1raWN0YXo0V0dXL3JXeVBnbWZrU1V6dHdHelFKM2sxMGNlRVFhSEVkZVZrNnN1Z0dhVUI4TGk1b3loZE1RMG81NWU3eksxdDdRclRNUHFVUXI5eEtDNzNteVIvY1hucjh0NHVDNVJmNjhFc0xCSUN2aDlLZnlPMEd5S2xkZ1c1emxyNXdmNnBMTkNDK1lKSytENWo1SGFubHBwbjlTYXYzYWRyUFBabWpER1VTMmI1TUhzQStlU3NBQkpZTTgxTWpZUWxXc2YxZTJiQUJjNi9OUVBPTGVNQjVUWEQyaS83RVRxRWdKT2NGWUhiNG1ObUJSL3Vicm9zYW5iQllhV2tibXRvMzQvdnlnenJ3NEo3RnRSVS9hRk5sY0lJREhtRHpwSnFrZVJ5L3NWYmp5TE1peGR0eHNSQUdMTFpDOHFWeDZPMnpWTEVxWjdpd0Vrc1lRWTdpdzVzVUQwaGN4QXdBTloxU0RVbmFxNmlPOEFNU1hLajdheTlrd3lJM01tMW1ybEJnYVBrMk52bU01V2tZTVR5SGNDMW8zVWJXMDhOdDhjTlMrRVF0c1ZvMm8vK0NXSnB0RVE3S3I2VjVjQ3cydGRrd0g3b3dRekVoZEFZY09uQTY4OVFoa0tOaUdTekZZTEl1R2FydElkNjlTc3lnTVBITmVVQVFjT0pvYzgwdUQ1U3R1b3k5OG1oVVVWZ1FERHVOTnBOY1FvK0k0cG05WGM5djRDaDRtL2dtdVNMcHEvR1VHRmY3Y1FYRjd0cmxRaHlXYTJUSG5yZnNLd2xlRE45dEQ5UkpMV1YwUExjV0k1OUlGQmVST0l4SnF3M3ptbDRVRDdSUGFtQ21EY05PSW9YcnI5NnI0RHZNSURjRzBVbk4rdXZCM0c0ZjBNMEtDQ3dHcExXbnVPc0xJSWRSZU00SEJacEVCNWZ1Z3lDWmJDNDEycEpyemZWZStCN1ZwZ1VpWlZ0enVVTmhlUXZ4MDhuUzZYWGNHbCtSU2NXelpKd2RWVmhWTnhyT2dORVptWXZTUk5WcnFwRkF3N21vUmhZdnFmVU9RNTRuTm5VN041K2dXTTNvTGxRa2xLVjBnS2JNb1J6d2hjQ1h1UVI1SjA1Y0NiVkZZaFJ6OHdHN3d1c0FxbDZjTkRCVllNNFBVNmhHY0lHcjk2UTg3Tm12LzVDNTdyNlVvQ1pzTEJQYWllVHUvd2RMU1ZFYklDS3A4NG9yVythRkJQMUVOOGViZWZWMllvaVA0MW5HUVNMWGg3Vk8rQjNFd2JSeGxPc3R4MmlZNzVoSmlqY0VBSnF3M25NZlhJZkZYVTIrZWtSUi9naVltTnlHWEE4S0FQVktJU0xOQVRrdURYaHFzaXpDMlZEUVE5UlQvS0NZUkwzcmZWdWhFbkI0UUMwRzN5SGFlQ1dYcDBQWTZZNmhnekgzYTV6dTNhYnJOd2ViU3FnY204b3RPODZNNElUNmlCa0ZnQXV6UXQ0SnJTY0h5WElyZEpORzlVVllyc3B3eURaQ01INDVsWlh6eUYwMmp4cXVCZEY3R3lyZ3A5SEhlZGQwb2lkYXNCYUJ4TGI5WGtqTWJ5S1RmYUJPeUxMeE5hZEx4dklib3NxOGlBQ1AzY20zUENqOVBoRURONlZyNkNoMGRZd2VaSzhVOWgyZExDVnd0QnVEOE1ZanF6UzFpMVZIeU5veVNoaGFFTUJxK0NwclNrdnJJbXdKOFdVNGxWQT09