Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

NlNQMFJEa1kwZVVGV3hEeUU5dmF6YjhQdVRYSnRZM1VVQjEyd3hIVUtNbDZGdy9qT0h2ZUlIS01wbTRJRHNGNXBFbkN3NjhmbmY1S1E4M1pKckxDeHpBbTBBWXpDclpFVzVKTU9qOWVkOXZXTk9hVGRQREZzNnZ6R1FvSVZzRzdBOWZmajlxUVVkT04zOFRhUkJjL1B6NnpySW1MdnBIS3pEVjExa0h6c29idHZmRWxVQWJqdlFrWWMxaE1DaERuR1c3RndSZmRDRnJWWFROSC9VK2lKVWxyVXkvand1ZlJFSzRmTkYvU2g2V2tyaGZnWEgrK2EraEVHRTQvVTFtRjdxRVZ2YjkxbWJCaXV4ZHNTSGZwRU1oelJjN1JzY1VlUW5YdXY0SVFBTlE2RysrMUIvaExKbkNaL2Iwc05mbXBwSmRzSkFUTUdKK0FLeGc0VzJ6OTM1Rll1ZmFQY3lYWjZxcnhMaDhkSkJtU2dxSno4K0JuRUlPVG0vVHA1VTRQdlpGRjR5MTdFYWNLQjg3V25GMW1hM2lmY3NySlpuSFV1T3orYlJQalZlTXB0TjlKNHdYaGZGd2I5bTNJV1QxeXlOaHJId0g3VEpIT0RnK1N1TDVxelQ1WndHRkJpTDhhZjFRNWVTSW5OZWQyT1RHU2NNV044RmllQ2Z4d1hIOXlCdzRCZmovdEJVQW1XNDlLKzBqcUdNaElpYURnaUIyNWFFTjBxZFRZNXhndksza1lYMU5iZ0pzTEZveVQ2dUdIVnJtQlNwOUdFZzhYcVZLMXN3ZkdoZmkvbDVWTTdDZitITnl1RTBCM1lUa2h0VWJkc1crNGNwQmRWcU8vN1FmVWd0dStvRkRUYTZ1Ull3QXdaenYyVWFKY3NpZVFBZ21kZzM4YU5DTFd4UG1HZ2VRa3Rrc292ZjBBMkR3MEVBM2dKSUNEZXZjY3hjTVVkZE5aUFUxaGl4SUIrRThUdDB6LzA2U1Z4alEyR1FqWEFoSTlTUXRGdko5ci9sdHdIZkt4ZFJzWFBLYnkyWkNLR2Q5aDRVakpHZjZ0ZUVvQlJZb1RkNmNlYjBTYmFDYzhQdjA5UStmSGU5eldFUTc1L2hhaGw2RkhSeFdvNjVjR2ZSRHMwWC9EdnJlc1E3WkF3akE5QUxqaGZUUHVyb3c4MnhVT3ZIbCtCTXVuTkcyYXl6MjkxVE9kOVJxTE96eDBtR0M0WHY0NHZRcEtoNU5OelJCRDNDeGFybmw5WGg2UFNMaXkwdFlkMTArWWloQzY1WVppY1RzLy9pWU55ajMrckd4dVVweU56NE9TMWNYb0dxenJCdTZKczlBdnRsdUhrczNOUWhGTHh3Vkx6YVpndy9ES2dDblJxV05jRE1DbjFZcFRwcGpDdnpqa3NEbHNUeXNkVlZHMThONnpRa3JzZkQ0TkI0YU1tY2VvVDN3eWlJellrcmtkSVpOa1FJNFFSYjVRYkRWaGZBamJhanBUMDllRWduUUdhT2ZkR3V6UDJRNWF2OGwrZlJlL3EyRTMrZUwwM1Rqd09JdUFIMUt0cldSUURqTEFJdFo1N251YkhnbStXNDJqeEg1QnQ5NGt1c2pPVEc2VGh1Wkl0dU5XdmJSdVU1OGh5RjR0OXNuVjF2ZlVmdHNRTit0dGx1eldnZFhYYmcwOTR1b3NndFFhRlF3dDR1ZG1HSW1zUjFCbDFnRlFHNHovVkVYS1FvMmtLVXRVazZ6OTExaUgvNTVIVFVObTcwM1ZaSGYzV3ZYdUZ3c1NKcHNwWnVuTGJ2c3N3RTgzN0h4OXNkOTNjMC9QODQwSkVQK3Bjazc1aWNHc1RkYnNLMnFYU0xOY0pLbytPNDFtNUh3L0I3T2hiMjFnYUZGZzkzeGw2bXF6S2pMZDVHRDNYaEJBVkc5ZWFyK3R2b2FJK1FzdUY3N3A2bldWOHU2VTdKcWY2dTI0c01EbThUOExHK2JBOTcyZTRXTkRRRVIyZGhqdWpLdTdxeHF2Sk1Cc3Q2cFA1Qk9veDRPS1p0VEtGUVNSZ25ZUzhKd3lKdjBkUk83V1p0cHN0S3VtK1F1czlJZDlZZ3FndTBrUHNXZzFqclFSVFNucTJ4UGtmdTJWb0g5WjU4eGxtMklvbUI1K0tqZEVodW14WDA0WmZSQUVUdktSdzBWL09Cc3RLUEd4cVpCcE5XL3IzZDROL0lHcnpxUE9UM0lzL1JwYnBpbEVZTzRoOWpXdVQ2VStlcFpVdlFERUFEaTEzZkFURFc5QWZ2eitEcXVEaUJJUURpazExNzlRdTIrSVArMm55MkY3ZThZcnFHaHRySVZjOUMzZnJ2NTNUQmVyQUlZZXljZEh6dXpIeXZRemwzMEtRL2RkRFZyTWd1clVLME9TYVFUUUNVNzYrL2VZSDk1d1I5MDZDNlRkaTRsd0Z6Tk9KSnVuZWduNm12VnRrN1Zxa2NmeU9KUEJLV2pueXQrS0NTYkNCcis1dkNOOHBGSENOZSsycUN5MVZrUkx3TlVGMEllcTNxbi8xRFlEdDJReEJXRWd3SWE5emROQ1ZCaCttQXVUZW5DcXNzTTRLK2NDTXR1VnRSeHAzb3FweWFRaXFtb25lVVhGZkZzTzhHZTAwYWhqSFE0OUFCS3oraHBCTVRBYU5UY0FESWZ6eU5WUW5TcWQ0djZpd0FsWitnQU9nTitpSzdFMHptWGdpT2owQkwwc2RrWXZtQ1pERHZJYjFJRGR4REdvSmNZaVBBcHRqZUZ3MXZRR2N6ellnR0VIdkJ6S1BOVlRKOUJFSXVRcjZIWnc5YUQvK2EwbHNrbW1IZWFYNmU4OXB6WkZmVnF1K0FJTmJwVmxRQ29Vd0VUQ2xLMVJ4WFl5WUg0OUpOdEZsMWhoUUo2YmxUV1dKWjZPeG5LYlQxY2xxbWE5cEYwNnVpcXZoZGErMnBTU3M3VG9yQ1JRa0FVY0JlN09ZeTBLZS81Y0xsWkNlUU5nWkV2WmdjKyt4ajhMZjNpMDg0ZTNFUVhZcGdXdnkvZnRBZHRMRmFINXg4M3gzdTU1aHFUNng5S1ZQVGIvbUw5R2JndVRCMWRwTlorSUd1Z3ovMGRGMVFmSnpRUXhhZ3ZhcW1LTm90Zyt6cDlBWjNpK01yYWljaXVWYzZ3MHBEczZ3UzdaK3pLa01LT3l5aitRZEs4ZkNsU0VpVEt5R3V6T3NGMDdJRmtDWVlmSXlJZEtUVXlVaVZOcHYxRFhsZjdOd21neHFNRlBBT2V2Z1Rrc3RyVWw4S2JOK3RyTXpWc3BVMzAzUExRcHhUaVlIWnRaa0RmTlRBejYzZWdTL2graldxbkQvVDdYOFZ6aUQ4VDZyTnI0aUZuZmF6OVAvaE1vSnZMaUM1WThBNDdwdXE3SVRtT2xqdWtOOHRsRXkzcHZZQlpKb0wvWVMwQ1R4U3pSa2FSdWxLMjJJa2F1SGU0ZjBxNGl5NExWajBiUGlFWVpzMmxuK3JRYUVjc0kvRzFzMHBKMjk4LzJWVFJvSXNlQzdENWIrczkyUU1XR1EwZnRtcThZOTZORHNTRVBBaDVPWTRlSjNOZzg1UGhVWWdRVnExNWpDM1pRS2oxOUk3RHphbjBiaXR0ZXgxSjVIZmJYeUMzaXViYmUzUFNWdERpd2xqNnU2SkNYaHYvY3BrS0xXZWVhZjlFQ25vVmY4UmZGb1ZGOXNUNnRGQVdOdGVKSFZnWUhGT1FXaHJUd2tpYVQwY3kzWk16a0sxK3QzTnBVdFp3bEdhdnBHTnp1eEF2eFhIcVVlSVpuZVJ2R3VTTkNpTmRSMDFYYnRUbk9zV2wvazdtVGtVVXY2Y1dhRFZFQUFOMlBITjQyd1UxcDlQZHRHanZrQmRMTHlIbm8xQmc3V0tEWFdPTW1VZGNESHdqVWFCNmIzdUs5MjY3QjBqRWIyZnVkTVBsVmN1aC9iOTltMnZNdXBaQ3ovcnNYOTh5RUFkME1Ya0VZbVVwam9CRWtOTTJuc1diYWdRaEpiUXZpMTBvZE93dnU0bDh3bzZ5aUdrWERuUEZlRFR5MWtmM3lVR0FrSWZWQlJrNlM1ZW0vRmRyS1lSaWxjV3Y0U0xiVnpLMS9IaDF6SjVFUkFnTm1GcW9RL0hhejVwZHJXUG1FODZMM0xaM2pYbDVBVmNLR0ZxZDJ6YjRNU294VUtsM1JLTE1FQWJLVlZ0ME10aVBVVEtSaUZqbEp2R1E2UzVBc2RxMU1UdUgyR3pBRnZyRHRzMG44OXowT1N3T1hqUmtTaXh1UlNnekpEVHg0Q3o4UExLb2grS01sTVhpTytmSm9ZSkdqeHVBdWI5QlJzdFUvWmllQkJ1MDlWUUVMVDVzc1ZrTk5OWjVkMDg0eXZ5dzlNT05GcU83MzlPOWhNTjJ0K0JsdUlLYUJGWGo1dHIvKzFSOUd5Y3NOSmhYM0ZRYU1maE54WmF0ckRzcUsraHM0VDZJRlNkRURrdW5lZFlaVlFCQlE2RlN1SzJtNXZpZWJLZXI4enJZQ3VCYUh4NkRrZlJlaEwyc0JoK0xWSW1HN0J6VFJGSHVVQnJJVGJxL0R6OVI5L3FmSHNyUHM2RHRsZHo1VkNMRS9waENTbC9jSkNIUDdkb0VYMDlDVEZrUHh2VDhkdE9iUDl4Q0dmTS9yaFpqblVVK1FPUjhqS1cwR3hqMUd0K0lmN3ZyVjVIYWZ6eDUzaDJ2K3hSNlhGTTZJaTNnSEpGWTRzMThuenArSmwwQVRWRW9DNWQ2b0Y3ZnM0RU9pQ3M4bXZGdXc2UWREZWYxdFlKOWxvWVk0TStOSG9hSGV1MWxZK0FJWjdqbmducFBmVHVZYkU1c3krVUFLK09SN1Z0ODdrTy9FSEJSVFBnaFJBK0EvSGZ2ZmhkNnZlY1RjL0ZEZlM1MGlyMHd5ZG1vRXY4azVCQ1ljVnRHZ0FRRG90TVU1a3h5aTA2SWtJcGZ5ZWZheVVxRzhQalN5d0drbnMrYk94RWRxSThhN0dGbXcyNloxZGNQcGcyQjJIZEhST0NIYzBOTS91R3FFN3pMVkRoVGVpVVozL1Ywd0VUREZ4eEJuVnRCVXBDODJNRXl4V0pmZDJLUFo5UGgyOEZVaFZ5NUNFOHhyMVNCS0tkQWdKRmR5WlpWZ3F2VjVaUWdQQnRmZUpWRmJUNEVlcnpvRklJQjhUd2xVaVFsWWZ1WHhMdzcyQjlabmE2OEtLeFBScDB1alhnNzU3cVc1emJvOTYvREdMS0U2YUdaWkxWaFdZeGlmeVJEVjJIaFpJYlNRaE9ra1JFYjNvY0lNSDNzZzFHbHFweHBhMzZtUktGNG9Hb2w3TVVqT3ZzUTVnWmF0V3ZxeWV5b1BxRStZeHlVMGVKKzJSeFBmUjFZYjE5TmhFdGVtRXZXRnZIY1o2RXRzUjd2TkJIckFveWxkc0podkVHdE04Wm1UNHhYWVBudlZ6bTBZMkRlMGNhSDlTOFRaUjRNbm44ak8yODBXajZQdkhGS2lGOUhFT1RjcnBNdm9QY2FaUEdQMm5WbnBOYTcxTnVEd01tMHd2eXhhaS9abk15a3pyelB2SXVubUVNZ2lvcVFma1RpZmtCZUt4TTZXU3M5Mk9ia0xuemN0VWhJcjFRQ2Jzb1VBTEdqaDJDNGplLzRtS3ppVHBmWHhheXJJNXZOVTFGb1hDUFRlbGY2dmNlaFhFdXlEendPd0JMekVLVUxEdjFvNnFqbDh6eWN6Tmx2TEViMW5wZWZKVittVllOc1BlSGdkbldaVnZnT1RBNGxIV25qdWdhbDVJWUM3bGhxR0ZuRG9kU1VpdmxoN2Y4Sm13c3pFVlI5cnR4ZTRKVUZiQXRsK2N3PT0=