Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

K3dyMnJ2b2t0cVFyS3BvMk1QVDM3MmpIdFFSUWRMZ3k5b3lyb1RneVBUdVkxcjRsTVhTQlVsekpndG5TUWRPRnpNNE5oZVRBemw1aFJDcEtEUlRlbFhPckhvS3RPa0c4M1h5WkxpQmRtU09YZlVya0xyVE9LaDRtNUNVdk5wN0dFVXhzVGZXVGx2dEtybUJjN3A4WWptTGNlcFlnSVFINS9Pbm9LWWNGcjNhNElsWVNCOTFMRlo2bVIzRktWZ05KVGlaWlpwL2dIVUUyMjRETzV3b3V6TkdlblFpY3JPU015T05od09ZWHM5eklST01xeldDZ1Y0d2ZQUFVWdHJwdnc2bUQxZXlGWDMzZ3FsWlZINlAzS1RqVjhSN0xzanZ4d0ZjNUR6c095NmpQckxubjFDdXNWU0NpSlpGYzBWdHlhYzV2OU15NHFFUkplVU42Q0Z3V2ZMQTlrSnZhaTV5RGZNS0dSVnRja0F0T0ozTnlPSE1xT0NyTGY4Y2ttOHV1TTJsYkx5b2NDYmR1ZTNVZDFBYU1VQzI3Q2VqaGo3blBlUWtiMWRVVkpRV3B2VFczNnEyY2NoN0xvVnB6TEFMY3B1WTRBMVdjUGtMSDh3MFU2b01ObTFyNGFLaVVNemk0NzZvR3dNUm82ZG1TbXBBK2FNdUt4MjRScjF1S3N6cGlPbHZ3aS9vSzk1VEkrQUVNY3lqUFZsK1pmVWpIeEl6TUsvYTBmSkY1NzhwZ210bXVxdXJlcFMzYVNFRGV2U1RRYnJiTlRselJsb0VHV2xNanFpaFBhY2t5R2tZc1NsN1F0Z2xqZ3pnZXpUdUJTTy9uckc5ODBzTncxT0huY09PRWNZYnFkeTN3Uzd2VmFVR0tTRkljRG9acVljWDVrYzBFWU1MSGtWVnJRVFNWZ1E3K1BicUlzanNreFlNaCtNQWNSWnpTWmxWd01BZ0l1eGQ4L2ZUbGd4R1I2M0Vabk5tWGtBbXNzRlBhTS9EMExwdHFzRnB4eE96aVFCK2ZaVkhvY0cxbGN6K1BlbkJiRGwzbURuL3VXd2ZiVHN1cUtLN0RYUVJVSWMxZGovZGVaL3E2cVBIOS9LeEhnV3dtc1ZzcnpIMytTTUl6Q283RmZhZVN1VjBjbWdrQVduSzZLSm1KMGY1MXh0VEtrTWdOL0dzU1RyZ3hXQXBRMFE4NzRsNmw5aFJzamlsWTVtSTVId2crRXVQclEwdHVhRElsZDNxeVhaMXJXYldXd2dQSS94K2JqRVBnVm1uMTZjam80V3R4V2NRMjAycHdKK3ZvZU0vR3l5SUhvb2EvMVhmWVprMGNUUGtoSlJPeHB5Tm5CZzM4VWlkN25lZG9LYW41b3pWa3hXd01SbnhoODVWaG51RzVLcXd0U0R4ZERyRW5oa3FWWEtaU05ScXN0ekwxSlJSVmZIM1hiNXh5WGtwNThoNTVic1BhMEt4dmIyWG8zS0FjVHpjT0htdDZ3THkwbkV0RGJMYXNkeE1GQXlDQWdsd2oxRlNBNkZoZEVVSWZqa3lhaWZpSHl6S1NTZlhQbXpEb2JKQW8zZzBoUko2Z1ZiQnlmODRvODdick40YStZOXNUWUlPZ0t5dTU5Z2MxSjBhSnNtbEQ0OWVjMGYzcHVSVnVlbGFBVUFKSmlqc3p1cGllcnNVdTcrS3MrMW9PTHhVSVFOSyttQlpPUmZMZmNUVWNtRkxsWDA0S0ZqOFBPME1IbjI5dGk4UmZad1JUdm5mR0ZINTRZdVU4SkFLN3FiSlNiR2hPUDcrUGUwdkZJcXFYMlg0T2VURmM2MERveWJXYmRpMlBSOUhhNk5BaUtIazI0UERBR043ZFNLMG1sTHNobTVHZjZsaDVkc1k1U0Z6TWJQTCtuWlNiNGZHU3BUVkxyQkR2S3prYUEzUitDSmhVakYzZnlvUS9rTjY3dmNNMDBlWFM4VG5rUzFBelQ5WXl1NHd5V1VDQm9QaGZEL2ladFRoVFVlbThHaVY3UkR3azQvd21rSVA2MGF0OEZ5UWw1QXQ0dnF3R00vSEdsNDY5OG00TG9rOTIxaEFta2ZGQlhZdnFHK25BbjZHbUV1dTQyUVV4MjBURW4rL2huZ0VzZFI0V09GUllrV0dwZXlFMktreGF4SDJYOUE0V0J1aU5mcmtHZFllVXZXWGZIeWdBNENpWEpydVR5eEJ3WUgzVzg0a2VJT3FIOEpwU0U0TU0wWThmSTVZYnBLNmdyQmI4MU4wWG9US1cxdjVrUTAxVERRME5nMWlEcWtIWFowUU0vR3cxZGNSNkFCN1o1cisyRmdtY2tiOUxzUnNCT29HN293dWRPaDQ0bG5Xdk80SEZSamI0RFI0RERQLzZuTnpnZ3VyNTJtblFZbHNpTThISVNrZUN3UmR6bEFLN1RQOFA1U2hoR1VVMVhQd2ZOb3YydFFsQ050aVg4QTVmamNqWXFjRUtlelBES1dqNHF0U0JIUVFiVHpIczJ1cG1VNDE5cjNpN0EwVHBkU05hSE1ZKy9HNzNSdi9GL2NNTFJyY2F5blZYSkF4dUdvcmJ4U0pZYUVsMnVPcGcvbUlJZjh4WlU0TEhUb21FRWVHMjltRlhVdGVzRUZBTjAwTUlWOVpqKzBHSVZYeHdtTmw3enlIakVsdDZ0ZWlsblFyYXJUcThmaFdXblRIQm5rUWRBaWduNW9HM3IrcFVPQzBiRVVMelZJK1BRZHZ0ZU1iaXY5V3lTcUQ0V2ZYaGo3OWZnM2dKK2h0dXp0RTNhL0dmY3dzbDl4eGVXc1hTWnAwUG4rRTdOdjVKRDZ4OU9QcXEySWw5TnpyR2pyVkxEczkxNWFSUzNqZzYrL1pIam0yc0xNRnVNVFFiS1VCVzltaS9ZVTdaRlIzRFl6N2RYay9sKy9jelcxUmFmVDRnTHFXSzd2SVRpcjh4dGlXc1hoVDJ0R045aEdUMDFlM0tuM0RyeHZTaEpKUHhWSmpzUVZhVTNMNDdBSjd2MzZDYTlZakxYVGx2elUrNE1NS0M1RkJ1YjFwT2RUQ2lYdmZUWkVTKzFySU5STjlXeElOWDZSVDZrNko2SWQySWdySjJiZHljb2s4TmFpbm9xZ3NzSW9ZYlhyS21lWHRoSlNzREtkdlVtcXVqbTN0N3VmWDgxK0VRcW9za2tGditsU3VuckpQS3NaTFRJaEJqb1Jxc1FDQTRzOTBpUWFRS3BOWGh0NTJ1MklXNTl0TU0zaSswem9vcjZXcWJyRzFKVW9Jdnc3UUhLYjZjbnBIUkphZmR1ekNCOFBrM3VOUHJuK3NKOUhVbGNBeGU1NjRLa1VkeVhyTjBRMng5aURrWlFGUG5JVW8zUUsvS0J2VVpzR0F4N0lxZ1pkWmx5bHNYUWJPSXVGVjhreVVBUG9lOEI1ZEttTmRJUzNWYmVRVy9GV2ZyQ0tBa2ZFb3VGbVVXcm9Fbk41TUdxVmhCOExKTGE5bUdiYitQMnZCbXF5TUhLOUtVQmhzUktEK3NIZGlnY2cyQ2QrMFhRbVhOcWZ6YUxFejVWdkM3YXpIaktzQ3FMMUU3MGI2dkZQQVgxVWJaRGhPM09LMStVaXpMK2QrVkpXb0c5WThGOW9wcmh1NEZoWmNwY0EyUE1STFZpcnpjMThxV3daK1hwZVgxWUZHVGtLQ2xibEFHSlI3YWZwLytncFhzRjlnOUpoM2xpUnhWQ3VRdU9nTzFJcnhZbkVXemdHbjFBaVA1OW9PS21SbjdSQi8zWldyMHBNbExieWVGdFVqMFJqS1kranJldjByeVFFVFFpNmpiSnNYZE4zSDFWUHJHVmNyS0ZoUnB3dndXOFY0YU4ycWFDL3N6VThNeUNaTjdxMWxIamI1WHFtSDFFU3FDY0R3dFY2bEJpMnpVYVNNQ01LcitjS00wRTB4c0lvNG8yVkVycTRuQWl3czhsWDVnaGNKajJoWlBlbUxrN3hvUGJIeTF1SkhTblhNdjNoUk85ZU41Rk51SkZOTWRzVHRUQm1pc291SGdkV3JVTjZaU2ZyVzlaNVZLN3h4SGUxT21CZWhLNjhRRXI0VnVuQ2Y4RENuNFVBYm9uOWpmQWpDTkJTeTAwaCtOZE44ZkxQcnVtY2FXTGVHclFKOEhCdUN1T2JCdm82bWhjeUpXMktkRlNvMmQzY014SGZNUU9LUUJJMXJScHpTVVB5b3N4azRrU1RtRUFaMG5QeGZsMllYUDhndHprZUtMbDFUZ2k4ZC9HRG5EN09ac0dsZ0M5bzlBS0J0Ni95ZWJsdmd6MTFPaTc1NHdiZElGQmpqMFJlT1dudVZncm5DTVdBZzRmN0JEdVE3aVExOGtqWnZ6RWVrdWwxT3J1SjJRU29FSzVqVnoxMUw5VENrR1lxRG42dGdvMU5jV2hQRWpsMHFMTXZzNEdvaUZtdEYrSlpUQjZWanNuM3Q0cjF3U0NibFI2dTV0eEVVSSt2U0RMaEtyZ1VseUZEUTBPWkVVZ29IWCtyUUhCenRvNEorNU91SkZQTUYyQUtKVTRiK1dUdGxQVzZaRWdDcWc3WUVReGY2bi85RlFYcDRuVXVjRytFSVIzc1JVbW9WbTBWUk8vcnFIT2gvRHlnU2lpeDZ5SjFqKzdxNUw3Um9VeXo0MXh4a1dhaVNZUnU4SkpGaXRHdTR6alI4cU1wNmhXbENZcUxhNEdOQlBqY0piV0FEOUdsaVJtRTlxRlVnZW5xMVArbkFYN0ZnbEFEZVVuUUc2OFdCcGlLbWFTUzFGWXZvc1V6dUpBSzVpa3FqNGlZZTZOY05BVExhREc3WG9JaUlHYXNGT2JCdnA3UXkvKzZhTmRWMzFkajdWeFhHYmd5RHJrdEtWa2xDcldwNEUzWmErODFiSzNCbUMzQkZ2M1N2Qmltc1JNTWttRElzZXhEUDc5SUVpNFdzTHZNRE5kYkErSzZNd1BnYm0vbXVxVktTMlRkUEhNckpyMnVpcGRURmQxdUk1RUFVWlE4SUxWZFIyeG1XTjBpMUloRnlFdXIvaWZaNXh1c0pZemhqNE1jSXNoV1diNXhmcTVxZWpCQXpUSXdaekFsTlhzL0gvdE9LVHJPOHIrZTFuelpVRWtLQnJ5YzdIRll4VjE0cXlNZVlwU09aQVBiMEVVRVBSRWwrQlJFU2lWeTV6T244enplTXNtYm1XWFBPdjFoTHBDQ2tEVDBBaG5SZGVaRkJGZGh1OXA4WDl5NmtSQWlBUWs5MlV1b0NYQXlWL1RMbDU5cm1TMVdUVmsyc1hhbFh0YXgycHd0WE9rOVo0S2RzbXRIc1lOZEhzWk5xOWdEeUZJOWVsaUNGdFdxMEF4MVBQMmh6MFppSE5PSFc5Y0JuN25zNEdHb3NXVHVyT3dzS0JhVzI2WkhwNGF5ZW9DZ0lPOHhKMWFLaEloOWdQeFpFOEJQditjOXMzbFdUZTlPVEEvT0xPQVg2NDIvanJpQVg0RStlWU9zZzZzTk5qek5BcHc2TGs4RGY2S3daRHJ5emphYjFobmdWd2cxQUw5VDBieFg2OEdOMUtCaVJFNkQwb3M4VlJ4NG4vYlZYZG1QRHh3Z3UzYlM5blNiRE16dzdhaGg2bXZ5L3cwU0V5ZEZmdDV3MDZRREpxbXdVRG1VankwdlM5V0w4RlIwaEJOU1AwVExMT1pta05OejRJb0FJdm8zMmY4d1hwMkdvT1RNWT0=