Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

N0FWZlYvNmdwbHpJMStmSE9BMVV2UVJrR1J4c05KTlcvanNVc3dQYTEyT3d5djZwWVBudGZpYk9HeGdaMDZ6SkNFM29ZQVBjVlY1Y1hxV3c4emJUNUh6SzdWWTZtQlNXd000eWRPWi9rUXNhbmE5bmtmRVIwMVpBTkprQzZWQkFoL2ZGVnVNRW52ZThMWlM5Ny9vU2w0aEk1REVEbDh3cEJVT3Fnbnh3Q3R2eS9kN0YzbUdJaW1kMFRjSVdJazR3Ujk5ODlNQUYycjA5R1picG9KaE90SUxZZTR1S2h4NVRGZnVKd1JqVjNQUCtYeVV4N2FzSGZSang1NDZuQ1FpRHE2QlRSU2VhZVBpazhGSkhvQ3FNOGRYaW5ZaCtBTytoekJscVpCcExQNHpoU2tNU1ZGNWtydjhqNVdZNjJ0WVlPejJHTGdGZUcxY2RoMmZtYm1NWENVT1JRM1IxZTQwMkNpKy9vSnA2aWJJZHR3QnBwS2pYOWNqek1uYkVGN0s0U01HRW9kbkNFUnM5V2E1REw2SGJBL29VZFpaVmp6UGhsN2RoVEtQT0JPNlFqZzJ5RCs2SkJsODVCK3RaMG52cm1zU0U3SDVTb0lJQjFUOGsvdlBpbnljZ1B6S1VGQ2xUUktGc1lla2FnNTljUEZBaHF5MEtDVnVVL3ZBLzlhTzc4WmJVL2ZvM29Ccm9ucDEvVmh4M2xYYnFWaE5WcldzZUhneXVlYzRHWjhiMzBRVVpFMGdzM1YrOXcwbzBiY1dySUo5akIvenNqU2JwWGlyc3B0aEpZOHpEdExYbXNPa25ha0pKanFwMFFETFlHWEhrMVAxWlNxSVBKaEgzVER3QWczRzRuUnplQjFZemx6K2pUbUNVcERmKzg5MWlUZ3orazJHZnFSUWRlcnJTSnlaWGRVVjVEb2pqQ1BreVBtNFBGRnlZaXl1UWdWc0NjMUdMbjRvU2MzQVo5dzhWVFBQNXpQMFhFZlpFdEt0eTNMUVZqNFM2MUNqaWNxays4dmFiK1pFNm9HM0NFRDIvS1I1QmFpUU0xaVFETzMvaTNUZStCNExkaHZtNHAvUHhDamtrNlM5dnB4MFZLMWJwS0R5dUl3K2FTc0tqeE1vUzFTWTRpUVNQdHhkNUZ3UFVERjc5U0lLY0gzNUZtcmpiL0Yrb0xRUFFOc2lheVVzenJYcDJWWFl5MHR5cUM0czlnMWFSZ0loV3l5UHdIRE0wbnRvdlRrMTJuRm90elIyUjIxTXRHY2VxMlQzekJQdFBnR2Q5azFpcnEwbnpIb1NNZG0zei9HNGNYcnFURXVIcG1nbUZFSWFJWWcvby9XREFINmtONzhZa3JUMklvQ2hsMUtXby9ZSW53ZGg0aWdkdGprVEE4UDRaakxKMmZnVW8rd0ZWdXdKK3NmZ3kzc0VSd3FwaUpiMUxVeVgrN0VXKzh1WFdDcFd5Y0RONkJVZkFmYSttV1g1MzIvZGJHZE9SUkJFT0xSZW9OY0hzcWI1bXFocjhJZCttODFZQjFHeCtIbVlRb2Ird3d1bmN2L2NPYTMwL1IyRmxCRlA1aTBVcGtTTWRxTlpBTW1ib3Fpd01jYThWV0xYZkJGZlZJMzBJOU5RN241clFqMVR0eTQza1VNbFcveW9Fd3hEYzBLV2o5bGRxQklXYlduYlVlNTlKRm1hQzloM0VOYjdZUkhSVkxhUWV6RkppTnBHblRDQ0w0dmtpNjVVa3VKTFdYZWF4ZTQ3MllYV3ZHNy94RnZnRGRESFFjMUFRZzZ3bWUyRUplcXZRUkd5eWEwMjdXb2V3YU8wdUFHYjVQWlZ3TloySnBTVklJeG9BMC9ydGxjazlacE5GZkN3WVkvVnhjcHAvN2QxN2daZGZWcThEM2lVR3pUZ2NnU2trMm9reFdXbzNiai9McXk1cFhqR3A1aU9pcVM2eENTYVh5NFhKVktuRkt3QzR5NWI4cUhnWWN2ZXpDRGo5Sm5ZRStoYjl2bzB6ZjRUSFdTeThVMDl4ZmZyQ1ppVERtOXY1a1hUK21yYUpiSGNjcTJKaWZCa1pCSnJqZUF1SlBndTY4Vi96dk5zQkpKZ3M5bWxZbHA5ajJRSzFHaDFMZnFrcXhUNU9WcEsxdjBvZlhHaE9QZkxUbzQ5Q1dFcUY1RmF5RUtuUUdySVBBdk1NNGN1K1l1dS9saENPUnowK282YWFtSkxWdGovUExzK3JoNCsrWk40ZkZOVUdjU0VlS052REJRS1pQZ21rdENHVTVjbzIxeHhNTkRpU2l3Z0pkR1dhVGVMcit0akVjWG5XNkZNM1R0WWcrMy9IdkM2MzAxaEhNL3U5SHNkVzh6WmZqTjM5WkFjWlFPVFplN1M3SGZPRVBlbjM4aitFYUVJTGxFbGpUN2xUdkFwWGsxUHovczZCTXk1WGNwR2t2aG1tUHFPb0FTTElmUHFLT0ZqYS8xRVlxanJYUGVlZldJcjRKbmRFOWxpTHVGSm9hajcyaGs1QnhjMW1sRXFDUDVwYmlYNGZDT2ZTbW12RktneGhvRXprVWxlTVR3SDRTekZ5UWVDZ2lXOVBNK3gxeTZ1d1lUKzFVTVFqVWNYQXZ6OEdFN054RUdtVVROVWtDSzV2ZHIxd0xwUUlSNGU3L3BSNXRPRDNCZE9jN3hHV3ZVM3ZjTUZneVFwenFmWnFyUVhlaGtJQ3BISzM0SFZNTnlra3V0WE9VSndWZ0hkcUpHWE9seGVBUzVCVXFiNENMS2VERlNYS21CSWJ1ZlZSemVPVi9VYTRtNGxVWTR1Z0Z3SDlwMzArZnRXVVlWS3RDdVJkZEF6VkRGVjBiVDRYd21vQkd3YnF5SUN1MkZkTkJHakc2SHJsYTFKa3N4NzJwazlsdGgzUkFNNENNYW1XTXh1U0Z3blZDVmdpTG5wVnM0VWdvclFjN1N2TXp2cnRtT2ZjV1ZTbDQxbWhTd0o3ODdYMlNreGpaYWxQMDNZSkM5VFhpaFlIRWVkZ3VSOXBVZmxyMUpEY1BZN0ZCMUkxVFh5ZkZDM1ZHNmJEWDhEWVR3OUE5M2ZZL1FxbXJFSE1UaU5KRTFyWlFqNFh0ZDlFSWZpOVRWclAvd0Nyai9Ob0FLV3ZoQi9VenM2NTJGSllvUS8yRTdMeTBtRTZwTFg0NUxocVQ5TmNkNGcvNUVhNUk3eDFwMTduREhPc0RBRndDK0RDTFpCUllja1d5VXVaUTQ1WVI5ZS9ETm4rOWlJWUFjZVhneE5YVnNnN1dCSFJvQjRqeGlueGdveDBNc2tpMTNsOW9xdk05eHRVeFpaZWw0MHBBUzhVbFVPSHZOc0Y5R2lQUG5aT1RIaHVoWGtUS3crV2k5VHc3ZHUvQlVDeUVyNXBkeUtnQU1FRm53UnAxK1VHSjJka0RjWlpMT3AxOE54SXRESSs4TkUyOGs3ZEYyS05tWHBON3A0blBYckI0dENPT2ZsYlQ0eldNSFRBM21leU4zWGQ0LzU2MUppeUVkZUFyRTRYZ0cvVzVWRlJ4MFM3U2ZSRlFDL1J3bWxkckRDenlxUXlJcStZNzNYeVVQc2xLb0hEbkNpS05TSHkrUmYxRHhmT2JzWE9lRU1HUmVnTFJyNjhQQ2VMSmczZDl4ZVJMVjF6UytTV2RNZ3FUK3dva1U5dTJ3b3Y2VFZyMU1CcDJrWE5VOHpmU2Exa1BhT2thdlZjQytGV2MwVENuZ1NwTlRVRXY0NWx4RkhjYlExQkVwR2F5NCt2NGNDVWMxSGZ0RlVDZzRlSzROTUc0dXp3b2RFcGlrakkrZnZlV0hrQkxCbUU4dHlUV0pNUU5hQm9hZVFid3dyOTNkVmE3TmdHWFljN2RiTnNLT24rQmx2b0h3YjRTd3pmbzJCdHRjeURpRFBka2Q3VktlN3JmR3RERllmQmZ0N1FBa0Q3VzQ1SVQ3NFRlc0dzWEw4Tk5ZU0N4ZlhHbkhYUHQyNEF1SDNPTlhtWHhTcFJQTkpoNUU5RVJ2MVVvcUEwNW15TFdiYkVnSXd5b0llWWdOMEJ3OTRTS1p5ckplN2ZMTytmWkxodVRTSHdhTElmN3B1OERObThBMzdNSThvaHhxRXZQRHk3WThucFNFVzkrUHE4cUlJdGxmNHhrQUdpbXdiaDVoWStyVHpzVmdQS1FaMFhhMHEzSnJGZ2hsZ0YzMFg1L2czYTBNZWc5azNCNWREZEQ1cE9SRFZpZ0FUK1Zwb241c2grSUhPYXdjSlkzcWlzWUptc3BsRi9CUjA3Y2FGMFlWOENwMzh5eTNEOHJvV1ZWWHVKWmRRUTd5dEk3djVRY25jd0VCbVFoOTYrM0NGMkRCQUlTR3ZhU0tZbjBtam1nY3pXeW9HYTk5anpUSEJyd1pvb3BySVRiV0t1bURLa0VFWE1RcCtzR3F5eCt1QU5Bem8xbmJ5NlFRRUxISmkxU2pTR2xneUdsZ2tFdFF5cjRpUXMwdmxYS0pUTjU5TFBkd3pyMEhQM3ZaYWw3Z0h6elJualR6U3hqYzN0OEFKMmhiVXU0dmVVeGRsQmxNak9UV0FUNnJLQ1hQWHFjMHU5UWRRZ2VDcG1wa01URm9kVDBHellzdk4ycEI2WEhZMEYzb281dm5pWDlyWTVTRHpNM2wyVWhKVXVtMDVZeTE3ZFNLcU1GQkhXUmNsYklwVEExRnVIREdkNkg3S0VkOW0zdFp2MEFvRmVVU055Y04xa0RSZHBENEgxbzdYektiMityT1hmR2JhSVpZdm43TnZlTWJXV2ZIejVuN1d1U1RqYzdDTUREa3pHY1hXQ2FTRnBCZFVDbG5ac1NXOXhpa3oxR0o3ZTFneHV4aU1OSjJlejFRRE5TY2hHUmxhNXArZURJU2hDeVBha29kZFlvWlNXb3dXZkpiUXZ2UVpma1h0em9WaVpBaEpUTk4zNjB3SmFucVNvQmpoSkZ0STFZR0U4aHlZNzZjcGo1RFZNWHUyUzlwTE1zTDliR3dmNTBFalgxank0dGc5ckwxQkxlNkZCRUc0VlJnMi9yQlQrbE9oOUxPRVN6bXJBUEVIQXFUejZ5V3B3MGU2UGFBaWpTMkFBcGdMeDd6dXNiOTlmMFFpa3NhNHJVajM2Zng0clZCWkIyejNDSVV2bjc5RERGM3RCNWYweGI5NnAxaUVWbXBjaXYrTVp1Y0lDK3diZXdXRHRlc2RlbHozYUphcXJ0dXdKcHZGSDlnVHFiQnF6RzNHMnR6ZDFyVWt3ZWh2Yk1CL1FRRkpjNzVNaU5zQ3J5bWxtakduSk02NlAzWUNldzdFN3ZZTDR4R2VNTitKTjBGYjJ5Mm1KWlY1YTJ1bDJsd0ttTnA2b05QelVaWk1LaVErNXpIK2FXaE9ST2h6VGRGTFRMaFNySWZTWFNhaGJNY1JxRWNFU1JTZ25jS3NuZXVNcmFFMU9LcUtQbUIzbUZ5YlJZSFRaZFNKdEJEbGh3dUVYa0NkaDh3MlNGN1p5Z0NpeUZyaWwwaGJjUnRVVENlaE9FM25weEEyaWJJUDVObGJaNnlNa0VlTXBWalRmM2JoS3NLaTdHZURnbXJpcE5SRmZrNlh4MnVOdDI3bVZFa1NXZ0x6ZWlIV285K1JZbTNtYmFxeWxyYTZhMC9qeEt0QmxSdGtkK1NZeGhoRmd6eTVlcTMzWG1KMW5pc2FSNDNscWVrOHhMc3B3R0VHWDBoVlMrN0Q0TDhUclV2SzhOUUNmcnY4WjlwOTVLNEdNc2FrUHZueGxnQit2WjJKTU5HRitoR1pkQ1ZpREo0ZmVTT1dhQ05CWTZyQ2t4Y0tuU3FVMDJEZk1sMnFTQ0gxYUs1TW9sV3M1TVc1ZnEySHZkVkU5SEUzMzg5R2RqaDFJOE5oL3ZOU3lmc3dhaHpidUcvVTgrek9EVFprTDQydzBLbUV5SWhHRDM4NzRSSzRpalJzTFcyWVc5bE9SK1VYTjUvRjY2c2ZTT1l5NHd5bW9idUIwUjMvUjdVWGdjSFc0MWwxellDTHo1bExWakxXRjZkSkVaZ3BRQUQ2dVFVUlFLWkZsT3JtWHliMnZzUmo0VEdqWEVnbC9oSFNTeTZBZTNodzFvTDFPcXNnd0dQMHVUYVNRUWRyMUp3NEphMFZMVmJub0dROEtKT3QwQTB5UlEyazdnRldKQ0Mxa1VOb0NoTnlGamJIKzVJSEs5d25wU1JrbS9YZW9FWFEybWVRK0d3c0ZqU0VCcW9rYmdab2ljNFA4dHp3RXNWVFNnclV2cHJKUHRSNkNWUmk4SHZHQmsxcko1SC83dTNBRFhoNGhLYmlZdTZxOW9CcnJkamJPLzVaaVBsM24=