Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

N0FWZlYvNmdwbHpJMStmSE9BMVV2UVJrR1J4c05KTlcvanNVc3dQYTEyT3d5djZwWVBudGZpYk9HeGdaMDZ6SmlPYy90b3ZaM1hUd3poRDFXc2o1b2FWUnZNQmNxaXozSmpZLzJvdUZsNlJGeDJQR1NzL1hTKzFWVDVMcC9aeHFubWZrdE9XTHg4QVd5dmdKeElUZkJPdkcwcEhDVlFzaWR6QVVXOS9yVC9Md25tSmxEdVNRRlZRSG1aREhFY1RVVWdPN3dRaS9RZlluWVVKdXdRbjFNYVlNTTllOUdoRmtZOTArZmRZR0RkQ3hhUXNIWlBFL2VzQ2E3c2RnMEZoakgzN1lwRkxEY0JhRURKS0FZckRQM3dmREtVa0NMSStIS0JsNDBvVFBycUN0OVpPQ3kvTTluVldFMTFnSm5Fc3RxV2paTlN1a0NDeDZja3JTQWp5YmorRmdVa0VZUGV4T3U1OTdoRWc5MDJYSVBuZDBBVktFdlFKZXViUVBUYUoxSm4zcDZBQXNxVk5ndThpSHhXSXQrUUZVQnRLSGNTOTN5Q1FmTWhXcVErVDlwb0dXanRQaTFVZTFHUjRBVFo3UjViWG9kbE9LWWRkRENBNlN4T1lhRy9sRWFBd1FGZ0tmZlZxL3liakg1UVY5bEJVNVlYdTFYSUVYckFGcHZwR2Vxam9UWjduc0QxSXlDWlVYZzFHYXRiZjBJVVZSMjhIVHNUS2hyUzBpK1h1QTFxMmNDaHI2TWN6TTJaVzlVcDFwU1dKUk5ROEZKRkU4aVNKeUZ1Z2JJYURvRlFlQjBMWmhFWXJzNlRSYmVWa2xNUGdZOWFmN3JpVVZXa1dGNTdmcW9tQTY2R0lGNmlINDI4Q2gvVG9LY01yL2lvWmM4NmZpbTEyY1NrTGhGMTMyZk1tc0dpUDlIRGNxcHhxRWpRbUVCUzNScXZsSmlmQnRWR0JUd0NJVzYrV0ZrZVRqUzFBMW5xZm11MzVMbzN0VmhsQ1hxT1ZyTEZRcUovZWRqY21URnZKRU1lQjVFWExlcUxlSkYrVXZlVVBYT3RUZzlIbHplOWdMaFBXMGpZVUlrYnkvV3NmWEhLRGhwWitkQy9QNHV1VVc5NDVkakdPb0c0NzVaTGlDSU9XSGlaakFoUTNRbHZBeVJqOGJOSC9GUllzQlVLSVprWi9IQ2FTOVJzTzRlZy85cFVFQXBGdFlGNTc3M004TFY5SkJhbDhremwrc1A5Z1I3UDdqZThNSkF4dHh2aUVmZDhsYjNxa1NQanAxN3BGY3NoOTE0NWRQcUlaenlkNWNsMXRnVFZoYnJ4Zkl1SFJEbnYyMC9vQ2IzZ3pnTHhjemVjVzd4TGFJMXJpSCtGamhhU09yNXpTVVBEZFVONEZqeWkrNzFVVUcreVpjS0xqeGxlOFBRaEFwdTBZYTI1ZEl0WFAyNmQ2R1lYSHdaMnRtNm1WT0E2WCtjR29FKzZrN0l5bnhoc2l1UkVUNllCRVFVd2pzbHJaVkhvNUF5dFV2ZXh0TW1hSllhZDFGMEsyUkhDc0poQUdPaERMV3hEeVdJeUtJYmh3QUFmUmxFQ0NjOU4ycllJZUp2UTlCZ2pNUnhBblpBOXZZYTBteGtMOWd6MnhaL3h1ZGZDQ2I3SE9uNnkwVXdOeXErTlljUm9zS09Cd2M2UHY4ZFl2bXBQdlYxREdJTlh2MDQrK29YcUdRaFdyY2hlNmlhMkNTTEhBUjJwZVJ5MjBtRmZFUHhzWjJZREF1YTFNbWxnSFVsSWlEdFBqZ2dQSmRLejkzd2VrV243VUZWNEU2MU5ua1UzMW1INXhEY0RlRnY1c3Y3U0pabVNMbUs2OWxJTGFjVHRWZVpObjNjZFVieTdvbjRldmtMSTdqbVBPWlRIWXErcERRQk5oZHRNTzdyQUg3T0NDcU1EQkE3MloxWW43SEhXaVFqbDU0Q0NjZUoxUEJ3SmM1T3AyckRnVEpybk5KUnZqNDFwa1ZPblhXeW1BWEVpM1lhdUY4a2l4NmhPZEY1MVJMOWpZVUQ0Uk5sdUkzZFZjSkVrdUh0RUZOczVOMUYrWkpIM3NVVDFHbjNVTUNPQ2xXVzR4RHVHZTBnTVNmVkF2T0dtUXNXNjRPYUUzNGRSaG01VlVyUnhLOHN0RVpnejcxVkVaTjVyMGVkUlZGK0QyQytKM1Y5UjkyWkJRSVZXamFPTmpYeXdzNkdON3AybzAzN2MxUXVBYktIaG5sSXUxTDFkbGZoSzlXdHREYm9tSHg1THZiRmZBSDJIelFMUkwyS2NTSnphc1NGVjRXWE9aZUI2Z0hFdFJwZXljNXlzVzIxWkhDakRnY1lxeGxvQUJzQTB5c2liUVYwaWhha0RzcjdBUXQ3anhJdEFJblZaZzlPOWlBYVp3TUJoTS9pTThITmZvaUhWRmVldFFXNU9aZ3F6MWV6aVFUTFVkSUFrVi9zZ3p2dzBOb1U4SnJKYkJlVTFFbjBUS0RvNW9DMEtWanBnKzlHR3l0THN0cTRBNlB0MDRuVFBNdzg0ckxyNW9Ba1pPSFlaeVJMOTZxSHJlQXoyZmt0WUs3Q25maGg0cFlBZ0pBNndGV2RFZmVKWUJXMmI2QUp2OU5nZUo2alpqNUMzcng3eUVwYlBIa3Bibis1NWJYcUNtaVBRV1JnT1lxb1pyWi9ldzdtcUpwbDluVzZsTlNESlc4M2ViaHBCOFJJMUhnaWdvYUZLRkhnaTZKMU9pbUFxNVB5Q3ZEWDhZUjhjVmhRV2FNcitVeGpSVWZEWmFXRytKQlJ1b2hTTmQ3aHN0NzNxL3dUNHArbWVlWW5mMTgwRnNHWXU3R3k5S1NrZjI0RVpsTVFGSHFqdkVQbzgrTEFzcmF2eWZOMGlKMTZITmhZU3d4RTlxLytDbTVjQ1NpT0xNS0lhUyt3eVdqSzFDNnpmTVNvcjNTQjgxY0s4aGROT0JLdTNCREhmMEtBSUF2MVFCSXk3TTBwK2lsMUt5eDZQdDROT2tla3pwZ1JUTzFuOVNiUERGcWEybUxPMnJOeUU1K2QwVnQrYUI1ZC8vcjRJSHl6dGYrZkpnQ2FCUVM1cEFUT2xFcVRaWkJiVFJNWkY3dFBQTzh6eTFrU0VTU28yT2M0WVV6YlpMMW9FMkJXc3llME1uQ3FZUGNCemNnZUppblVqdXRJY280Vi91NWloM1Noa0p6aTlXNDlxVTkvK3J4L0RZYmRIdmZhVjBYM2NGaEVVVk1paVBFV3pTTWpkbks2K0ZJOE5Nd2R4K1Z0STVnaDZUMUxBVURMTGRrNU1XakoyaXVFaDJMSm1rM3JiZHpoMTNBTHhQbjVwSmdMcVZoVmtUeUt0Vml3WVBtWVRObVhYNDVHSjBMelIrZFEvWGFGbDhJZWs3a1h1ZFZiQlIxQjFjYWR0VlRINXFRTUE0anVUc25zbC93dGNSTm5zQjRRTE5VK2toMC94QWRUdDNMOERyeEZmRlY4NHZDTGM2WjV3alErS3dJWUpDNENhN1c4RWZPOW5rcUNhK0FhWW9SYnltblNNT2JnTlhqcEhEWDNhZ3Fua3p1b2VBaWlROHNUcmJuWTV4blJ2UWhQbnMvcm5SdnhxSFE5bDkybzRlSDVHTkU5RzJRa0tRd3RqclVCSGRmVVV1dW1YOFpGYzdKNUtDZ0JQZDFsOEpDa2xQUTNnenZsK0VmdFNJd2FTak1NUno4YVE0aU41NFZuakZkOTFQSTZZSWxKMzdkcGRuNHBJVlF3N0o0Zy83MXBVQ1dhTlhXeWhHMTNlaTk0aGRzZ2ZSVkdhV1ByRFQ2NndsTGE1RFdCM3BQdHUyb2tTSEhKWjI2Vjh1ajJtZE1VN0xBaHh2NzNPWHAzV2dBaS9oM1B1U1FjajNENmV6NGxpWEZ3Q1Z1R0YzcjNhQ3MvZmdsZ3dxY29LRVhLQUQ4WFpEWHpTdnp6c3hpaiswK1IvN0R2dGxDZXh4b3NiN1RJblBnVkdqUXJVTXFYcFBoMU9pRHhYcFRHL2p5L1RhR25hSWZ5OVFOUldEYktEZVJCaU9ZOWdwQkxnUnJ3dGF4ZGFvcHllQ0dTa3NKTGFXVmtMOFBZMExhU2ZlS0tHSUJMLzhvcERBRW4vd3pyc0lVMzRQV05KSVZWY3FlKzN5OTBjTWFvSjhwNDY2TWsyQS9QNzJvblMxVHlxQXpSR3pudkwwQ1ZZYmVxNGFZV0pHR2lTeFZESmxCZnF4UERBcEVVdGp2aUxucUZrcVVXb3Q1U3NuL25SN3hZOGYweHo3SmRoNHE2NWl1SGNOWWFaS25tbEh4ZzczeGZtbjFWWjErbThCQ25QUmFDb1FSUEN1blZYVlgxdGt4QVZNc2Qxazd2K01RdFR0RVNFNzliOUxCbEdhMU5hMTVzQUVGVEFLU0pCV2tHUlhrWFNTRlNTRU8zeDhKZklTQnIveHJlQ016UTFtbXVOM1lTWnZXL0NZZjd5NkFnZ0N0UXZVbGJweGJrRWpYclVMNWZVR3Q5Qm1GWlg0WXlVcFREaDNDajE2OVlPdjhybjlqR3BUU0QwU2JOUlo5VlpicW9WdWRaQWNtVVd5cWNtcllOVGVrWjlCbnJLRjRJd0ZUbDMrZ1RaR0U3bGVXVlI2c2I3TDFMZDdyVlZtT0hCZDRGVFpkVXo4M0Y0L1RpcUY5cHNKNkNIOHFRcEY1SzlranRYSFpHVllNTnhhUFVzU1c4UENTS05hcXFNK0hDUGVzUzV5L2tNUURLWEIwT3BwUW5zdzc2RFlORjF5dXdzUFpBVnhIUTdlYWVXWFFvbWxUZG05dTV5NEI1WWFoRERmYStjcDJmZXQ4QWcvYVZqTHNlRFMzcWxBWEFBaUV0VloycGZsS2NxOTJjTG1ORWxNNXlRaWZyalFRdXM4U0drTCtNTmswbjhBR0pydytmUDdETGx1OHVnaHZSTU1Eckg1dXRINEJ2TTJra2JRU0VuNzF3K1pSN2RPWVhEaW16UTVEV3lHZHNCeEl1NVFvMU1rVXNrV3c3MXVTVnVaZG5oMEphL3hzcGhFSkVYRlN6dUw3V2pIM0UvckQ5Ti93YzUycDhWV3JjVU1qUlN6eVZ2ZGxXd2RidTZ4TFhkRlBRcTFoK1ZYNzhObFpsK2tHcGZneEpYWEZ0MllLM2o0WFdCdHIwSk5QVHFtKzJvT3RmQk1NMjZyT1dNZFBWSzNhQXN0enVDR20rS1loZlRJeTdlTmpqU04wcHFVN3oxeW03YXY2T0NEdGhuTnNhOTN6UjFRenl5eUZ5UGlCK2J5b052UGhERUJDYnp4TDlGYklwT0pCK0VzWlo4VFgrOC9yZ1BtS3FMQWJYZzBUNm5WVlJiUEpuRlZwaFl4ekg5YUN5aWhtRTczYUN3d0Z5NDBzek5HdE5sZkVBeWRnRUVZcVdqRHZlNkx0Wk40cjNlK1RGZzlCbzJvYytEQ1Q4L3R1Qnp1alRBQTcwQXVDUDNaN3ZFVXNwVVUyU0NaNkhkd0VIWk12L2U2RHN1RHlhSFZldTIrS0FVTTZUNS9sM1RJVFhRUC81dGNqNVdMQUtSeVhVWkpKOWl0dys5MkZMendDa3VtVWRvSnMrMHlodlVDVDhKMVFxUzlNdEFUU0Zkaklodk01K0t5NFJueXMxL1QxY0VFbFEyL2xJTUVaNFppWjRyMy91ck1UVFRnZEI4dk9NTks5a3RBQmhqYzEvSTV6aTQvcjBmT1hCeVpwOGJkY3ltVEQybkxod25IblJJUXNVdE5HZlh5UWYxWFZ1RFdXM2NBRWU5TnVQcHRNNU5yaUoyRXZEcVdqNEhNT0JEVzJFdGZ2bnlkaWZ5UDU3cEFDT2xPSVZFOVlUSC9xMG4zUjBHOGNZajNCeWgwQU81K2sybHBESzkzN2RoRzIwTWNrbkREc3FIUHIzaE1LZGl0N3g1eGFHTXhEZ1o0ZzZSQjk4azlOY2ZWYklsc1BrQ3FweVVLN3Q5RHRCT2puLzZsckk5bk1aSEZIM21jbnJmaFo0VEJBSkREcHJQRzJQRzllcFl2UzJlMG1jejd5SmNzVDlTVkpIazRUaGlZQ0txd3VPcmJ2dnJwdU01Z28rRzh5TEd2V2VOUzFPd1g3MDIzMkIyVXU3ZEZXTkNSbk1xaFdNZ2VrU052dXp3MUNhUE91MjdzVTNHaWRvdGQzVXJuQjBzNVQ4cmx5UjY0Tnc2NVU3SzlxWG83dEYwQnExYm1tMys4TXBpNlNFdlU4NHpiVzcydlF3dVgrU0psSlVHc2lQRWw1K3NIek5KK0w4OFgwZnRFRi9SVnU3U1FVQW5SbWV4bFRFbWp6M1dXd2tJRWdGdGdkdzE3ZHVhcCs0N2g1SkpHNFlsWW4ydHBDSVJUK0U1SGVUblhuRmNnaS9DaVBFTlJLMnpBVzd4b2R2b2FmUDQzdXV3eEZoSWVLRjZXWDBsNkVhVCt3enhFZnR5TGwrRFUyNXdzUFpnNmpxSFZzeVNCUHd4T0tRMUJJT0U5MS83TkhEQU1hZ3gxUnY4b0RkM0l4UEgrbFd4UHlvMXBQa3JLQ0NCck9RNGxJUjZJaUhPK2tLcXUwV0dxS0p5bFFkYTZXcmp5Tm83aTRZZjhuWFVHUi9KemVFMlJQbGU5bGIvbEpGVVhEYWViTElqNXgvdVNyeVc3blVUdVhlVnJCMytHYmIxTHdTbUFEY01va3NmbjI4M3RCempSdEF6aWtKcXZIYWgvWDVRZExPbFRocTgyeXpkTkc2cDk5VWtZUXFUMWNqSGVseE1jSXBuN0lXeWpJay9sclErZ0VQUkVjNGkrVXpPNCtZbGFJTHFEVnFlaFdPaDlOdS92S0dZSWVJZ3JIVEYycHZCcVVrMVhkYVpwSitHTkJITXhOU25udnh5OFp2N2RseFQxOFNVdHlWM0pSNmd3QlRCZzZMR1kvYkxQdDU3ZnA0cU45NU1RbGhPcG00c1hxc2FRdlFVNU1GL3pVQ2ttSVY2MU1QL3NQRGNiRU14a25jM2srcnV0Q2FwRUs2SGhkNWxIL0dmR3UydWJ6ekVaUTdwMnF6ZUl3V0ZLd1prS1NrQm56RFVNZi9ZVTlUOEtwSis1cFpCcnk1Tk1kdkpNVmMrdS9OOUFBcWJCSGUxZlBjdGFob3BkemU4OVdXWGNaeVJwUmwxQnRkSWFkRzJRcnZrVW1VSlRCTElqWTlETlUwWUk0dm9YWTFOR2RmVURkSnR4TitRS05LMUJyc3dOTUVLK3luQ0E4akZnQXlCcVBQYmk4TTAweENYRE5XNi91U3RFZXM1aE42elhRbjdYdFdDV2d6TzAxY2l1UzFkVVhPaU8rVkdLWmtLUVpjdlBpdHBCdnQzbTVjcVRNcmJSc080aVhST2xJa21YckJScDZtV0loTElHZFh5dXh0REN3cmxyS3FpYXlrM2tERFk2V005a3J1VGtpMGhLNnlXVWR1TjZCT29PM0h4YVVqT00wNUk5cDhZVzh1bHkycWpES1R4NXhUV1UyQTZxU1NqbUc4RkJ4TFQ1S0JkSlRvTW1rQ3IvaFBkZUZpVE92U2tVR3FnZGo5cldaZU5Oa2xzaHUvVnlSY0V4bzRnbWxBQ2RpWklhejdTQmxpZ0J3YUZzcEFTWVN6Z2xkZFgrZzZpQzJiY3dkSWNNQmNWZGFMdGI3c2NLeW1iOUZlai85R3U5YmVERzRvdllyeVV6Y3JTVFVMVHFiNUdFMkpkYzV3QXptMG4zNlNqeklnUFIwdmc2Znc2eVRtZDhnN2szWWtNY0NuUWtuQmxBTE4vaFJMZ1o2SVYyQXpyZnZldExGcEV3QnVvRnltYkV0am9McDRrbm84VjRSQWtCbHZlZFBUb0ZqMlNySnloamFiL3BFWHdMMmxaODdRSE8xcklJMm9VV1BnZkU0aHpJTVNRSTlPU0lJVEJpZ0ZuOFFjMzN3U0RrVEFkQTNYdElZUTl4VWpHRjFxdz09