Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

N0FWZlYvNmdwbHpJMStmSE9BMVV2UVJrR1J4c05KTlcvanNVc3dQYTEyT3ZDRmRRaWdKLzVWUEExMDdPMFFNWEEwZmVlakRuWG5ZUGY3Z2RZWXBBeTV4QWhBZlFqM1dhaUxQeGtlZVNqa3F1eFlLaTd4QTA1Qmt4cDhJWDFRN05BejlMZmtvdmdHSmFVNzNibW8rT2lQRVlFMGlTUTYyTlNIZE5oTzNPZk5WSDNJdHRiUkpkanluVlBuTWdtNFFrNGpQcGo2azZYRGlkNEx1RDdIcWZZc2UyS1JYRFI4b09kcW01K1ptd3BqNFllaDNHM2pscG5XVUZ6L0NZT0ZKUFlsSnJQbHVvOCtjRjNkeENTUHFsSWVnUWZSZUdTWXhQS3J0TWkvV1MyNlJkR1liWk01YnJUZmxJTEx2NEMxUjBXNVRUb0hIMXVtYzRFZTlNVUxzNmVhWHVESDRSVHlTc1lNZTJMNU1FT3I3UXZHWmFzSnBxeXQzV1lGdEdFY1pYKzF4MHhPRHQ0cTY2TnMwRk8zMTNEaFdnSWlFVnRScTlXMWI2cndDTGZ2NzdsUkduVDJpYWFZdmdKUXB1OFBPOE5FZDNkUWsrR0xZS1FJVnBMNXhlOFNYcVJLc2hFY0pMVHFQRG9FSlo5YThDNElLNEthYUN4ZGJPY0NXSWdnZEZzcXBmWGZIRUxiTllRSWtzN2RyWlVscWFwTCtaK1BTdGw4Q0JncFdkbGFwaURGc21ZUEcwMjZBWlM0RXN6NUlkZDI4K2wxSVZobUZ5cWs4Nk5RQkgxTWQ1c2N2bTBpd0YwTzNPVkJ3d2g1OHIyVWQ3cmlWS0lhM1NFS2FrYitsVmdrN0h5TzBvc1hFMFVSSnJiV2x2WlF4SHZMc3RYS09MU3F5NElQYnRRYjdZS2lHZmRYanVlTjVsSVkxNWZQd0lOV1c4SGhOV3Z1TGpZU21UNllnSnRmcHovd2l5YnVLVUROdFhlRUpCVkV4STRZR1RjYzdvbW50VDNGdEFlTFIvUkNLbXYrRHIzWnpvWHYxZkc5TDQ5U21WZEJnTVN3Wk5uNUMyQkZSNVFIN0UyYS9YYzdNcWlNbFZYUHJRd3AxM0tYMjVENkFlUWQ3YzlyQ1FHWGdyT1ZUcXp6SDlYRlUwVE9RUU5NcnB2QVl4bFZBdTBoV2tlMDlYTWdDeCtWNzl3bVgwbGpUQ3VEUFhiSFlqaE41QWRYdmE4N1haeER6TGg4alhaYmVlTUlhcGZqTGd3SldMUk1LU29EQmtmYzUydDNIUFNTK1MvdEVGVDRXTVFvS0cxejE5T01CeHhKakp3aHl3NittTjdKUVltRVJHZjVuK1RhV3FHN0hpWThFNTFoZ0RFeXRBRktzT2dtNFNDOWx2Ry9ZOXhxTW9QSnJiR25Ed1BHSzdldmFobDRCaFNLYVh1VjV1MjFaMEdlYjQ0Ry9haGJwREJOdWJ5TnoyL1JIbU1VR2doTlJZRk41YkE4U1VBVlFwWEJVUnQzekdCemxUcEdqZE1HNENZUFFiV0hlZFYxcWZGQTMxRGdOUXBPa28xR1pxczlENFJyMEgrNWlvZUFKcXNUdExYa1BPY2dMb3JHS2VOQzd5cHR5bHRkQ0k5V1pZandsMWpmNW9hYTRvWGcwYnpnOTluNzlGeE02K1pZK1Q0enRGUis2Snk1endYcGZyZEFob0pISHlaUmhDV3JUTk9oYTJXY1dKOVkxb2x5TFNxbmhXRkJmZ3hIc2hod2JsVEljT3dNa0lwRWJQTUNWODRITndGLzhCODByZHZDQTBFcHZ0MUZlU2llZnJXbG1ZZjF4MmNmMWxVZXFXQUdJc0FsUXBYTEw5MmFYZUtKQWtvSFA0eEVNcmI2ODNNWWlld0x5RDFhSmNOUUhMVUNTUzI3TE5TQzhPWko5SlpBT2VKNW10ckxzNEY4ai9BZDdqVFIvRnljTko4K2VaR29Pd25sSXUyRURjMXpjR3cya25FbWJmRjV4amk4RElsUVg2emJLZVpkcWJPWWg3VEdSOEdudWptT0FEVFdiVThYdjVnS2JZcmNqekxmTnhyRTl0eUw1Z1F5QzVaMEJNMTRtU2ZRYjJobGw2S1U4WVlLbmMzT2tURmFGSGJzN2krSXFBR1d2Uk85aU1ZOWRtaUJteE5LN1YrUWVIK2pFdjVubDJzUHlZSWJ1WEZTbTdsaGhBUHJlL1VUZ0IxdTV0MkxmNG9FQ3JYd2hXM3BrSTNzek90QlJSNFRTc1dsbUNVN2t1dUxFNkR2QWRlczltTDZyL3B1SUtLQi9scHhZc0gwRlBBd01LdGwvSy9icmRlNkVZQlVDdStnc2dTUUl4M1F4Nit2WmM0OHphbjNzY0o4MVJzQXkvY1BTR1BVb0oyQVFldGpWaHM2RHhNVURwUkVRVEs3bFF4NEtsUW5MMlpzekJOc2EwZHFnZE5uNXhWRHJnM0d5MFdGV3F6WGVwV1FNSTdzWituYlB2bnUzVlBEOGtwTkp0RkVjZ0RUcGhnSENHd29FTTNIMUR0YzJXYm54aSs2amEwU21Bd0t4Rm9GZm1qc3pYQldZMDRPcUk0b0JjVXVPaXZmUVNMTGtJK0Q0b01RTjN2Ri9DcXFuSXk0YzBMNUI2K2s3YUFpbkgyUGdDSjNlam4vcGsrY210aDNYM2NoRXRjdm5JaWJsWUNkZVh3MkxVcDJ1L3oxY0dtYlJpbXdOOGpjc3JTamhVVjkwREVXUmxiRXFjZlpSNTBJRUw5c20ybnRDeXJIcnEzMHp0QnJoWVo0WTZUdkorNmZmL2RlS0F6NVBVa3lBeno4N2haK3NBUUdMYXJ2RE5qNG4xeFhlc3k0OUprK0tlclNZQkJ4aFh1dVBobzYxWUNCdTM0T1J0K05EcEthWVRRU2NhekplZUNBNlpUZXRKRDI1ak1XMi9DY1lTcitoK1AyZG43YkZDdHZjMzJXUTVkYWM4bG5GY3oyN1dNS0pBYko3SC9mbG9tVTEwdWF5dGxaSVZqMER3ZDYwQVR1SkY2bFQwVk1oNW5uZm5ka28ybUxUWGFCZ00zeFZsQ1ZwdnhITC8vTmFqNTRnRGtPOVdOeTJSWkpjVWtSRjRKZEtucXU5ay9hUTRKcTh2NE1kNHBnZU8za2lPc1Z5dmhwdC9uZk1Bd25wNUlFMEowVmlmMHd4cE5tT0lvT0NKdGdQcDNzU3BLSys2SHlEQWRCVlJJMytiWlRuRlZoR21nVzNoYnk0aHYxK2hzWXoyVHhsM1RCNFFRbTBkdVJ0dVpudjRJNWZGaGl6TzlMM0k4M1BETW9taTJueUNESUs0RlFRdUxjK2RLS05vR3BqTDVma2NScjNQQ1VScUVPdm9EcTFrQ01aR0N3ZlI0RGhZWnFJNEJUSWFrRTJYZHZkbjdVSUFENWt2TUFyT0NvNlovSmQ3alRoenFrekxvclJVRmFZWEMvMm5vZHBDVUdzczVKeTdrZTFFaXBOWXhZNXdsK3ROdGlCSmN5ZXBhVy9MSTZ2OU9JbmR0V0JnQ3FidFR5OUpjQUNXcHd2RmRWdmk3Sk5vRE0yMHMwQnd5d0FQRlZKdE5zcVFicjVmSzVCSUM3VjRDOWV6clovdkJRSDE2T3dHSHVNVEVVOWdWNllsejh0eUc0MmRXdzhuRUZrOU1MV2JjaHl6dXUwSGU4MnpNNTdvRjNFMWdUNlMreW5meW9nQ0ttd3UwVDBOR0w0S0xUTmh3b0N6cVVrMUJ3V25ncXdVdUh3SEpxV3FPTm9qeGQ4eWhwN21MaWZqNWp6NW9QM1h4OVRvSVZWeG44dStEeXl3dGRpOGVkbXllRmRqMmpBa1RXOXRmYmNNMWlsS2NIc25tdk5mTHpjQmRrMWVlNkxaOFZhbTkxQytWMzBsck5VRWQzRVVhVDU3M1ZjMHlHUkFDSGtIMkgvNzFINU1Nc0ZBTE9uU1IrL04ySnU4TmRqSU1IMFc5RDJhOXdxQ3M4ZFBqRStUM0k0ejUrNC9RNTZQMXY2c0Y4V1FKTUpycWpmS0FBczgvR084UlVTTDN1WUdnY09BWlkzL3R4eGlneHNIa2hMVnJCblVuV1BYT1gzNTJ4Q3BBNVZ6UlM3a2c4bE1UKzF0ZTdyNHJhd0RUUk5QUjVsNFVrN3c1eWpFQ1daMzgwUGFKb3pJaHdXUHFheHk5WERtRUlZVDF2MXd5bEg5bHFRRWFNaW1hM2lIU01NTWhOK2JMbU1LazBGM0ozSkZwTXV0OUdBVkd2akNFT01tWWVXejRtUkFiajRsMGw1ckc0aVhHOFJxdmZBZklPS1pCUjdSNEluZXBqZ0xKK3h4M2pESTBCMVZid2xMT0NUWlJ1cGUwZnhVV2RmbkVnOTZRNU9sdHJuam5iVE9ua2x2d1A4RnRseDZYWmkxMXI5VGVCdmlXeVZlY3h4Q0I2K04rcnVPTitBWDZwc0c2akFmeVY2VTJqYUVnZHB5SkZiM2VEQWxrenRlclZRQlZpNlZGMkc2eElYZ0JTNXRXNkxOUkxkSjI2RjdHdVBmTVF5cjlCZHZyZnkzdTJrR09oWlEyT09iTlRHQ2lRUHBvZWFpYndzSTk1WUhad0ZTV3UwNHlKT0ZwbUs0TnpmZmNzSXFaeTd2MEZDaG5BUTRsTG81T25PaWhHSTh4aXVoSjdRdVhXVHJtcDZoVUdrZE9XRTZaak1xR0tMbXR1eFNmZCtqQTRkcG8rVVVMSWFIZVZuS013WUlIcHFONEc3bDlVMHcvWWJES1dIYXlqOWJTM3dROXU1N2tick9PTytMdks0Z0M1WDFhc05DK0Y0eHEwaGlmOTFlUzNRZWZNYk5lR2RuQ1pIMkV5azRFOExkb1hLcHBFR0tnYzIrUzBoS0ZvSjM3ZTY2MU9DbkY0ZkZRbzhVUkFyV01zS0oveFdQR1YwWjFPeDVCNS9CRFZYbHpBNWY0cFpIazlCVW1TNWs5ZkM5UTlWY1A1V0NYTTc3TlRRcFM0RkF6d3RyMFpXbTRKem8wZzJodmZtN3JiR1RvdXRPdFVnbHd3NURzVFFYMEI5bkpEenJwZnNvL0xuc0lwaUIvNk9pTEVqVHdxN2tYOXdwd2QybTJpYlVxa1VoYXV5NHdCbVM5d2tOU1ZMUGRWUzZ4UXdWWlkzTGlmYzBvNlVseTUxbXpIQnFJNGJBcFBqVXdGYllCaWs1Q3NWby8wMkVZbmpQTHc3anB3UExrTFI1a2JiTXYwK0hIQndvT1dDVkc4OXkxZlAxTVRHK05oSFJ0WDNLcWM0bmVheWZLQVN6bS9vOS8wQVJ4Mlpab1Z6Ry83eHN6d2dtTmx1RkFvdkVMM3BUNTVaMjBmVkRFejYrOWczQlcwMVp1ay9RS2RRa0k0dUliRm1zd1c0OURiaG1VM05ySEhZeDlmMndJSEc1ZVp6TEl0enh1c3Q3Z0V6RjZ3dVo0MTZ5YTJuRm4yNElTYU9rQVU0Q3VXOFo2aUZ1R3ZIQVNEbTU5SmJVcDd4NWRzRTlSc1U4dUlON21qbUJwVHk0dThCTmpxQk9iWlROSERtaTdJRkZVeGxtRWh0Z2JDNmFxOVE1amI0bTVkZlNKck1NZDBmR0VESFB4ZGZvYU90NGorMkdPY1QrWnpRNkxRdnlRRitUQ1FWeEVUNXR6QTBsQ3dyYVBTV0RRTFhJcTU1SEtWZU0wbVZuUUU1L05zZEJyamluOElIcEllRDdjTFlaL1JxYmFzZk9SVCtxR004TEo2dHcwQTRGcnZ6MDVOVUxWelNvUHc5Y2VvY1F5RVZaZTV4a0lnTzh4c0JxTW1mcXFkUVgrRmdCaUVOdnB3SllIZXo4Wkh0K3NoWUJUTThVcGRVTnA0TEFWVFFmY2laR2RlMklmbmhvc2kzN0M4Z3IvV3RzZVFQRitpbWxuTjhURnpSbU1iOTI0NElkcFB4V2ZIL0tpd1FsdVBFamw4L2oyVXEvSWZyZVR1UDNXTW45dnNrYWNCWlVNTytSUHBpOGsrcVc4TDhNRkxpU2tuWXFTZndiZUVrNENFekxGQ3ROblpyZ1RUaXNGaDVGYzdtUkovR3hpaXZ0eTQwNE9JY2dPaFZSNEcvaVViakRNeWJlUXRONFlBMG1PTndMZDl4WEFUOTNIeDNGU0pQYXBTbUp4dzZoNFZDNnVGa0dmV2xrQVYyVTg0V09jcGEvQlBrZWhqN2VZUDBWZTBVRXp5TEVQV3l0Vk1BR0h0ZHJWWjBnblpuY1JoTlZHTStOTXVlNGcyQW5ZYnVvUE5Bb3IwMDRvNDVHQkZtcVdZWHRjbUhaTE93QnIzTURqTklkb1RXc3hwdjcwMTdGOGkrUVltckxFLzllWnNSVjc2N0czOUJqdWYwMm5PNEFZaFl5VkR5ZzNSYTF5a0V6VGd6L3BZcmZSZWlDTDhTZnVYQ0lIdHE0Y0NuS0szYUJ6VGdLVFBDVUdtZWpvc0dRQ05uMDgyRWlMUFhBOVdXU1F3UlZ4L2VtUlFJOTY5U1F2dE9UaGc5b3FOSW1nODZJKzVTU212N1hvZWxiOHVnMmFuNVBxVGkyYXVRVjdzcnU3MWlPSFFGZktxTHRSRFNLdzlKZ0NjOEZUN1g3ZmFWZk44ckd3azRiQ3BhcVRXTG41RWtkY28yWEhaRVZnWjNmNit1bG1RM25LczhBM3FvTGZlWkJrZHlvMnZ5b05Zdk9YTlRFOFVGRU1QSWVZMnpYajh2a1hBTGpRS3QreDlKMjU4V3dUQ0pkVnpZbllWSXl4Z0xhNkVYMCt0Yk14Vi9MU1Q3WngwUmI1V1JiQmY3MTZOdE1ldDUzeVZ6TFJxUzJsbjBabGxJL0ZZMDZjZXhBaGs4VS9IY2NXT1VRK092dzYvRXpmeHF5Q2IwcjlxWWR2TXJ5RnVtdmZuRmw4VU9MQWQ0ZS9lbDF5Y2hxT0xHSVV6MFVXempIbjZCVjVYTUdpbTkwNFNJMkVCU2hRTHVkSitwVUVKSlB5WUhYdC9reGtQNXNqcDNMdVdLaVV2VGU2WlF2WVE9PQ==