Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

U0VwQkFSNXUzQWRQa3FyckZmY3FZVWtTdkpWYVIxN1BXVFRVaGFNVkt3THlmMDZRNFBNM1EvdEFPN0FSbEhlV3RBY2NORXFUNWt4YUhHdDZoTEZIbVV4OHhlVlVMYzFpaE5PN0s3U1NEYzhnZkFWREk3N2I1ZDJZL1Y2ZUVZK3R4R2dnd1E3aUxpQzVHN09BTVM3bVQ1V3EyL1VqMXJyRWJSS2FVSnQ4Z0I5K3VHVFNFcmozSHZkaFhRamNQckZXZ2gvZUQ3b2pzNEt6QlRGUWtZcndCMzE0RWJlNWZkQXZyYVBJemZNZ1ZFZ2k0SEVySndiaXJvZ2Q0MWlCa2IxaFp3T3FFMUNTVlpXbE1RNUxPL3Z4bEtVVi96MXk1cW0rcktuM1F2RzBzSm1FMVNKZlFWYTNnNW9RZlF4b0xLQ3ByMW1uU01wUUlVK3lhQUwyT2dQTDBCSnZ0V0plaFdkb1JzZncvV0Vic1VVTFlDYnRPZ0o3R2MyRUp4TlpLeUxyZU5Ga2tHc2syazIxb0xFQm5zcS9zYVc3K3pESHlLQWZSaGpYeklrTU5VbzhhUVh3UE94Z2FLd3VETWFsQ0RjVUZURUdKa3lKaGFmT0VyVTdIMnlrV1RSMEw5aHFCYXJXa2Y0Tnk5TFhLOWFNN0tpQ0VMZlF3bDRWSitiYlFWQzIvaHNjVWF5Q0hyZlp4K011M0pZQzFmei9Vb3lhbCtsTE80cHhna25xVHhMRnBoTFZkS2xTcW9nTFdXbUZsYnZIWHpIbGM5WXc2RzlZT3V3YmhBamI3S2JpRHVCN2FLaHpDbXZUNDc3RkpMaU8vWEhUVytlUVJ4RG9leXJkY0cvdzY5ZDgxbUxrMWxsRnBuclorM3BJbTJCOTZtR1lDeEg2OFI4bjRoWnhvRTdtblVxT2ZObytrK1JSYk9QRGZwYzdCUGpLSnpXUlRFK0NTUWlXd2F3WVhqSTRLbUlENUdNeTYydEMzVmFOL1Q5YlZPekxDdVZyMkdnYWlWSFZ4Uk1nY0FsbDFiTGwvU3NpV1ZTU0V2OGZwUGtJM2VsbnlWMzR6dzdzNk1qakd3cTJPdUdvVlUzM1lxOVZBZm5CcVVzSGZwQ3g0OWVCNUEvRkVjQTF5NXNEbW9vMDZPNk1Ta1RjS0lPWVVQQm5OVzFOYy9pcHQ4dnhzblZlWFllSGlseTdXaUNYejAvemtVNWc3a3p3T3BOQWtHYis1dlhxbTFiZ0FkeHBQRFl0V1RROGJaUFYzd1RSdTJpYmJJSTJJcUcxZkRpcmV6TWRoUFROcWtoMWVDVGlBbW95QTgyL1N1dmdlYlNVNHQ4QmpZQndQMjQxckVNaEQ4d3U1RlAyTlRKOFh0TmNIQU1CbHFsY0dPbEtGVW5GVitHZ2NLL29SUGd2WGNhQll3aVlyMEM5Z3BpWDZHRHJtV09QVG5XSkVpcmlnNUFNVUZNbHpEM1gxT2pvM2ltOGU3MTBybFlJV2hUdVo1d3oyci9JWW4vQ0U0aXVRUEViZVpabkpOaEFqL3F6ME1IUlQ5b0ZGdExENmo3eHZ2bDhIU3J1R1d4V25MT0tQSHlkMzlSdlJNYWgvUnVtT0hHN2hFdEFrTHFXQTBWMnBoc2t0QUNCQ1YwWXRHbHdGZnd0eFFhZGdyWWZEMEdWckNJOXdiZVUvdGNkVlF2VmUxcTJJY3cxZVRFUExVd01selI0RjNjVlYvTE9SSFpuN1EvdGYyYW9OODMxTXVwRUx3NWZTeVdxeHRvVWdtYUZvS3VXMFE2MVNad3E1R1BDbzhvZ2l6eHNITklEN3ljYjdvQ0MxUHlMeUFTYXI5L0NzMHdaTWdRWW5Cd2NXRTAxYmJic2hHWUJDZExBZEFBK1dmcGduNFJpQm5yTEpIZmpVYlZtTFhaeVZpQWpHakoyUXdjbGVqdld0UENtSGdyS0ZYd3VGeDBrUW5VSnNzYXQxdnlPZ20zaWJqallWTWJObDl5WmJkaWJQUjVwSnNXL2FyZDBQdmZTK0JuWVJ2d0ZNb2ltbFllZUYzaGMvNzRZaE1uQ1Z3aXQ2WFhvQzR3ZzJTbHdvV3dFSHozT1hRSXkyaE9Wc3ZHaERNQ3ZodzlOV3dJUk5VSkJiRHBIN1B6aGtoQURoaVhuZU1YTUJpWFN4SnFYU0JWVWRaQTJOQ3oyKzVEQ2l4a0Fob3B1VGdhU21lVE9obDYyb1pEaWkwL25jM21Fb2pBSVR3dWtEQXFCVU9UVDd4dWh6Qzk0Yi9Xc0NaTVIya3ViMjhOcm5SR1dhRkFCQzQrbUxYNE9sY1dmbm9vS0NoU3ZtdmZ5ckFNK3gzRUhGTm5KQXFPWkgzNVhYUWptL05KdE5RUExOR2NFcXVKUjltbjB5aHJDNVA0ZDlNbEpVSGJUTTFlZS9jWUVzMm1rdFVwQWkyeHd2K09ETnpTUkFDZ3NXS0tSMVFNTE9TbkFEamVZdWQrM0Z2ZzlJbDRKM0NvSzY5TndrYXNLemVPbGw2Ymx0RnhQeXBVOTNMTnRtL0wvdGdMc1pEM3FVV0ZtT3h4a2lxb0hTTUZuZFl5Q3M5NkRBOENQdHJURUg2bytkLzM3dHh2Uk96MCtrRUF6NFdNc1JLbUdOV0JTdzdKd0FHb1ZRd01EM2ZadWVmV2JJbmFhYWZuYlQ0WVZtN0VoaHpCcXZTbURqOGpTRllqbGRPL2dYY0JKbXM4eHdXNlgvbW9zNmRpTjVqV244RjBrSHNKQkFtOHVGQmthbXVMNVk3YmwyRitXcWFWL1RjUnM2Q2FqV1FzSUxCd1lKOXhXN2RTSnZaQzFkamI1eEIzdUxKVWNFQ1AyK2pYZmhRV0RpeDN4RjhxdEdMUjIwSUF4OG4zalY3bTlTY0g1cnZjRmpaZDl5QlhLcTlMZGMzWlRaL1Q4cUVqQUNnNml0TCs1a2hkNXBHNlV4WHdyVE1BN0hIUSsyT2ZvL3VVNmJHTFpSclVRcUIzTWZmSlVDYVlaNVBLKzhzVUhMeTVCcXJ6Mzg4MU5BOWZ0ZXdqcHh5djVWdzVORHNkT1Z4dTRKZnZkLy9zRFNrZW5rSzVBVUJ0K2NXTHZyZVZVNTZxSy9BUk5aRWtkUEJMak5pdEJMd2E3QVgvOEpNN05JOXdBbnRia0JaYnhkQ0svYWdyTjRyS25OeDljWmlRYU9NTzFNVllFQUFUK3hrZHlxdGhjenNkTHRXZ040V3VmcFNmWXgxWFFsUHFLYjRFL2twaFRiTTNKTVJ0c2FUVHQ3NlNxNFIxUmg1V1V2TEhzOCtpTkRxL04xQytJUmVnMHVSYkxDM09mVDMzTmduelhscjVITnM5bFFlMmZpT2RqUDR4WC96WDU2UzR2MG9jbUZWekhnOEVVYVZmTHdZYnMzbEZCK1NSaUFZWmlJSnUyaHR3a3p2VmZkNTdxdzBoaFNJN24xVi92cExuU1puQ0ZUeFVxRVVqT0dqa2dRQVJZVHA1TmxNSE1qZDB6Q09SSUMzdFM0eG5LK29ZQm04bksrbVQ5cHZBVm90Zlk0UmhVeWg5bUErcWI5cUttb200MXJlNkRFcnZ5bGtDOU1aS2FvRk1wVER3azN2Z0FUK2lHcStyMlR1VllPeGd6TzVZaXVoQTdLeVM5ZTExZlNvVXhjODBBZUtmdS9xRk5wNXh6Y3BRYWsrSk9heEFBQUxwU1EyUStBM3A5bTFYQ1p4TmJJNVorU1piMzQzWmZldUh2NWhTaXkyQVQxSm8wRUhmSnBDcjhQUjFBcjZmWkM2UnJTZG9qdVJ0cWt3d01sajIrTzhPZTAwVEVISkUxcGdETmdNZWF2REtUSzU0bWE0Q3pZOGtKUVlRZDFVYWN5b2dwalp2N24rS2d1QzFLZ1REdXBsNDhvbzliWXpEUi9kUFJWUFJCcUREdWRvdElJelFxYlFQN1Boa0FuVFBoT2pvQWNZNUJONVJnMTV3VDlnNkpPL01SQU5tUmM5STJHc3NSNWNnb000dDg5ZGNkY3JvR3VLOG43UjFUME41TjZpaGRQZTVBNktydUJKc0FJMm5MTlMxWGdIc1FYcTAvUFJMcHEvaFBTUFErMzJETE9seExzVWhHZDhlZnVMOWN4QUdhOFJoNytnaUJ2eFVFcmh5MmJJR0pKWFBRSVNjeld2eGxXQ1pmVzN5QVZxZnVlQ1ROemowL2Znd3VHbDFwNG82NkU4SzRwM2lmZW1YeVhEQ0pOTFZYM3NwYytLZVpBTkplTStNclVnUC9PbVkyd2hFWHVOS0xlc0syVkY5WHpmM2htUFNqWUJwTkJ2OTB0aFFHZmFpU1k3YUE4MCtIRm1FVXpPNlR4b1BCYk1FbG1HOG1yNTNRYURuekFHMWc1aEdKMFRGcXRXNnRmT0h6RHlaSDAwZW94czV5NGhKS0VkUVFzblFZZUhkNG11RFVpT01tMjYxOURmbStCUTkzTXl0d0kwSXh4TGlmZ01NRDdXcjZMOWhOSjN5Y0srRWhsRktaT213aUZqZmFnblFEM2FPcjgzKzV1QVFpT0dlRy9LcEQ0NU5MY1pUZWZtMGtuMDJtUy9VclowdFdRQWVJa2IrRFdUdExOR3BTSHVLUEptWUdNQ0U0aG43d3FzLy9JSzdyM0RLMzR1d3E4MGZ4bzFoT1pleFpaZFM4a2tYUTE3bWpHTEVEZnJqUWVLd2lQY0VNS1hsQ1JGSWVPMkVDY3dNamF0QkZSUTdzV0E0OTBURlJxY3hlZnZnQkNQcmJ1TEpzenJjamVUQlZUUkJsUVA5NUxCd2ZCWnBiRlpXMlRtM0ZudVFTM0NDTHdwV1F2Mlg5Ri9abGNsT09TMDR3RXhMVmdKanhBdXRGMmJaSjVrdFlmdXhvUnRZTzl3c1NnMnkvL0VDQTAyUWFiRTE2MVNhekRyYXk2UTBhV3JTTzhGL2hlcjFwcEZ1dkxOL0xvL2tsUFNkQ0p1NmpqQkpnUnRrTk5nYi9udlptdFNQekNzWGxqTXVmaEJ5Z1ZMOEI3ZU45S0dLdFE4RWxQdTNwMTZ0dlFjUEExWm5jM3JhaXZoNnV2aTJJNEdkTjFIdTduZW9YczlvTW1IRHllSzNDQ05tUXJiTm9sczNjWWtxN09YMHVoR2NRTW1YZ2UrUlQwaU9zME1uaWk2blVucDMwdGNzSlB0Y3ZVaXlRZ0d6VlVabnZjU1ZTVVNsbUIyOVo1OTRCZWt0WUpJYzVPaDMzYlVvRjdPWldrUUg3Y2UzZHlFOFhTYlZBcHV0akQrVm9BYm1ONng0SVg2SVUwNjB3cEUvTWpDUUdFdGU2TW9tS29ldnowVSs5Yi9TRjh6eEFGSHFleCsvUXVXVnpMR3BKa0xjUlU2TzFJdWFSTzdMWkV5UWhsbm9tejErcHJKVHpjMFhXcnFHMndTbCtIRDFxNzB3MnF5WGs5VUIwT0lNVXF5aXBWNW9LQ1NWd0ZsZWdBRWlydjNzdXBNQUE2Y1V3dTFMQ04xV0l2bC85dmdndFlpSUY2bHVlU3lDb0lPM2F5aGhJbmtnWWg1dDNzWWk4Q2VJeThNRXZSMjZTOEZUcjZhWlF6OUtvaDBIUm8wYWhNNVdUNEw0V2VGZjRSQlU3OUhDT0hzcFdPR1ZCMXJtZW82RjFnQkdDOE9HU1k4SCsyZFEyaVBaL1pheXZVZThSQ1k1UXpCOXhLWGxpNUFCRWpiV3k2MUplZWJhOEJUQnBvak9FZTlsKzJtVG91VHNCSHpFWnl4czMwa081bTFpRnE2RU4veDZSZmZ5Y1Y1K0JTd2UxQ2lXN2RpNHh3S0ZzV2FRQmg4eGczZ3pnNmoxWUQ2MDJWclBWNlhodlQxalRuT1JoUlduL0lnS0xEdXBzL2JBL2JTY2t3OWxlVWJDS2xFRzZZWkVFczZRRnBndjNwd2xLdWlmb3FpR1kwUVNDOFM2VUJ0UXEzVmJtNWR5ckdvUUI0Z0EvNVhIclVCMUdoWDN0UzRJcmJ1bGl4OHJZSG1RQ05uREpIMkM0Q3BMSFB2T0RWSzdKazdKS09ybEsyT3lLVkFUekJCNm5IbTdlU1RkRTVwOFI2UXFyNlN4bWJiWEo0cVphZnhuRWtSazJ4NEpEODIxdVp4cVRzVjhCaDJVSUMyUFk4QnpBV2JYSGRKUTl3d3hvWFRJWkVYUlVPNStEMlczYTBzd1k2Y3lpaFAxU0s0ejU3ZDBuOTBrWEYvcTllcHB1YWZHVS94V09wL3o1ZnpNaHQxWEtrUEt6ZTRtMStkSGkzdmdiZXY4VWRRQjRjZWNyRzk0SXJ3VXdINDhqK0cxY1BCRXpjYWhVRzNDUzg0MTVaZTNFUkM2bFptQXhCVm40ZUtSWWxqNk85K05VUVRDdUJMYVRRVlpzUmdBL0pXbUFkUU1vYTBZZ3FtSyt3emlzbCtVRVJ6MUx6ano3YUx4RmdVMzlxYmZMQkVuU2ZGS2R5dktvOEl1d0hSWTF4cDNmdk1NNEtiS2JoVUU2N2JNWHIxOXN0bHNyMmFZZFd4ZmhmbGRJK1BicDljbWJWNFYySzJJQ0FzbnNJN2VpSWdLeVFNLzVnVWh5bUg5Si9MMFVDb2N0RC9ObmZod3pDTTVkSEdrSUNUbHBRNEhGNlorOGpiVk1OalZQNWV0Q2dPOTQ3bnpwaVlXenFIOHFrL1dROXRhNFltNzl2by9DcHdqVTRlenBVSzJFRGVScHBWaEZ6SktMSnBydnprZ0hxWHZtUUtramxKeWd2TlFpb1N4RnNJTjJxSkJkTUxDSjR2SlpPSG9xbitXdWttb3g5QVV2SUI2cWV2NDBMdHZ5Z0UrbjR2WnliMWgwN21Cb1RtTDdSTnJxb1l0SUR5TUdaNW91enVsWlBVMlNHMmxZZlJaYVJkNXNRMzdsN0lRYUNTMUxBOFl1eURpYjdGTjMzVU5WN2ljR0dHeFNMVytBajNmdk5MSzlNbFQ4aUtRRHlXNlZIOERtd2Y0RVoxakdQN3RPeEtMN3k3REpMa2Q1TGFxNFE3SWh1d0lrWnJ3ZVFzZWwzVnYvVWtmZ3I3WU1nUDRQUkNrOVJHa3lsN1YwNGcrS2Q5UVhYVVROWnNNKy9pZVQ=