Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

Rkk4c1Y5Z3pIc3B3Wjhsa2NXdk93MjlPYlRHU0RvdnA0bmQ5cU1CTkFTc20yRFdOMy9LVVZCaHplNFZvRkJJSGRBdEx0RGV6QnR5U3lKT1VjcnRENkRQK05vSVlZNnJpNmhaalppQlhxbm9DRHJGeFlZZDBrUFUxTGh0VGtFb1p5dDFJenMwbDVLVmVRZThIdDJsMkpKMUpTNlNvTEgrSVJRcmdNbzVGdlJzT3hLSnRiUGE5TnNmOERqSlQreVZ3Vy9OdXZTQTNqZkxHaUFRNXMvQ1JEcTZYajltek5XSjA3bXoyQW9yTFM1akhPOE9VL3h6Y0d0cFRjWDEvNFcvOVZ5Z0l1WW45c3VKdkZ3Mm9rc2pEdzJudVpNdmNVdHBTZnR0UHRndkpUZjVGZzBldkpGZEtIekRLTW1FQ2xFSTB4UjRwbjYvSmpuRzF5Wk0zR09SUGFPZUhtbE9BdFFLMFJCSEV5eVNpVUdmbWV1MXVRN3dkazhOVzFNRHp6b2VOYjYvci9hbXZIdjdPeWxkaFRLdExuMzFuUU55aWpyRXIvK2pQdG5Eb0ZhMXV0ZDNKQ2t4Yy85NkdoT2FyeExsS09KS3NXL0M5ODNFbk42WDZpb0xaS2pKWWFEMmo3c2kwYjVXNHBKYzVxVS9pWVNnaWlhOCszOG11dmRNVnJhS2NJNFJiMDJNa3NaZlVVaGhHeDhLbThtV2xFSUpVdm5obDZKN0tQZkdxTStuMndUa1UzWGpFWkxLTmVoZDFBcmNxNVVpalk2K3VxSzM3WTRuQVJkZDdrcURUeGlsZXVHalVvNFZDYlNEdndvY2I3Mll4dUpMZkVwMzExbDl5MCtsZGZLaEJVak1mcVZuaVVEVEhiWmZVeGxZR0drTmR6ZkJOa0ZmQVp0RzF2WGNiNVZBRHNubWhKN0R4Y3hpWU5uR3ZOVFJhTlVaRDZPQ3JaQUh3TkJaVUJRK2hJRGlwZzc5SXVScHhlbWdRQittUFVnVG4zM0xiQ2xHSTZvNExHcjNEbkMrOUVBL25wdjJSd2c2VjRkMnRlYVRmRHhMRm1udU1heFVyYXRXdllGU3lJOVVwS0dERVU3Q2g1N3VUYkp5TTNyaGF2d25uVmNpdjBUNHJoamF3UFo5R2hITjllS3Y3VytQOUlSY0czQXZTUGh2VW5GeXcxT2o0RFFQQWZJeGthQkFERTdQVHFpNEhEZFVWTStTMjVyREx5RVJMeHhzblF1M01hWnprOW1xM3c3WWk2c3VSM0IvTHFwaGp2Z25JRDhCcXVteVFudHJMdWh1ZEN6b280dE4veFZrdFY1VXNZK3ZYOEs4ZzNhblhGN1hxMldzUkptNEZzWjB5QysySVlaVE5wajMyM0Jna0ltTHRwaE42L1hBME0rd1BCQjRKb2c5Z3A1bzFQT2EwbUhHMmR0VmpQbFBhbnpVR2NDSkxZS3FHdm5PREYzSXRMVDlrT0ozS2N4Vk1UOUFnMjIrd0pEaEhmUTFVaVMvUFh3UzNTWDVFWGtVbCtiMWx3WFh2TmUweDdJTHYwK3owd2hyR1dBc1lORjJNMHhjTmNGcitUaDVXNlZLdTV1Wlp3VmM1dkJLSlRjSXlIc0ZrM1hReFhsTTJqaThkdU5uTXJWc3lGSlgvUFlpbmM1Q28yQ2xIalBiTU1YT1VwcEdOVVhDbHdob3FYNm5lcEVIa3RZWmdRUDBxQ0FSWVNBdGhuSC9uQ2haUHJZd1ZPcjFmWGdGTlF1bzNKSzkvT0hFcEhIczRpNHZGZlFRbUVvemhua2o4QnlpMDRxWmV1dWhoUWRGYW9nU20rWkp5dVBmOEp0WThXc1ZrNkRraFVBZmhEbTgvS0VMOTEvc3Rya1lQN2EvcldyclBVRU8xVHVXRHBCWGpYcElOUkdDSSszUGtaQVlaclU2WGczeEtMZzRpMW9Ea29XYVJxUWxvVVlacmdNRkFCOVhkU1Nuc1lWUUFZWTR5bHc0cFhuNW4vdjIzWWJLWlJXT1FyVmw1bWg0YjlBdzRzV25NbmoxRTFEQ1BUMTVOSVcwUFRCNjVDUVZxZmNsUU5CaVhDbE02cWNOS2hHdWZmbDI0dnI4dnRRcHZ6TjVkcDVXZEU1Ri9uNG9PcGtFN1JsT1o2cFo5WUtkRDdDUGlNVmhyMWNRak15VlZaZzA1OEUxZWNpblRjOUtLbUN6a2MrbkNqR2g1K2xkSGk0ZEN3bWtvWTF1WWE5SWw4MURQV2xLbzlrNm04aDh0SHcyTkdZenlnTkF0UUZVc0JyZXE4NW1tdUVWWEp2d1kzRFcxVkVVdWxOb2Q1eGdZQW1SVGtQR3BxS3NrSHdsU2Ziby9ubG5pV04rQlhuYWJ1a3d3ZFVvVThRRzhLamY2K1EyS2pjUUFQaVRUSGFLdklKdlhOeW8yUHZtVExTZmtqaEwyQ2tMOUdVQ3hVSVpPSEgxcTFSc05raVNJd1ZmS1VaaEFMNndnY0NRYmROdHpIU2tyODJxYjdkQndvcW5GS0RNNm1NRk9PMkR4K3dPeTNLRVVMWUR5TWpSczRFUEtYWHd1dGVtbFY5eCs2clhhSW9ZVlpTNUZ4Mm9mQ3ZhQlB2U1NmY05MN09pT2RrKzc0eE1GSFRiUHlzekZZejFZeTBUYTAwOUdXMVR6bWJ3dWlwU1BOT0FyK3R2WktOdm42bEZNenpBM24vTWoxVDgvRityYUp3M3lkbU92WkdVWTB1OUtTYmdJYjF4TGhKSkJzWG9RMFhOTnVkRDZTa1VpZmRCVlNrODhlaFR6R2VsVFVJREYwZHlFdVd0SHROaGN6RkFwYWo4NzU0SEtvZHZqMWpYL1kxRldCRWhOQ3M5cGd3WkFMVS9VMlNUeldZckFLKy9DZzN6YlZ6c29MbVc1YVNuamhmWTNTVWNlNGx1OStDQWNxbkVLU0dwNnJNM0FuZDVPZjR2VWs4S0xoWmhpWnl0YUVQWncrNGNpTVlVeE1sR1lES21RbGtmQ2VrUGhnZS9WcjRjMVBSZDJaaklRdlF5U0d0TklJcmFkbWZNOHpGSUIvZnQ1ZTNiLy9RcEFoRkFIRzQ2YzkwQ1hsQmdKSWtrQWdkN1pVSDA0VXJtQVJhK0xrOTJoNUkxTUpuY3BYTnpmQ293ZlZQWU91bDlXR3lRaEdXMTRjNDBCaG8wYkRZdXl0L1JYWVozZ0dTUWJQZ0VWd2RJOGVubG96RzdZS0I4cWlyTDJteEtIVHJsYy9pdEgwamVFN3NCeVJ2b2FqTUpiaFVHOU4wNXJvbmw0dXFadlZ6MlRvelJSQk5hMzE0OXI0dk5idUlndjNWL1ZQeGNTaFZEbHlEbERoVjBrWTdXWm1haDlGL2RkQnI3TnkyRFg2S2ZvTW5Wdk51Ly9wSmxnY0I3MzcvWnlKZlZEMzlaSzVhdGxnWGFzMmtWeG1YT2lZeGoreEdqeSt2eGozUXZwdnFKTXVBY0U4MXJGdTRiTDQzV1N1VFlBb1J4TFZSbm5Da2VTSGJ2RGJrcWdTMjU1TGRZV0xSRkRYOUVVVExGb0h6VldFK1hIc2l3UVRIMmNXeStYZ1FLRjdjc2REN2NBMmdDUHJrdE5uNndtZU9adXhIcjgwNWRhZERRejdsa25JblpPUTVqeXg0Z0ZEMVhWREk4aElaRFA3blBDU1ZRNkloSHRDYkxnc3F2VnVJMTdaR2ZzVm5xNW5Eb29MeG5NT29RZDUwODF1UTdOT3ZvN2ZvV1RIdTVacXJQeUVZM1VncWlSQXlvUHdGK0YvSlNYSDZCK1NLcHFBb3c0bEQ4bDBqaFFiUkhxQy92QWxtQXphdlkra0VibXl0N2tjZzVIL0pSSXZKRDYrLzhVZVpUbnpoZlpHNk1oUzF5Q2NnQkRGUzRjeHA1eE4xOVMvZHBYdW1jTWowdWc1STdQbXRta3Z4MjhuVjlvT3EraWltM0lhSzRHVGdBMmYwcTJMam8rSXdJSjBMNW8yc1oyLzlRQ08zU1pQRTYvRHBDS1FlNisvWWdLTnUrTUpnQVBFTFpXemxmVFo2NU51K1J3RGlld2pRclJEM01VMERTaDlyaFh3MmlIWGVIemJyQkdTdTc1Ty9SaEYrWStOU3Qway93YXg2TXlLaVI1MlVpSGhRaEtzL0hlT09aR21USW9LeG9QdXVGaXpSazhkRFAxQUkwZW9abHh4VUJWa0hyOUNSRWxBS2x4ZFJQT0V0cTRJdEFKYUc5aW5kcHFpMlFhaGJLb2gzRzNZL0NpN0hUREhIQUJhVUhNRHlpVWhiQm9rNnFRTHBaaGFQMWZ1RU1yZlU4V2JPNnltay9KTXI1eW9pWVVrTWYybXZBMzhLbHQzQzhXeG10UnNCOGphdFRORTJXSDU3aFZxa2pEYVY1cmxVeWE3cUorR05LYzBPbXpEeXIxY0h4WUFaS1MwSXhGSUNOeXFIZnFvN2NXckV3MEZib0RGcHJyRDJzeldnR20rbnkzYlZqUHNmdzZBZnRpOFNXL0ROZUM2UmhiVTh5ajZwL2VmRTlTVjRISEQ3UE5BYjZMbVBoT3RlNGoyUkJ2em4yTjFwOXBTV05RU1EyT3N1WFhXTktwbGl1U0xzOVEzdkMxdzRRNTlRRlRKSHVMalMvSG1wdkJ4MDJ1RDVGNjBZbEwyTmU5V1RxWlZYQmJ4REhXTWFzejVMalVwYmludnFtTUZCMjNuclFCSTFsU0dtdzF0SVNvTjExWFBIamJYOXNxcU1ZL3V2djY2NDNOTUg4enV4VGdIaXFJdUJRYzB3cDZhZkltUy82cjBybElnekJ2RzdCcW5rVlNYbks3S1pIRXJVVVo2dDNhVjhVWGxuMHhSWitMOFdUeUpqcWgyV0EzZkdjQ0o4Zm01cWNRKzJ0YWJudEpFaHU1VkdWWmZvZHRzb0JtUmwwclR6aTFxMjN0Q2RqWTdPb2F3TitUZ0Y2WUJXV3FkRkhFN2dVRWxad08vUU92VVJ1Y2RLbmYwUlRpeFBnNWlheDVNbDNxVXVjeVdUUUVGTm13dGdVZThjYWdlNk5NYUZaWXB5NitWSHV0TlVLQkZZdnl1QXhjcXplbDN4VmtzWUJYMjVicWdUR3JLZDA2TU91cFpNYUV1VFhPQXJNNmZ5QTVoNjdmbGticEM4VXM5aXR1WTFCeTI0cXVPL2Jzb085bXVoVG15ZXl4WDd0S01ySTlrTHFPZFJTcHFMbDd6RW9jWDVTMkx6YkhCR1lLTjU0dzlITTZEdTdLT2RMNkpFKzhRZDRHVEx4bVE5cC9PZGNqaExRMlBZeDA1WktQN092M1NSQmw1VXcvMWZOUG9ha2I1T1F0M1RQVTFJVWVCYWVwSG02Mkx5MmwxOHV3TWpmaVU5dUNENUx3V0hzczNIYTBJY01zc2JUZXNHWnc3N1ZjRlB1UFR5U3BObWgwRnovczdFRzBBWGo2MXcwNnB2bHBoMlVzVE1iQjNSTW44S05MSnkzSXovbnlYRXFicWluYmVPdGJ1VWJYRVQ2MnpSa0FiK3VHYWd0NWFwamJMb2lsNnBZSEozWDExUW1EM0xmUUU4SE5KQzZiQjVXOC9kK0srU29FK3djaGRMRzNZMUJYMStCcUpRSUNVRkpxNWFRQmxOTlllT0doOWZXT1p1VWo2VjMwM1gvcldQS2s5b0xYbU5PdUg3V1hWb0NWNTBHV0lxMEFvRDNJdzF5WXNJMUtTSy9WNUFyT0xKMk9Rd2h0M1JxUk5CZ2dncExmTm1DME9sbWx6d045RVp1enBka1ZHTllrbGdHdkJIdm02NXcyUWxRbUl6WXJ1OG1CbDZZTFBwdCsvc1hYQUF4OWRJWWRmVEN1WXdhNThxMWIxdVRFUThhN0ZoQ0NVeHpTTStmVU8wZWRDSWpFYTVoMnZTY3grYm9hQmlTa0ozcmN6T2FZUGJjdjFHZEdUMjdzaDJnZ1VuZ000ZTJzYnRNeVhMYWFsbFNOR1crcE4vL2xRZHExT1JRZXRPTERUNEJudE9Sa0tWQWFmeEhzOFZvVWhCdDVyd2lnTHRHdVl4Y0VTZmovYW1xZVNHMlpJa0IxRmt2b0wyOG9ZMmFvQm9yVWpiWUxQZ2ltQURnOWhsZjZYa09RZGNoMjJRb1FhTnJXb0tmcTlyWHNGclNySkhFWmZ0T1VScjhaQWprN1JJNVNmaU04RGYxQm9ENC8ySVZ2RVFFSGFuTFk1LzJQS2dzTGpBMVM3TFNtd1h4dmtQc1Ntelg1UWdsbGhuNmlnOWpkYUZaRW9RZUFkcDFHVmROa0RGMmtqNXlEVWY1NURqY09WZDdPelpBTVhjTktEOXFGNHF1MkQ5WTFmNk9PMi9ST0xDbnJtN1FJNW1BOUMyQXVOb0FwTmlLLzBKdXM3V0ZaWm4wY2htL1BZdnVOZ1lNVEdVYWJBdmdvN0c2MkNOTllIRzFyTXRUVlpVZnRJNVRWb1dPMktacmE5UjByTHV0VjdtaTVlcHBqYWpUSERtUVFKbGZ4QnNySFk5bkRNWFZlQ3owNXM5bEJhZWF0dWtFeGxPb1BFZ2szYWgvdm96d1htem5CYnJqSms0STBqYzNzckRkVkpScGFmbUhDdXBmblRucUlaaWtHWGpSengxc3V4RjdSUXlmdzBQdFJaU2cxYnZ0dHBXY2YzWWIzeXF3ZzRyNkpsTHBhL0R3dFdWYVRxak9ROUxXUjM3ZFdQYzZZaFUzaHB5d1lSY1hTOENzWWtaRXZ2OXExUk45aCsyOVdYRy9JQld0SnMvenlIaE1odHQwMmUwcHJCclFvcnVhYnpCSU85QklKUlNUdCtvbmZRaVJ3OXhjcUFaVHVKY2E0TDJqd2JBSWRZS2hsOGtIU3RWc2tNZEYvakw1ZnBnd3plS0oyNXZjYzBGZjJNOWRDOUVIVHFOWGVBU1lycTJqRGppcUVtZmwxanF5SWRRbVJuZURpVVhOWkIyMjEyeEFFWlI1RndQRGVMdmh2ZTcxV2lXRk01NHRXRkw5WWlqMk11d3VhLzlpWnUwUWQ4SmlNYmI2Q3F5YnlueU0vK0Vsb1BXREVTU0N5WVZOSU9mbHJiam5BM2NVUDlSdXFNN0s3ZW5pN1pNdS84VDBJYWYwM2svTUtQMzMyekhBQzhYdWFVOVBkSXcrN0V5cTI2MUpaOCtSemlPQVd4UUVleVRmUEpWSm1PQURuQkVvK3dSQmZVZzR6NE92cURubjg5RlVBVGJUM29uRzArdk5SbHRkbDMrTW9vcExTSTVPUGlBMDNuWGtobWhwNG81R3VvTi9Md25JQ1h1UmZvY0QzU3FRQ3lVem1VZnlaSUw2NEd5NFM4UXVCTEt2Q3V1VkdzSDcwcEQzNzc5QUNlbkF0d2NEK2JBVlNqMHE3SzE2aWFKZVRJRGo1ZFlMdzAyK1FiS1VDVnhrUnZEcDU3Q2dGV0V2ZVYxQmJXT2NmSWtOOFZVRFl4dGZ1dVY1Z3orUU5KazZhMllvejRGRURtZW1PaUtFcUEwVDFrc1Byb1pGdzhHbGdIKzZOVUllYm0rZmVWR0N5UlpKZWJPT3plOFJ2dENReU1USjcrZDBLSEhIa29VYXNhbXBiSFdaVVFBb014T1Q0TTUyaEVveHN2Q2dtQnhWaXV5aUJ1eGdjUTRzMlhyMDM1MjVKaTlobzJHcmlSYXZ0SGVJNmlDMFB5THFXYzJLTkplYUpZK2UzcDFhTms2blBqbytoZ1M3RjkzQUNyOHRNWmU3L1M0QkdtK2lWOTBvVWtYaWtJUnczaDdvTC9HVDZsYnFEUVJzSElhcGk1UjhkQU9VQ1o0c0JEM0R5RHNOb1BOdzhhUnVqN0Myd0t4NE03Z1UrQ1dQb1ozVStwL095NC9SVTRDY1RMZTRHZmx4R0tnMlFLeGtCdXZ6elNxVy9ib2MrMGwrZGZia1dYZnNNUmo3NlFHcTR5Z1VXRkFZaUpDSGtrb3MwZExRMzBGYTNlSVF5djJUdHFrWEdTVlljSTdpVndITVZtdWRndFczUUgwYllJTkhyc2RVNFNmaU5PQmJVSnNldWlVNEMyejQ2WUh1OGJkQ2ttU0JPWUZqWWIwdTE2bXJmd0ttaHFzRFpDMVQ4bUlZRVZ6QXVLN2FOb2NYczVrbzBHRXhRNEFWZTJsRmJaQUJ5b3pqUno3SzhoeHdhdXhaK2VBamR5NStDTzZpMXBwc1E1Z1FRQ3BaZEhmRTJCNGxGWGt0bWNoanREYzllakQvbW51NDlRNGIwVUd2bEJRdXZSNS9EUkYrRmh6T2JnWnI2aWZEN0pFU0ZqVG1rT1dFWS9MTUE2UTB1OGtBRnl5TENUVzNTbmFXMG5yNkxLZUJvR05aNmF6ZTN4dEhLaVdLN0JVaGdYcEhacEtzcWdjWXlxUVdRL0g2UmdRRFhBVjZ0UXZXTnpmTXJaV2VMQ21nRk4wSHl6Vzl4NlpkQ3E5cHMxUEpRSDQ5M1lNRnJUbjlRMTh4VmJTeGdYcGExOXp1Z1VnTjlBOXk0RmtLZTc4S0hhZTc4YzVTN09ESjBzMDRWVmozN2xFalRBWnpSQ2xKSXZaMXpVRDZHbkJIbkx3c2ExSllRN3hZMHd4bkNHeVNlclkra09DZDJpQ1Y3VmdUYVI4NFE1eisxV1pQSXkxUGFOWWNqd1QxR1dBPT0=