Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

RXp1RWNUblN1RmVMbTNmZlIrdXRsS1VIRXcvSU9PalFGaS9wbkdLbllJb3VDdlJuUG1LRitMMEEwSVcrdW5NSkN6Z3VUWEtXdlJoRHRtV0lMekVEVVNMM0gyNHI2TUx1eS9mbGZpa2xFYlo4ZWpqS2xtZ3FMTThJSjRNZXZZRmR2TUN4Q0tSKzVtTmdXSmMyeXRpZ1FScndmZzgwMkM4T3pXK3I5c0VOQ0NhdkxEZXhWcDJTdWovaWJHaFllaXFoMUw3ajVJaDRoVUFoSXJnTXROZFJMS3NJYjE1T2FudUJBVU9Oc0RGS3p2aThsaTdSS2dlZk1UcjNiK3RTcjlzV3VjVG03NWpUc3grSFFQNjJwUUU5OEFSY0h6ZmhKci8zOWZNSzREM1d3dE8rQ2E3YkI4ZnhXSk5iZys3akV5ZEhFOVBqRFNmUGNnckcwazZzM3VLNVJwUXlkS1dzQnIycld0OUhRZ0VURmZKYm5aTFFyVHoxbGZyNG5McG4yVlNUMUpUMXR0VERHMXlGTjlYTlRjMmQvdGR1UGw0c2UyNUFhaWFkTkNPSS93U0Q1WGU1cDF2MGxacjJNMVJuVjdIMnRDRFg0eE9jTmJXamVJWDRaVG81dzU1NkpvTlQ4TWZWMDZ6b2J3dkFtdFNXVjAzOWJ0QVdjZ1MxT1NQTWNlRXNxM1dUd1Z1cmZGc250eW1lYVFWdWEydEtaTUZXMTI3NDY1UUN0NFVDdlJGZ1NTL2J3a0h4bkZVYklvL1VLVWRoQ1NKUlA5cXdGUHpldHN2RVQ1MENWZ3dSREU1NWJXWlJqODR4MFRnRFRuTmU4YTJHZmdUOE51MlRra0FndDVNMTU2bnkzQldjTFpaQXpCYm5EV3pJV2ZGb2dzdHBLTldYeWZKNVV2Q215RGxGZjhJejhiWXMyMmpLdXBaZC9Ud2xBaitxK0l5azhRdVFXUVhSNmQ4SUlRTWhzSlpGOTlQWlV6d1dwaVJybk9CSUVUcnFodlJPaWhEQmMwNDZVTmo5cUFZZ2pxUHJhSmFFLzk5NjFxcnhsV1NFUEtMSXdhblNKYlFoaStnbWxuUXVnL3Jya2ZEL0pPSkhnaURkMWxsTlhNUk9DZ1IweGUxaXJWbUoyeG02MTIyNjBDRmZuT1k2RnM5THFSY2hKb0ZPUEZ1OEdZYnR1VThmekY1SGVkRlVOUlBRSm51bFBEbytWdFZoY0l4UWVrcjE3d2NERzgyeW1KM1F3Tmx0cFYvMGVLTzkwYnlwYWF1dlNValAvTG8vQWEwY1l4SFJNSkpWSUk3UzVoQjR6cmxTQWYreXJIM29jTlcyQWpXcEVvN3JzVlZMODBjVnRveGZKTTJEc2tLY1BqT0F0TGJLZ0VZTjN4U3VDYTl5MTIvNktMY3Vra3FiSmhOSG0rUkxnZlMyby9IQkZkdk4rOWtMNGNoTHlvZ1BmY29PN25WTzh4QTd1VlJKcmwvRkovSGEzb0Z0SURMN3kxYlFPUVdFSlBBTFhtTm9pc0xrQkRycG5KL3ZqczI5b1BTeHhCMENBb29zUWttc2FiRlZiNENCQjMrN3k0L21sMXRsbnUzWGpWOVZOZUxoNnZiMWFBQVFMQXRHNmVHcmJFY2hlV2ZnTEw1UTdnZVR0RXpraUh5d1VzZVVKZXM0ZWRyWXg1Wmpsd3h6K1lyVmIrTnVRSDYyVXJ2TjBYVW5iWlZlOVVPbHF3Uk4wNytQWXRiRVBzdU9ITFR5clVPWDFSdFFuZ29ZMXZNR3JEeDczVlBCZEdlZnJITjgxcGgzVHR5eit0QzJyUHdRNlJkYXRaRXlsMG85YklybmNqOXdraGF2SkY5eW0xSXRxN3R5Mk5CUk94WGs0c1ZZZFpMeUhnelBzSkZhUVdrVWtoN2dBWEpzSVZtWkNiL0lESzBWZDA4MWJBVzFoUmwyWEUwMExBdXRrYjBORGJBL3pNZnVvcHMvT0RaRzlpcjZzdVY0enR6SDNUa216bU1YQVd2YnNDcUFJNE9SOFNIbVRXdVIzRFlNS2FmSUg3cHJTeG95NnJXS0JlVXN5ZGkxYkVSVHZ1L0NsaGs3ek9sVGpIVDlrajRXQzA4UldiNjhCZkE1ZmN0QTBPR2JOSEt5M1JSS1ZnYXF2QThiTjlhcGptbm5OamVHaDJRVkJ1RjVFemJVSHFrUllzUTBYY3dCUmU4N1pRbUFTdnp6OHE1K0ZldDhCckVNa2VrQnlabm9KcnFvVHA1TDhIRXhkdThHWmdjd3lmT1pldDVUSmsxMFRmbDU0bFlkYmFQWUlrZDNYZWNySGFJMEdndHo5Zk4ybi80YXdHN244eEpXQm96UHgwWXZZZGVCd3Q0dXdzSmVEUGtDY1djQ0ZCdzhlb2hrOHFWRHF4bkpySXZ4U1FuSVc0cnNQR3AzdEpEaSswKzBoaXphNHVhV2JIOVNodkY0Z0Y2Q0lNQmMrQkUydFA5b2E1dXZFbkRmcWwxcm5WWVpxWlRaT04xWEdjYkovQkx3eGZUK2d2U2FLQXVkRERIZVU3ZzQ2MzV0RitJaGsyWExpNFg2NEdyU0ZpaG1mMFY3RUhqYVNqaTJTZFpYTitMSWZDTEF5dGpmUEdKdDFkaGhiS3U4T0hSeERpVGtOVTdtc1pRV0x2bFJwNSt5OFBaaE5PbkhXRDdzT3oyb01EckNOellzcVArUFYyYWZZRE1TSUdNR1ZPd24xNklCL2hqREltOEdJamMyVDR5RmVYWVUzaDUrWndRbzMrMFBkOVpmT0EzV3BEZ25PVTh5Ujc4Z1lVanl4Nm1nWUZ0YTBHb3h0SGdBb2VQcVF4RFI2WjllTlcyMWVEKzErYzExQ21tcSsrQzhTN0NwYmlCVFQ1UWVybzE4RWZqcUdXVmJuSEZzNzFPMXpyWDRnbUpEWk05cnF4elpqVmlQUnM5MkR3M2dUekRmWGNibzhpTWpZU1hPblBkTHdQOGJ5SDR5Q2tGVGUzTEhXQXFnTWNiZzlqZ2ZvVDVCcUFBc1VBdCtIbDFoUkxOd09aS1B5a3Q2dGo0K2lLL0VWYUVHcWp1TGRwUzFIMzVkQ1RCdC8wLzd2bjhjbFhjajU0dGFJbFhBbGwxRmdRUkhMaDZFVGhFbExCN3RreExKNEIrbW1HcXhFN2gwTW9lckdXYkt0TTVWV0lsc1VnWVhDbE5iL1hpYzlNcVhsUlU1MWF0TzVKQnhYRVhPWVFEcDlJVE83QWJrRGU5dGdpZWF0YWNjTXI4S1d6QThVeEo0ZjB4cDBrbWRwOVdmc21aWWJLaFJMWW1YQ1ZPc2cwZUhDWWdnMFQ1V3RqRkVQOHhyWnBFVzNHcXJOTUVDQUl0V3FYUlVDb1hMTExCallmKzlWK3pXcnp2bDdoWk93b0V0NlMxME15akRZanVOcUw2b2xUY1RTc2tDMDlvd3RkRkRDK1IwUDlqZEpmaDQvMmxiZktPQnlIQTJWNWV6UWFyS2k3TlBZVGxjRGpwamdSa3JvVnFsK3hKb3R2RnJ2YU9HOVVuVzVMMDByZkM5K21wbUo5M1lnbnZUN2xyeGYzaUN0UGZ0b3BoY2pTVy91eHVMQjN3N1VCR1RWTlNKazlCcnpNWFFaVVovMnUyMnhFK2VqbzN0aDFqV2o2THA2RzQ3bEpiODVENDhiS2NlOCt4ZEs1QnZaa1RNYk95aGJOa0JRS3NxVzZEbG9WN1dUTHZIL2o2SCtWK2U1aXBhL015eTd2SEE1aHFwK2VqajBOczVsKzJoYkVIeVM0ZGpiUXVLSTdNU2N4cDhzcllTQlQ1OXZsRGVQUHFLb3d0Q201Q2JNcEh4SzRUVDZKWFIvYXRkcmlROVJvWGJUdHJDM1ZKYTVRSDk4YlMySGZSYlgwODBSK2lBUldtSkZqQVk3dURBdW1XU0FZMkZvQXpkampBTkx4KytmelAzOG83Y3hFdGVlemtIMDVxUEg3dEJudm9KRTRVdWVzMXBNMTlYa1J1SWFxSlVZbUlWOW9GNHY3bmpHdWY5SitLVGkybzJMOUNaVmUyK1I1bHovV1pHTVZPWWFXdGkvUjkxMWFySFlLTEpTN3ZUNUpRYXpMZ3Y1Rzd1NFM1am0xVzhMMW9yQUgvOVVPaVNFS0JuMXBkL2xUelBNOG53Z2RuL3BLcW5GdEVwZkFyb0FBWnZuSGQ2bXlmUVFtSDFKb092UDBPNDRORVlRRXh4cDZaZjZESGZ2ZHp0S3M5SDB2dWgwSXJVdTA4U3BVL3RKTUJoeC9qbngvcHBDUmxNbEZocGlEOGNPS2kvbEt1RE1pUUJ5NlorQ1o2L3lxeDlxTk9mTEVRWmhZZDlUVFNuSG9oazFlZlpZT2FjUlQ2RFdGcWMxMnEzY0EvSWRZb3JwMGVXVHF1eUJubklwK2Rab1BWbDR2aVhDRXpDSUNKUWlxVHZnSnJDbTZSNUhyQ3BsaFduRGlFOXZUeWY1cFUrQ1N6M3dTRkpYamVqMGFOaldUdHVCSnJkdWt4VUFXQklJajZWQjR5R2tGSU8wc0p5Nk5YSlJ1akRxK0JzaURYN3NNR0JjbEo5SjU1Tm5Qem9naGFyYWRGeVF0Q3JVb3liVTZVcDNYbHdXcWFHT3lJVFR0YkNrTmpjQTR1U2QrbFRFUzhwdzd4WXJvbnI5Q1g2M2w1Rkw4UEUyZGpYQzlxZktpM3BjbEtXRUN2V3dyaW1tZWo2cjdteFcrcmFRdGlSck5yU2xiRkJiZldaZldOREdaVXQ5N2xSNys2aXNFaml0K2VLamRId2xyeWxUdEdyZ3lpZlp3QTEvcWRJMnRMaEZPbkU1VzBNOCtWKzFramgxL2huSnI0QXhxWEY2L0Y5UmRMQVF4R04wNmhJV2N5Tml3Ylc2SFJGcGFRK0NSWlN1TUpueGtGa2V1bmt3Rm5mZFhUTHdRL0k3QitJU1JkTCsyaDFueHcxWG5DK3EvZGZaQWlndGJuK25MdGI1VUhKQy8zcWJQcGJSV0NCbFlBQVppcHBxZ1o1WVZGUWppZ3ZiTllJREx0TzJGSStFQURWNERoTVBqdmlGMmxwTzlCeFlJL3ovS0FTZWRndHNCcmpLcVVaY0VvWkVlZUNob1l5b1BmTXlWdlpJRjBmWll4NlNudDJQaFVaRE52QnM1N055Z3BUcUZlMWFmb21mWEpHa0VKMHVMcm5qZUZhT0NDTCtzaytDSGhMTjJsNDg1ZzFPRTdhZldXSkk5WU5OcGZsVFcwUzVwRHR0RTFNL3VjNnE2TUQzVHRrNXVRTjNDa3ZZWEg2V2JUSGl2UFZxZnh1QjFMY0JWUW1pcDJ3VEFnWkp5SXhGSWZpb2QvZkF2a0lCODgxNkRiUVh5Q3lSdXpxY2UwQlJ1QXJQdlJES1NjK0VibWtJOXFja2ZzNnlyWU1LblBjaHZ5Wkc1MzBBUi94NzA4Tkt5S1dVdVo4bDRwa3lFUENHT0VuTjBwUWtNSEJhSkN4R0Q1d3U5TnpyNmdyb0x0N2pjQWpmZUVhQTc1RjBIUS8vQm5DYTkwdnVhRWRxbk02R01jdmF3Y1krWUUrYmNKYzd1R0Q5K2Z3akFTNURPb3BZUk4wdkg4UlZqc205Tm4ycmxTblg0YzJOdW84UGRTOC9rVW5XT0J1ZFkxbWpyd2xmSGFqbTV1Wis0Y1hDTUxZZCtWUTcyTDdCTVR3bU5SMEFjSG96LzZLVzZ4eW1nOTJKWE1CR0E3SW1EZytlOGFiZGY4Y3VLZnVKWUZ4QlhxVXRWWnNaK0ZMZmdrdk1pWjM0dnR6ODVOK1NVelhPMGhiRHhBcnNoUWtKOHJQMXFmNjhreklVTE1XQzhsbHVma1dPU2xtUjRvRFk0aGl1clY4a29yd1ZGLzFWUFJHQVdTY0N5ejhaa25EeWxYakpxTWNXWmxlN2phY1lHRHFoOE5aNlpFcXRSTi9LQTdxN0ZnRW05ZzU2T3U4M0t4cnUvVzlCRTJWMXhHb01ieWZEdWlrZm5UU2JrUjJlTzN4bVdXWWFvNitKTzVqVGRoWnZSVStNeVlSSFYvNTdGVFV2QXhCRlZpUGtSNWJmUndvQU9HM0VrNG80SUxQUE1QNVZYMFoxVkpIYlRiWkNQbzhFd2hKaFIrLzRqbW13UFNZUmVUZkQ0MWJaQUQ1QUhaYXJiNXZVMFBYZHVGRXhPWUxyYlRPazRDRms2V0VJR1dIK0dWVlZSRjNuSFFIN3lsNlRyN2o5WkJiM09mLzd6NGtyQjRoL3NpQmNJKzJNUWh5RUpSejFIUEJiS0FMaDVMWmNwZDJOelhwWE9tRjNQbnRwc1FMTm5mU1lYeXVoTUNxZC9tMVpEa3pQWGhIeURnRkVOTlh1WkxoYkZNRStpYWpVeDhDOUVFUFlKbkp1UXhTN3grNDVxYjFaSFk3a002M1dabC9TbURkV3NXNVdGQXo2NVVvb3JRem1TK3RhYzdOWXFSSFRXcklFMytMMjlpYmdBalAxYS93TU42M01tRHFvUFBncGd2NnVqNVErd0NJZXNkdjN6TXlDdG9aWEg3OERyWXBYR1N0SnFYeVFSaTZ3bGlLcGR2S3ZqUVV5N3ZlN2FwSVJaNG5rdXdjSkRZMXFPTk9EOCtJdDZ0TjZHSFY4NVBlRkRwVUtzc1VNOXRlWk9Nd1B2YmorVGlOcHRWVS8wSk1vMkxXaS9vb0g5RlNYR0lqY2wyYnJIMkd3K2JlenNlQ2xobTA3VmRzUVU1SXgwU2FJY2VWcGl0QXJSdWpWYXVDWTR6eE9HMWpxMnpqbXJpdk5vUzRiNkFUVFhEUTN2a0FCTmtabnAyOFhLcXRyR3ZvZXJuUFRCTFFwYjJ0YkJkUm41ckxmU0FRbkQ4VGVXRldka2gwNVJ2eTgxMURxejlUYzNoK2t6M2VsUUk1K0REak9DR1dVMlFMVU44TVkyUDI2ZEloSko4ZW5RejFvNnM5TzVpVmtjdnc2dzVJaXR2MDVIZVdSTHVFMk5kMlltYWt6YWNuR1QxalhpL09QdjNCM3ZYb25tMmQ2SlZvamtWbTYvc1pSMFRYZkNHQkJacmVLNlkwNUdFK3RjSUxhckdnRWNQckdkTkx5N2VRcU1zQUc3andCaWtaZWJ5Tk9YeUdPTUZUTkdXQnJUZHVXRitSdzd4SVJtTDlvTWFkTFg4VGNndWVJTGJDN3pqbEE1SnVoejVNTUdMRGVZSUhoR3dvNGNjdHYzYm5rYkRKQ1NjTFFPK21ualZGaUphVTRmL0R5WlcyeitFSER0UmVzdElPeHg0WG83alBtQlFsY2RMQTlZRzdBUk1Ba3NnWUg1WnYvbjBRTXRMS1ZId2JtM1RuOEl3cmV2d1ZJSjNaRWVkL3FQK2pHcVFBdWR1d0w1SDE5OWxxb0F1WXhLMmlMNHZIaGZ1dTJaU1pFd2dpVm5qaE9ySWJrN2lFWmFqeFVjcFJDQ1dlbEwwcnpzdERkN0lTMUVLUTM2cFF3ME9ERk85V0hZeFVnSUc1eWZQQU92WUx5RjlnN1AzSkxBVnVCZ1ZQYXFxSmo1YllyZmFZUEFrM2VWaGl1TUVhWXZuMFN4aVZuQ1dqamdvMUV3Rm4vY2Q4WGNtUmhFTEw2dC84ODhGU2JWcU1hMUo1bHgwaTNlMlNnL25nTWZFSjhSYUJqMnp2dU55THNXN1V5Z1p6ZzlMKzZxWExiSzFG