Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

MFpWSnNwRFJHQ3lMOTNBODRoUGJ5RndBRzJPNjRyRk9OaUFCdWdJdmRZaFFLSGlTWW9tUWIvUzRqN2dtVzFMTEpaaGZ6L2VIUytvajlHTDRHbXNMUGkwT2lPTFp0QW5tL015SWVrRFIvYVJlWnpaQ0ZLWWluNDRsRVVQODMza0YrYlVOQWNPYnFVdjdJNmNOdjBldERLK0VCRUVIN2MyeC8xYlpDVzkrQzBTS3hJT2tZcUZPaDkxVkFSUjlCeGFWeXMxSmx0UVNOSEFNeHNXU0VVMUJ3S2VDZkFpaFYrK1QvdkdvcGtwNC9SK3lTRTBCZ2pWVUxodmwxNmk2WDhBVll3b09XUVFzNU1sbnJsY09uMW5xQ0tQdXphY0ZrNkJyR01KRUJCVWM1SkhwcGx1OUFXaWpTOG5ZNmVzdDV0eUluellyZmEwNHUwcXhLSFdQd0RjVmRDOVJOR0UvR012eUJRa09JREVmaE5WSkRwaWl6VUUrL1cydm9ZaElKamV5QlZUZS9QSEZpSDUvZStBK3h0UzRyUDdUVk5KRi9MNUxGWXZ2dm5aYnlxNm4wSW40SzhDLzJpYXdYUTZhTGU0TG9NcVZBcmZucjhBUVRHaENtS1VTMmwwdFB4eHRnV2FhTHJVM29KT2hQZ1VOMXFMR0VEazNjR3RpbTVHbXhscXV3Y2pjc0c3bi80M3FYZWE2aE1KQ1FpOXRVMUVaSmw5MklPeWJuelQ2RkprTzV4aThNUWdiUXhUbks0aU1pQ3JhUkV4ZkIvcUorNHluVVBnb3Z5dXVoVXJlTVFNNTBkMUZReW1LdmZ3WVVlV0pSQUZHNGNLUnd4YloxZFAyS1Q2R2V1akJwS05jQytOT25seHpOTFdCaUx3c1hhQ3IyYjgzOVcvV3ZQUXZDbXF4SHdHRk1PTHNXZ3hiN0tUQm01Zy9RRzYyMkZoQWRzbXd6dXhpc096WVA4bEw1TjdNNStZWHNPbWMyTjYyVWdEQVBGS3Y4eXZjZHVPMXZtMlpkS1VNUmpCQnd1Q1lHMXQxOVAxQ2ZOcG9jQWVVVkFBYk1xYjVZaCtRMzR4KzBFamhCTUFnaXNQTFpleWpzQlluR2swcUN3YzlpYWE3MkU2NEloSlBFWndRY2srSSsxM1pnWEVsVXFkaXg5Uk9qQkJpSkU4UVpOV1JYNGVVZDNOZzZrTXdUNGJTSitvR3ljY1p0YWVKdjVKY2dZTG9MNzVPN3h3QmtHcXZ2UGFCS0RLMG02Y3k2eEVnYTcvWWhDNncvVUt5N2VuVUtPZkpaaTBiQWI5ejVJQU44YzdtOUtIemdYTFJQRGxLY0xLQkVyQ1J6OVB6cDdMRkdZYTlqNGk5Rmc3RFEzN0dsNmJOcnVJR3h0QUgvZTBacWF1am9mZDU0d2Nxa0N3M1JFUERsNThqbEE0UENZL0pFMWhhVjJ1SktmU2V0ZEpoRm1iVUlOQ24wNngzejZjbGpmMUp0b2JoTklxSmliWDNFbVRCSmgzUTh0Y21GVkpzSkoxM3BTRitlVlBBb3d6STFhdUJuZ1dKakJVZmt2Nk9wbWNxSXFnaEVGck41alJJNTJFYUMvRWRSNVhkZjc0MVVEVnMzaVdaYVd5TnJoWXZiR25ZNE5TNUFBREYxemV1VlhzM0Z5QjJXa2VLZndCTzBHV3hvb2tGRXd1M2l1bHM5bXpkaWxnTFRYcFpSTFJPQXlwNmxmdWxLdThhUGJ4MmZKNlorVmRpdEVxeXMwUitSYnQ2YTNTLy9ESmRNYVQxcjBWMUU5eVpRT3JzNmlMejJrYkFFU29wVmxsZmxyT216a2dERVhMNEF2L0hIMnNSK0dBRDR3YW1FL3FobzllbmJjQWk2d2ZnWmQ3Q0dLUnJSZllKdTZocmQzQ3ErbHIyZVBoSlhDcVFuR2JTUW5XYU9TSGdUdXkvWDM2dVgreUszUGRPWHcvN1N1V25GUmRJMk9UWjdhakk0Q1AzTExkbC9FR2hWKzBLWXEwRlgvZFBOdTFZek9DbVpRalVoUXJMVmFJTzNRZzNkc2RkUnczNVhKamRVeG1XY2hOWXRXZTJmcnJMR0RzeldydUZFajVvLzg1QmxwTGZwdTZ2MU1CMUNRQXV1QnQ3YjliWko5dXd0Tkxlc29JcU9URkxoTGtQNmt3U3FpRENxbmhTMDRVKyt4WXl0RU5BTGYvOEt4ekNhNE42NEpLR2ZkaFdUaXZ2dS9kWlBSMnE5dmVxcjRuUXhCbCtFeHJsQlhOd3ZXcEhjWlNqTGJ1Zjh5VFZLVnZtTVRJem12VS94bzVDdnpQUHRsY2tzVlB6d25GRGwwZTU1cDR6dThGbytnbWNuc0IrNkxmdTY3ajVlbHJHQjVXRVR4eWdpQmJ5dmNmRW5rOHpoTWlWU0tKN28yRExzekp5a0M0MGdTdEpidmlnQVBXWTJIUHNidGZXN2VnM29lejh1TlNtaUdRWlA4NVI2NE11cjVJUXpLMkVGWTZXNHJGRzhqblBvSzJ5TU1KQm90M0VEeEc4WHZzaXRQd2FlMGtUWHI3Wk1wa1NrRlc3bHk2NXRTTTFNVjNGdEdoMUYxNzZBV1Y2RlVsbmdGME5jWmNyM0Zod2o1b1FYYW44ZXdFbjhLQVo4NU1xQ0I4WWc4RHRXV2NiZC9OeEFnLzhITDhNekFjYlArRUdsM2hwSW1QdjJvWG51Ry91RElXOUYzMmkrem9ZdmZrYnlyc0ljNURVSW5PUS9peTd6d1RWZ0lidzVrcVFzZU5DcTBYc3draXM3T1ZtbkZUOFVQTmlJQWdXMzFybmdmYUZRaWNvZ0FIdnR4cWpDRWJncCs0dDZqbitVMTc5dStSMzBkY2tjWDV6YWlnSzJnRnNCNkxuanhONENSaWxGNERaTmhUY2FWU3hadnhVRlhWelJ0M3RUYzZXQXdzSmZQWk5iSDZXL3NJd2ZZTWpXMDcwSUZvaUhCZlp6Yk9yRFpEL3RtaHpQcmxEQlZIaHNBMU1FdzFhRHpWYU9UalgvMEFFalorZ1NiV2hoNlB3UGkrK1RQUUdoSlhlc0o1ZzJNRlNHWWh3R21OelZkTkdlL0ZkcXR2YkZ1bFc4bkEvQ1JDS0EvYitSRWxMMmZsM2FGbkxuZFNnU2hPb0dyajJEdTYrb3NaV1Y0Y3JVamxMWUZCS3BCMUNlSFMwcit6cHA1bTVYWjh0a0N1cXZ2OExQM1ZZSjh3VndqZm84c1V3azZVRnNPSm1QVlZjdGFjWWNWWkpiNW1va0J2cm5Hcmo0SGRBUVQvS1kzQzQxeXRTRlV4bHpzeHdZN2VxNkgwc2VkVktkTkF4VTlNNVJGRVkycmdQSmJ6WVJqNzFZeEQxdWR3S1FVVzZybTM2aFNUVmR4MFlMT0RJS0R6MXlvK0lKdkJsbE9HeHpQZDVhQlFjdTRaWm9lOWg3WmwyUStxY2M0RzVjZDg5QUdnVXlXUVJOQVJONURNNUM4MUJEb1g0OVF0dXZXU1NGYVFQVElLZUhLdi9UZFVUNTZrSC9QRHFEMUNwN1R5ZW5WMWc3N2xNMksvUEtiRDBXODE2OEhWeWhSdVVhUzdMUlRIR0F4L2xGeFE1aXNCM0pGMjdGVENCdlpORnhTYkc3YW1SZEJ5ZnA2dzVFWjVYRzZ3aFFFemdwUE5DZElkNDJoNXYwSGo4MUVHSEQxUHNIZC9VaXlsYkQ4blNsVzEyaTlGM2RVUFZsK0dVZjFORDFqQjdqTi81NXpFZlpxUzVCWnF5MjZsT01ya3hKa3lTVEpHdnIxeHVVQkxtWlRCQXBwSTN2amJRelJwZHMvSGJtSHlHdG1mWmhIM1JtcTZRQlJOQkNsMXhROWdIL095Tys1YjhQL3JSUGdQOE4xQndvbm5XVytlbWJXVEk5VzFqNDBIUEJYQ1hHekdtbXB6QXAxb0tkT2Z0OWc0NmdZbndTTDlaMWNUWEw1Ti9iVjc2Sy9QeC9IVTBIV3JRTWFPTDZRL01LMFdHZm1XTU4rcWc5TG1RK2owYmJ5a0VTd085UzVKbG50UENHOEJ0ZS9UWWJaQXh6VlV2QkdPVTNVRTFPOGE4SjE1bnBPR2s1VU8wTVh6cGFTTzhWMDAwNUZFNzJBUTRoeVdhK0NmSEZVdVRDazNwOEVBellPQmg0RlBScWJPekp2bWJsekNKTTZ3V1gyLzRtaFduZkJGaVVadUw3UHdYdWRTYUxpR2tITHN2Sy9PMEtPZWxGYzdNSGJ6WUVVajVQeHlDM2dhRldZaVdiMTBnUFNndXdQMGJsSmt0VnZvdEViUEFkVE5mT3dVeDRzWVFPWjBuR05vS2Rab05KUytQa1I0RTlWazZEYzNSWDQvM2dlNjUrSGpmK3JnWUU5a29GWGN3cW50WUU5R1JZNVgrdWgwYzUyMTFGT2hTWU9SbkVnQVU5NW9qRGhSSUMxUWJPWWtKYkpZRzFmTEsxQk85Si9hYlRFblZrQSs1cWlZZXRmT2I5ZU5IOHZXMkUwa3NlY1ozTnQzZEZla2VncHY1azhsY2R6RUtka3pQTm9UbzlPTFp4d3lMbHNTYXhtOXRSU0d4V1dXc1h6aHpoMVB5Q1ZiNTh1ajR4VlBvYkNKRjE2S3dEaE83Y0tyUDNucG0vZkpGL2lvMDBoMFpIUVpwaExtMXZSZTl4RzZhdnJDOWhXV3FITUx3QzBEb05PL0YyWEczcjEzSHhXalFwTjhnWXdyeFdYOFQxbE5SQ0xBcmFFUkFROEFYYjZyQjV3dklzcThjYVZrN0F4TW1XMjNRUW9FclBMa1M0aVBZdTlsZTFJaGsvYXVvWmNQbzcxQ2QxRlEzZ0xJZmRtaUxNY2pIeU5DNjNERmE0TzZsaE02Z0ZwanNKQlNXaENiZEpmSmdmV2c2MklxaUhuQ3RwUkdSN3lKK0t3OVpqb0lMVXhnZnd6d0JUNFpyRjNxaEgrSnpuKzhMSjdvUWRtNmxiUVY2bDd0bHhRMTF6bWJjS3pWUU5NY2JZQUFKb3JCbUg5YW5CNkxOc1hDVUpoc1RxNnNqdW5SOE5qc0lBN25qNFI5cVhkRHJGcXdOYk5LMDNDS2lJelpoVnN3eitkMENQZGFEbjhLbklkUUdsMmZZUTRGNEw5STgwSXhUc2F1UFU3dlRkT3d0VHRIdCtlcmR5NGxGK2VLbkcrelZBSUROdTJ4VG9RL3dET0x4M01vN05GTnRqbnl2cHcvVllDUEkwY2lIckszQ0FSQUlTbnJBU01YT3NqaDR0ODFIVE1FaURmMjRYdGU4Z1l0S0Q4VXNIWnhPSXRQeVY3cDkvRHlnVzlOWGV1Mlg5R3hiSU02ZCtxdFp3VEwyenA5UGF4a1RJSUpTKysvY0gzTFpaV2xOeWNoVklDQ3hPME4xVDUwZjRQbUFhWEJiTTNVbkRQdWZ5czhUdk9ncHdGTDJIMTlqbFJDazBJWlZZcGF2TGpvZE5mc1liaXVIbUdMZi9VYlRpNERYVkptT2xIV3FwQUJIWXN0N0YwUlIxQSthSVhPV2xzQWtOaTlBK1h2OG9qOW1HalRZbXkxV3dab3JhTTlQMVNUclBvU0VYR0ovY1N0S202YXB2Q2JtdlJrOE9BNzBQa3RqTTRJdVFiT3M5SXVLVVVFbjFlbnVCV3pEL3YrT0ljcVI1SnFGa253cHBGd3EzREhtY2NscmR5VFBIRDhmN2c5THNzZmhQZ0dTVGM5YWd6M0ozZ1RwYk1kVFh4L2J5bXRLUTVZN3ZTa2dXOGcrUWJUL3dBQjhiZzBGTDNNR3hDZkJHclp6d1owV0RzSkFvaEhlVlFNekxZYWVqU0lGVWorSjJBMWFUTVU4WS9IbUYxMVFPZlFERk1GYVdKRUx5dlhpVElEd3BKZzg1NnUwbTd1RjBnL2RuRldrcEp5VUh0UkJ5Q2FZVWpnaWlXVW9CUXluQy9TNDArY3RTa2dLUnJzbHM0YUp5ZjFzSXVPOFdud1JzWGxNU0RaVmc2bWhjUjg1UUdmRVJnaGFqL2tvWG5DQ3hQaHFTRGNuaFRjY2tvYTNZYUYvTVN3VFcyWlVpRzlLb2wzbUl5L0ZSRjlqN0w1d1N6cE1FdSszTnRESDN3cENJZy9udVJkYVpIeXdqQ1BhR3JralZpYThoMTFza2FpZ2h4SGNRVmJlbHFuNnZvY2lRUEptTkxhQjhpS0NlaEQrY3p1Z0lCYUljdHlnT05qT0pZeldHc2dYeWYxNnNxMkE4dEN3YzRoSEE3UmRxblNRa25oQmNuMnFsZFN5MmhwckF0emJmMWp3OUVJaENZTFMxVTl3VXd2RjN2ZGtqczgwY01MaWhTOWpXOHkxZWFYczFnaWlnNUx3czVSNFlzT0FISlB6azJSY0FMa1dmWTIycVFEM0xLTmlIZDVLWC9Ed3FCMnJKdFQxZWltQ2tIbGd5TVAxRWF1NFovcFNmQUpQWmkwYkZQZUdZL1JSRXArNEtKYnVTMmJKMkozL1MraUNxWFFIcEtpUWxiMTFwZlF0U3pteXlqWnRBQkQzK0U4RWdxWDRpT3RUSk5HS0ExUFhtY0MrbitTalpkckc5VldRUEMzWmk0ZzFxUjZxcGdFV2NYRG5uRTRYZDdJSXFWU2g4WmlKZ3ZuQjlPWkVkaDZjcW4ydkNDRDNiK2I1T2RKQ0NmSm9yWFZ4OTcybTVVV3A2cm93dTJxcWxqWldseHdHdTd6dUR6UkU3UGpvMSt6WGhDOFEvNm9GdHZwM2Y1QW0vakRhb0U1R25ma2RtQmFQSEtVK2c3UjhWbFh0M2VVOGpyc1JLVzVqclFNWi9OOXYzZnRTeXBBR2dWV290b25rMUZCTGVNZ1NjTTVzWjdyNHp6dEE2M1pINlhPSHFtSnh6aUd3Mng2QUFRRVgxQ0l5UG5ZUHN1UGhIc0RXUmVsbUFnYTRzZ09abmcwTnZhZnpIVkxqbm1yNmFoVXJKODBpMzd3bWF6MmNYTStGNnIzNVRUOHVqcER1YitPZDB4dHgrVE42NWlIRWdXRFJYaGxHTGhLK3ZFMzV6MTFtS1VZQnEwMmsyYjZEQ21ITW9FZVdIcFZidWliR3pLZHdtK0FWUXlpQ2U3Y3hRNUxXaDlrT28xS3pMdGNYWWh1K3pLVThYUldIQ1lmZzhMMm5mYjd3ZTFtOVNXNG5vRTRxK3ByTE9mR2xnc21jYmRCc0paOEZuQT09