Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

ZkJVelhQbUpOa280NEhMTjduQWlkMmxxaVBvM0lIMmdMMzY4TnFsSk5aWWkyZHNLQytRVlZtUFVDeWpJNEY0RWh3cXNTVzFFMnNRZ0NDcnRONTl0bWMzNUhJcFVhK0d6RFZBODlzR2htengxa3BmV3lCVkg2V0JLWVRISmhyUjVaMEs5MEk1T1JjQmJNZFRURHFzZTYrRnB2MWhGV1JrTDNFZVVteWwrWmdJejd0OUpReGRxbXRQSkdpNE0rSXBwd1RvY1pRanBlWCt6NnNrYlN6R0ZlcHorb3h0Um9pdGxDVUdGanhhY3phck1CRkJDY2tXK09UZ05FY1BXOXgwRnEyRUdxazlPUmZGbjZ1NW9hQzJhbTZPdGlCQ3BhSmgzMU1MbXFkaWNpckpyd3R1b1Y3dFdXZ0RQUHZTalZpd1ZBS00zb0VETTJLVkIveURGejFVZzUwQjNBSjZQaFM3Y3UrdkJlOGhkajY5eVpJMGdLNWdseTd1MytoUURMY2RTeE5xb1ZXTlZjOWduaHlub3lPcVBqd3RaQkRoRW5nbVpTcFlFUlhlUVVBdzFtWUdQZ2lvWnYyYjVSZDVPY2JrZWt4c0NDQk1rVUlWTlQrcHo2WGdJbkllQ1lrSkJaRkovMGNsN0dXY2lMRGhNbmMzTnB2bHBFang2aWlxbThqYmNnR01SdzV1eXJBN2pZcFhlVTRmWEEvNU56MldMaTUvMnZ0ZjFkVHBlSkdlTnp3NTlaOTlGenZTUElqaVpEVGFKVHFRMVUzemxhYVF2V2l3bDJYYVVhamRDcUlQREpxRXdiaTRKZk5JNHgwNkNpLzRLUTlGRG1nYUw4L0tVaDY2SFY4YytsNDhLNmh4S05SVHF6SWpmcHc1VFM4RE11a1dpU2lCeEQycFRCUjJUdVIwUEROYjMzRFA3VHBaYkRURkpPT0dTSnBwUzJzdWd2eHE3YllvTXI5NGZ3TzllK2dNQ25FY1RpcjhtM0xoY1ZEYkg3U01JaHl6UVQ0aGNPbzZGdFB1TTZEbnE0WGhpR2M2aWtkUWg0STBjcEZGQXkrWnlPL0dKNlVlRXZ4cDRFVmJTbGdoQnhGanQxeExJMlYzdWxBOHBVcXFDcVhpVVZXUDA0Y2ZJaFQ2TUg0RWhtRTBwSTBOYWRLaFhXOGRsZlhoOGdTUEdKVXlaRlJUM0IwTW9mL0srblBNVUpJTmpRNHp1ZHptd005TklJcG5aTnh4RUhVMDQ3bXF2akR2UitiQVNsazV0T1hmZGI2NHloNnRmQmJyUVpTSmhnczFhNGREN3BCRFY0YksrbU1ReE8yVkJPdWRvTjNjN1Q2YXY0L0RxM2ZoQnhHeHR3MHcwSmhVL2pxZTZORnl4Y2pYNS80Wlk0aENHV3NsTFZWSGhUcHcrU01hMHJWWEhLZWp5U01TQ0p5ekx2T2JEb0ord3UxN3RhSDU1REJFSnYrR0JpdmlGcEZyc2xJVzBqZHFsRW1qOXhKQnp0aE41L01xOVZGaUo3Tk9rRklSTVhTWE91bTlKYXNVNngrTGNYcGZrL2hIYWVOM3NiTlRVWCtSaWRYbWwwdmJrVmgwbW50b3RTcmxsbWpiY2UyMnJXaFArNjU2T0pBSkYrR3pnQ2NCZDA2c0I0dCtOdEk1VHpRRkFMTjVMTFJwMy81RkNET3BBZ1Vva0lNQ0tSZmxKbFIzZVhDUElON0R3aGpOYjExWFoxeGlMTzhiNFRsOFNVNm1vNjhjQUhTTmxJL2RnajQ3dHk5N0tIZ2VjSFh0K1pIT2ZXeGREVmV3ZDJ6MUw2MjRKbUZrM1kwK0JNK2l3SEE2VTI3blRGY1VzS2RydVZVakE2a0dCVzdXRkJrVGVCaVpWSGp5bXZiTUJrYUtoTUhzNTRiVUVUY01KUHZ6eVBJWTBpaWFlU3JuZXJiWEFJbG9KZHZtOUNlNDV3Q1JaM0JnY0p3YW94aE1XWTZYMjhQNTZrOEI4WWMrY2p3aTRhdTJaVG9VUHFyanZ2djAyZmhOOVpEazRYMGpjWVh6WFNKTFJiS1Q4NXFDR2U4cDF0OG1SSk8zSFlpYi9QUktsQUxTeTYyRXQ0aGRSUzJMSWlGbmVQWGV6Q05jVnhwbldnd0hQZFd6bU5vZXRJM0NDaUYrZ3BvalBNK3RWcmh4WmlPbm9McWszU2dqcnpQbzg4YUhyN1R3SExXLzlNcnA0SE9hVUlDdC9lVWNadVRxWGNTUlVrbG4zVXNIUk9zZnVOTE84QlBVRjA0UE8raVBybHhHak9lM3ozaXdxMXRLK2I4YWY3dkxuQjNNamZSU2lDTzVsRUVZVkMvdlJQT0JldkxsTHhmYjY3TXl5Y2VXWWxVaUNyK3VIT241NXVabUJJWU4wVGNsM2tCWm12eTNLdXB3MTJkd0crazN4emwzeElPU3dndjFPcXlEZGxOdURQMm1DcFVvSEF6Z2FoVkN5WFhwUTRCRVhpK3NnY2N2RUZxSjBibzAxSnhpNkFtalAxdGFHNTNiRVkwY0ZFcHJ5OEdtNmZ0bHROTEJmcTlabHhDK1h2ejNiNTVacXh4TFRCNFFCWDV5ZG5ONW1YdGxSakxQNEZxOXM2dnhMeTl1QnRSOVVsUjUvV1MzWXUyMGZFL2UrNGpHWU1NR3d2REt0eko1TGJxbnl0Y2tJcWMyejMrSGcxQ2Y0dFNJeHdZT2s2UGQvT01wMVNxZUZaNjFiY2JnbzZCcDJGeVpsSllPejBOVXRPemhHNHVoVmtGa0ozV0hrWjQ4QlVRQ2ZmRW9wc0U4N0FhOXF5a1JZYW45Q2JSNURWNXpaK1dsWTJNMHoyTXZJTE9WWVl4UjFMQnptZ1JCNWF6MjUwM3ZjL2o0S0pzSFprRXorY3NsOVM3L3QrUE1zY0YxNXRkaTc4L2ZpTmRwMll1OXVKZ0gxNnJRVHJMak9MdWY5MGwwaE9sMGg3S0xpeStUOTV6YktJZFdJcEVYUUpPN0NhS2NKVXppR2xUY0lqV1ZUcFBIOTE3SVZ2T0szdHpiNFNGcUJ1OG5CMUhnUStURmZPQ1N3WUZQdEtSRzA5WDVhdHIrZ09iTXNDbjNxRDZ1S0k1N2l4a3FWdTN3VUVRSUZJVjlHaUI2WjNtSFVlT3BsaEpGTEh3YUZMTjdXbUNESnpqc2tLcVpkOURWSGVTbDJsWFVtQkJFdXJ0VERtTGVKWmpYd1JjaEtGUytXak84dDlHZStNa3RNYTgzejNyYmFER3J6M2lVUFZETmVWdXdaNU5HRjE5M0hvaGFFUWE1R1BRbU43OExNeGhsMHA2MkVjb1hXeHNuS0ZDQkQvaFVrL1ZMODNyWjh3RXpXYTBnZDRWS21ULzJwMUF2Zi85VXY2S0JQdUZJMXdCem5vZVVXUVJoZVhEZ05lbkdpVXBMbW5RdUk1N1U3MlIybkdQS0hWcXZGVUFpYVdDOWl3Y09sMWNaQ2l1RFBVMGRLMjZXUEVBOGp3OGdqQlk1c3llSEFsQVhuY0c5UXMyckNkWDZTNmdwdWNld3BiTFZsQ1U5MVEzR1hQeFh0UUFBVmNSamxKZnlNSk5OTU1xY1Z1ZXEwMVdzRUtDV01PWGtXK1R3NE1wYzdTc2dCekQ1T2hDOWRiS29Seml1RU5TSzNUZ1paODFLTDczNTgwYi92OFJFazlpMzM1N3UvVm5BVHNCQUxBK2JIaGdNQVp3KzZvdno1VjJiWmFrN2ZWK0FTVWNka0htcUp4WmFLSWJpYlBUR1YyckxuRXQ4ZW5PdS8yUThhTUJMSWl6djFqYWsxTW1PQmNRRXBUcVRCZjNYa3NPYUFzVlRXWm0rQXVHZVNmSGRmQzVJMzNESWhYeVkvaFlGMlBSZnBNUU04aGF6YnVndFd3YXFOZzQyRmQzN1NGeE9yV2dlZmVsNGYvUlFSSUJvOUhqSlRaMEVwZ1Zsa1JnZ0ZSczNJYy96WXBYTGpFUlptRktneVY4Y0p3QTFsUmFBM0NQcmlobURDWTlZb3FYbi9MWGFjS1RlNUdxcFd5ZVpGZGtsZzJ2eGJFVk9KYmNlWlZiRDZDZDVFV09PYWRXOU9uTVA3eTkrbVRmTFBpWHlHemVndjVtUVdmajRuMUhiNWMwTjZyQ3NCM08vOUFUZHhIYkFRRDFSeUJ0cVQxOTN5TzM4MTlVM3RpK2VjM01nUGFpU05tZGVYbmFGQWNsaXowZml2RXNrVUhTTFNRdDRLY2NMYTMrMzB6S3lrRTZkeldzb2l0eFBoUWJGZHBhOFpmT0JhQXVKTDdmdGtxUEp6cTUxbVVOVlVWUjZqSFRhOFlCKzlEMW1HMkppeTl3bHY5ZEgxcGVHS0RKL3Y4bjVNS3lGRFBuSEl3QU44ai9JbHVkT3g4dXhPeXM3ZGlsa1JzTm1yajBHRnMyTFNpaGdacFN1QWduemlpWlkvK3hOaUh5YjNRM1BBRVZZY3dSeVdNY0R6WjRFNUlBcmw2VlZteTBGT1FicldjQmljWmtUNUg4OTNtSU9TWHYzUHZQc2RSV2N2Y3BzRlRPd2lYZlN2Vm9Kb1VyUjMzb3hDSXVqV0hqWExmZHl4Q0gvSEZXRG1yL0VFYTJGTktUSk1kMlo5L3N4b01rWVZoYXVudnVpR1AzUy9KYWl5WDY3UC9QRlJjNjc4ZVVvUFhocTErMFBmSGk4YlQ0c2FTajRIS2JLbW5sVms1WGJhTGEzd2RHVDN4M1FjR1loRkttVU5vcDdBS3pSY1c2R0E3QnlPbzdXbnArL3FvVXpVcFpKdWh2UEt5VWI2Z2hrL09tZDZjbTJXRW9xZmNBb0JqN0lvQUdXN1RFOExvamQxdXBpWXRaZktTaEVhblVnTk9iK0d0UWpFbW1CeUZkSTdvYXFPZUlBdGtpc2dRNnowTnRhaGI3d3BuVHhkTkR2eHNZNE45ZVBWSWk4UGNFZFNxejFkd3BYZUprb0t2UWhaNXF6TEc2Vy95c3daQVJ2OE5yNUtFSUxMM0JPZUI2WEE3S3ZXeHlrZXJ2RG4yQUNzZFIrc1lvczRhS04valVIbUdZcEI1bjFPSGgzS0M2ZUg1cjNEbkxvdlhTWTJmNWIvbnVLMnZnUkg3bW95aGxjdlc5cTdZOG8vOUpqV1FtWXJBRVlFNFZnbVJITm9hODFTYkYxWEdDRm94SzBIQnJYa0ZScEpJd1dMZ1pKOXFtdjhSejBVSmRuVC9Zbi9YRzh4UkdnMi9YbzZ4bWJnM3NxVkFySnZxem9Tc25KTmtMbW5iYWFUa01EL0dLcS9lNWVLVkFGMytJbzU0MzM1SmxRMlo3bG8yQXVlam9QVEE3Um1FbGtjZXRNNVo1KzlONzVPUnI3VTR3MUZ6UGowRFA2ZDVBMGFYNHNhUHlkOGxnSXpIVDZySFRXU29KbklQb1JHS0Z0K1NSSThjNUU3RmljeStiM0tZNnBGbmdMdHhPVzFKWnNDZDQva3pXZEdaVWg1VUhMd2J3ZkhxWi9wb2ludGVhSTl1b1RJbjZHQ3lrcDlQM2xhbFc1UU9CVVVSZEZmOUlCdy9HWlpJQnBWcU1oaFBYWDFLa3ZzYllHTE5wWGJQWmh1UmJIdFR0L2Q5VVk4UE9VTlB5cjIwN21hcHRoQ0FaZVo3TGEzTXQ1V0pHc3dpblB6VjJMdlFEZHAxVUMxWW1FYmU5SnlHbGROd2hTOHlSRjN3bmNPWjBmWCt6VnMrNloxbjlNelk5RGRpSTRjbTArNkRJZlpBMFpDS0tKQ0sxenZ6MEdtTVNZdldFbUZYWVN3Nm5yQ01aVzBPVDF1K1k0Z3FIbkpRRnVWUWRkUzRjUGtQMURtL21BZ3JrY1o0WVdVSDRVaEp4TU8zbGxYUjk2L0lua2NhSUx2VTV0Yy8zb3E5Mk9vUTZFRWR4bTZ6WUJIbVRhVlYvTkVvbDFXeHVmMGd3SjlJTkxPdWlIZ0lnQ0lKZlhDVTFieGQ3dVJpZmpkSXM2Um9JTFNmRlUxUDFkSlBtMHF5L2FjQ1VRSzUreTVRSS9zeHNrai91bmJPcWtPY3JoUXkyMG45ZnNpUUNFUW8zaHZKZ1BlRyt0cEU3OUxOeThaNmtSOXNVRXh3QUZ0S3RvRGxvVmw2TFdjeVgvdDZoeEYra1drbTNWeGhjZnU5T2RtOFFlNVZvY2lsVWNTVE50WFRiWlE4OW1KNVFQYkVTQk9JWFljS0JFSzNoRTd3SXduS0xET3kzekI1Mmlhek1IOEpDMkhDTFRyY3hJaHA0czZVYVE2cjFWMjd5MWNuTDZVaGc1bCsvZkplQkluZjBaYTBGKzFJcmwvU2lxSzVHcWk3aWcxSWdWejdpUTVSSmg2WG82VFZLUDkrM0tIeU41ZDRrVENhbzZaL0c0YUpFVW44bTk4WHBzK3Y4d2hSQW5QQW5jaHVIVXI3Tm1ZdVJ6L1BDZ2hRZTQ2bkNnaFVhSGNYRUxUaHpZQWs3TzVQT3I1Y3NmSUYwWjdiZ1pDQ292SHQxR1ZXWXZodFNkdEdoY0dmR25seTJOMlRpTGxNTFlXMFFyVWNlaWJhSlE9