Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

WHZTajBtT0F1MzZGTm1IWXdKeHJndjd3OEhxT0RhUXhVSWg2NkxMV09jMTlsRFJmdWt3ZFdmbkdWS09IWVNSNzNSNlBZWm16YXRxSWxPZk5WK2gxNWtzMlFZbitkeTkxRkZQOGY1NnpOci9sbW1pRml0N1BralBRQjRxZ2dnL0dnVjlLd0FkZnVUekEvdi9QOVJxNFVncVFRQWQzcGlFQnF0OTdkalI5djYvZ0J3bnRpdXh3QVMyaEJxdHJDaTYyZ3hSNG84bU1TVXE3N1lEYVVvUkVmcUtneVhhS1dsUlV2a21vaGFQdG5VcWphM1o5ZmxVaXVuaUVuOEdmUi9EWXNBZ0E1ZTA4Z2FGZjZjZVI1MG12VS9zYlc1c3ljNHlwYXF2QTJJL2lCUk9ZdGdQcXpmSTdVViswMTZkTkk1ZFNZT2VUSTdyRTRSL0J6YXhqWWsybmtiMTBGZENRbGR6bGtNSXRlTFRLdmdVNCtCSi9YSGdwSnZJNjBzdTVQcDV4ZHhIVU5VVHJsZjA4dGNmSGlFZ3pnVDFyRThrVnhySGVlNnc5Z3MzWTM2VFRaUVFQWHNEb1ExWTBKZlI0OUNyU2lDdnM1MGNwUHlHdVl5QjUxVXorTFd4aVhjcjJ2d0Q3VmpsU2pXRS9GcUcwR0ZYVEZoWEFNc0JHeU0wUXlnMEpkWUFRclNDL3ZqOVRuaDgzNXcrdkFpZC9NUlNxQkxjMUYrSGQrR2ozUnFDcVg4cllkQjhycEg1N1ptQS82VVJHbTB6OWhyd3ZLN0Y5VFJ4UHlQR1BBM0R3M2ZyRWxaZHFydFNjVzFrV3pQUnlvd1JZaDN2RXJUTXNKRWZXU3hLNFozRksySi9ZR3djUnpabUttYWc0Uzd3bEcvQUdNVjZsdFRaVnk4Z0V0QWVLa0lsc1JRZ0ZRanQyOC95ZGMrZlRTeHhjT3JzMklQbVNBVWxITkVxOXBvemUwR2JqWENmL1dpdWVlRUsvNm9CWExuQVF5ckJRUVNibEg4MkR2ZDNaU0FXdmV2OHh5MGxPbXltTXlYNGhUZkMzakJFelZXOVFyaGZweUI0YlRHWFNSQkpMN29lbFdWdzVEZXNyS0VGcFQ3YlFxK2VDU0kvQXA3OSt0R0QwalZrNmdqdlM3TEJzUnZqUHdTNUhHdGVXaER3Q2dOTFdMTnQxazRUNmJZVDY4YnhQUzNSdllRdzhaM0x1RWtPTnZyZVlYckxTdGlTbTJFc0F5WG42TnpTQWRwQWVBUjBxVk5HbVhSbVhsZzN1d2luMjE3RWhMa1Vaa21lbENUUUQ1M0dNeTFlUkFxLzdWRVYzdVZFNmdaZXkyRmd6bWJ4U0NhbVFDZHZLZEVjMkpDQ05nSjdNd092K0xyYnNYNm1ibkxkbk52N1A3YjdMOFd2UjFMVC9tR2RPaDhzY2RuRFdCWUhoS2wyRWNIZ3pWK1kvaEFqdk5mSi8zNlhYc1BkUmRCYm9pSkhCQ3FBSGJJOUhlWWltL25sNkVYczFCZ0F5QzBPdTVsWFhjak8wMCtSdEc3T2w5Y29QTmgwMnMvQkFuU2ovMkNkWkFSVXdpMEw0V2xLQWhzZDZjcEFDdjYwY3F0OGdjTk9QWGpjdDJwbVdPQkV6UlFtbUJGK3RYMDhiOUV3QmV3aVl3TGhjODZEUGNEd3pIb2tPUHlmQm9rSVM2a010SndNZFlZTi94V3pRRGxQc1dBMmdQZ1pwb2VTK2JzckkzOE1PU1lPbEU3RlNGNnRIQ3ZEQUR1VEpTNTduZHhvK2hIeHcwcDViaUE2eHYrUHdFekwrdGp2eFNoaVBRZm9TcDN4Q3UvWXV6N0picU9LMm1rNkgwY0VHc0RVMEhpM2k1aFlGM2JHbHhnSklITURyRWFZSGRqUlhpR2JaVGE4ZHBsWTdZVjR3ZzBYNmdhYlczUEx5UG8xeHd2eE9Wb2p2NmlTamdVaUcvSWE5UWJQU3NCeTVkR2dsSHhadlVVdWJrWEEvL0pBQWhCWTdhVE83QlE2ZTVWNHFmcEVidlUxY0xLbXNVNTF4TmtQVWhKd0xhQUNxVmtGSUxOQ1pob1Mrdk1LOGFxcy9Lb1B1WktPVjBWTktaZi9LYUpBaG9oQm0yM0xCWm8yb2RCdlF6TWJYZk5aeVFLNmF2akc2WEFuYjJ3SlFEK1BiL05ZeXhIc1hTdVJGRTRTcmNyZVNTdUNKS3BZV3hVdnBJZjRTZTVlbEFaelFsYk1PUGlYUjRmSnRIQzN4eXgrTkRjWVQ4SVJrWHZTWU5nOGh4YkJnRVJMVGhvOC9UY2lOcUtOUXUxUkdZNlpLd2hFWlRYbzdlQVB1MVVKRXJQcUU3YkpMekFwdmU2S2JNc1Vja0E2VHh3WFlxcTVGODRMcnJpLzV6MTROQjNYNElJcklxK3Y4ZEdTaW5zejhIWkdvdWFaNXR5ZXZLWE5SYlFaMVUxMEpsUldWeUljWXZtOXEyVjBCMGRxUHVKMFZVTENkV1FLRmdPZGZzV0xkQllPVTRscWlnUi9aQ2dYbkhRMjNrZFRJb3YxSzNxUXFJbXVzRE5QT1lJb1c1TXU3SlpqeS8zNXQwOHFNWEs0Mit5MWhCdmt6MUc3b0lGcWFvT0lUUmcwT0d4VWdua0JDSldoS1RqalVlSVBtRHk5clF3RUwvcFVRMjRXa1JHZUkrOHByKy9rMDJHV05wTmxDZFk2bnBoUTZEWHpFMCtLek1QcGY3UTFWT2hWVGowOXdTT21iK2ZGdCtmSU5uc254VjMwWkxGMEVWT3AwbG1FNjNpUmIvVkJzN0tjVmwrazk3enlnajcwRHhncUVPOFRnU0xoRFdlSFNtRnVaM3dKVkJMN0FlQWdLb1Z5Y2RqV0FSZmRGVXhmZmJXV01yREtzUHJsdFZlRzlucG9LRGJYZTk1Q0h2RW1Sc1FLODlUeEJYcmNTb3ZvSDJ4ZEVydUJhS2YvVEZrTERJeEhiT0dHaDRQTmpoYjFoSytCbDNnUlZkWjlLZXlVYXFPcS9tNzJDNFBSTzVaUU5Zd1VTVjNBTnlsZWFQQWFuKy9rRTV4TGszTzNmdGduWnA3TmZ3TWpXRDdZV2xWVFd1V2loaDNmYTBraEwxMk5jMm90c3BmdnRNY3NHVFVSR1ZXUlczZW1Ebno3ZDhSalU2cUdtTlVEcDd4cUVTQ01MT0RuKzVFMUlweW1qL1c2RGVPdHZCZ1BrcnI5Yi94MjdGTHJEeDAySlZGbzZPdHM1SGRoRjh0Z3FHLzhlM29ncVluajNFZy9ubm9yRkZxYmlCTTBZYWFzdU1Fa1dHUjYxNU9Pd0xyTEdCQVdpUzhGcUZVdURGdmtWWk9XZ2NwOVJxeGJpTnhDeXJ2YzlhbktKSjVrdVhkdmpRV2txYkE0d0hpR2hDVTNld016eEJDWStOZmZEUjQ5V2x2WVZOMUd3OVFpZXdIRnpjNXRKa1lVSzdwY2ZxMzV1dk9GQXZJSXRKeTVOQzVLVlVYbzFYVk5WWkV2Zlo1M3Q0M2FaQ1I3ZlRxT0s5d1hTRzhJL0VIWVZ3S0QzTHQ2RDQvcGNWSUtUUjhQUnl3QVVtSGlaNHM1cE5oYS9wSFpubmNLNnE2bkZCY0FWV2x1cDV2Q01xeTl6ZnBLSTUzTjRHWDNPc2E1eGlMWFJFSUowczgwbDdUcHVWYndZNEdMSFFyTTB6THpkZUJNTCswVHpTTm1KbUQ2Ujc3dU1wWUlNUU5iLzc5K3dzWllaTHdtRnhZbkFEWFRxRDNMNWhIZUttR3RZdmhSS0FRZUxKNkg3UmJyV3dYN3pHLzR2NjlxaG80dHhENUpBaklvUFdPdFJNVDQ0dkJ6aGZnRGc3VWpWNVdscE9RREExNTE3cXFrUEE5VTZMTU5sT2JtYTREMmptT0VoY0ZHM24zY2xpY3JLN1E5UWVydXFxRmxnWE1QZnlEaE1GcjlDWGI5dzV3RE9GejF6aHpiYVE5dkJsRlJTNzBqY1RWeHV0TjBVZmhPdjA3aFpranU0OHkwUXUyLy9wNzdPbndyTzBjMTQrK3QzU2h6Tm5JVWtTT1pIRk5HTlE4eHlGQzc5SHM5dnFGTVZaVE9xbGE2eW1nR1VIZnBGL1RPMVhJRHV4ZFVjR21FSThIVDhDeWVMOVJhcjV5MStCVzI0Q3ZFbFlEWWtUay9RaVhIVVBDajVIWEVUZjJuK0hwaEszTGk4VjBsczNyWDBQSUtYU3N4dUpZWlFleHU3WDhlckNJbmJiU1MrcHZvR3d1M01mcTJKYTI2UGs5QURieG1SL1d4dHdjaExwMkpiVE9XMEdoSy8zRXpPcGpBPQ==