Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

elg1eWxZZUhNdmtnR0xucmpJLy9HZlVqWE0vdklvTHNNcG5lQjhhN2g0blExYjhiemp0LzFaTzhSN0tEeUp0Z2ZzY0hESXlBZUljdTZ3aGZCeFFJRDR3OFJqNTVpRzJycFFGQWVyV3RJNnZnaU1MeEp1SnBBVllyYy9tVHF6SWhNYTkzODJSR0kzRitSNnB5dEdMeDQ2TjJXN1FRdlIva25hNlhabHZJQUszNm1tTGkzWThMUFZPN1F6Y2hRM2swVldsaDVlS1pKL0I5elMreG1KMy9VcUUzUG1vTVRZSEg1MlJVK3VJcGhCUGV2R3g5ZFJacis4MXVJZEJyVTcwdTl6QzdRN3p1WWNOakVKSURNZ0IvUGF3L2FJZzI1d2tZTCs3WkdvSDg5L25SMzUydGZYMjZuYVlHNTFPQURQWkFyY3ZEc2ZQN2xoU3hGU2xzTXdScGtTV0V2QndnTkpFalZiOWozNXZORWRoK25SYjdVRGNWb3VVdWNNd3RwSTZEVlpFMnlPNnBQZWI1L0lmZXVBbnFrMS9xNDJkWm5TSExRSGJCZ3FMR3hEeUJxS2FRaXR0UmVoOWJqa1pueGRGQ2pxaGJxdzlFM0E0MTAwdlFzRHNscEI2dEtNZzNjSVBHZnFKeHZsTndSZ1dMUklzMUkvWUUzTUVBVy8xZmQ4T1JpaFM0UW5sbWJTT0Q5aS9BOVlHN0R0QStUSUZpK3JqdkhHaWw5ZTZ2d3lOMFEydkFodlVvdkFEbHlOUUIvdi81dEFSMWcxdlI5VFRSUnpYaTV1WGI4YXVMdzU2LytxMis3NW45K01ZRUYvakVuVGhtSjdET1RBc0VDc3p3OW43R0M2SERUY1NHM3JCbVN1OU1JY1JwZ2FKUVZlUEo1amczdklMNmVVaUlSWi9QVXhkOWFCR1NPbmlDSzhWUHp2QTRQdkFrdHZqNmpOTlZ1NDVVS2YvTFNhVmRkOHZadkhJdy9RLzI0c1BTTWF2MEtEamhyNjFRejNNdElSWFRzeUJHZTFaM2dBSVN2TzhSTk5aRzJ2QlRrcHpQWmFoaEtralZVWWkwT0wzMDg3ZGZIbWNOR2dpT3M0ZTRNUk5rVVdabmdyekVhQ2M4Mlp1MWVFcjFVbjRGVFJ5TktDdTdlckVtVTIrOUx4YWh0cnBPQnBxVUJjdHlKdi9OeHdnb0E1dEpxNU9PSEZnem5sLzIyRXJYOHlReWptSWFXT00ra0RGK0FqRlhJcWpkaW41UjNEUytlNkRPK09PSWJlMWU3VElweVVyWTdsSGVUSmZ5b3U5UTJzbFcvd1FzQjJDc1RnVkJURVlNazRZc3JINWdzVVVuK2p5VEhUUVRuK2JHR2NxZWFhTm1xSmhGam5WSW9PblRLN21Db2xaaWNoZ0lBVmQzMVNTYVNkeXgvTlpldjIxNmxYY0pNajhQY012bVJTQXI4bnVSUnJ5RnlvRis0RFVXZTNLMys1SDh3amRyVGhWdlhSdWliSUxjbGRaZmhSM0lQaGI1K05mbnlXMG1qVHZjK0cxYVlsNzVwYm8xNXhybklsRkJ1MnN4cFMzVUdCOGtYb1VpTzJNak9XanVTYkNtN1FoZW5IMWUzeTl3cm0vT25uYWlYNEExakwrR1A1dG5ncUFJWUh0YWJtRFNkNTNyRVA0VUF0aFMyc1dwc1FNN3BDdzBFQi85ZXFzVE1hcTRYb1ZCV2h1VnpwLzV6NGxNVDROeUVXZkdOU0R2YVdjZlJHU1h0SjNLNXNmRzF4TEFUQzZmSENQemQxU3lkNUlqZ1RuamhDNkxsWk1vU3BFc1hyQU1OTXZFVldWdWJEQ3FEbUZkUW51NVI5M0hpcjZ2Zy80bTRYdXhhZlM0ZnhDUC9VOE1HNEF0dit3OWd3MElNMzRqUjJLckpYTDdsc1dOMUI2NjNkK1VNd3c0VkpEY2hsZjBXeDNzUTFiQk51bnQwcVBqc0l2b1V4dThoL2FWS2EzZUswZkpQelM2SHJ6WVROME5OUmxQS29VSDJJNk82NkVUVVR6ZDVZb255bkR0eEJXZmRFeVNCTzBReURVQU5jdG5tNnJrc3pWS0NRZHRodlFZV1hEZWRpd3lPNWNRVTJ1QjQ1RHMrQytkK3VScGhwanFYRGZheEJJZitBbkJXWGVyYXREbkp5dnh6Y3pSOTkwU1JQZ3dpLzFnbzNxV1MrOEd6WnRJYlpWYkx2RUIwVUxkanBSZW5DUk5tS0JKbVpvOXZtZStZeXZSK1FvQmRTZjRpZVZIQlRyQWNvdmd5SzRPdlRUV1Ztc0RYdHNuRnBGRVBGa3ZTNU1OZnhCRTVPNm9EaXBnQ3YzSnhDd0JFNzBVa2laSnU1dGdQSmlSNWJORk8vOEY0NVQ1OGtVT3VTVEtsN292TWFYaFEvVmtxbFB3aFRKNW41TXpUejRNeTJyWC8vTkpTdFlVYVo1NEFTMjZaZVBNaW5HUW9rVmpQRkVSanFjUlk3aFFLSHZBOTBxV0dtcFcyYktXM0poYXBvVzd4Zk1DLzBBOVh1TW5xcjJNSFlqamptUndhTXNIL0NROUFhZVVFb2hGblN2VVE5Sng5bXdkcnE4Vk85aXpGckVad2hzbEpTV0pJTDZQRHhJWEFONCt5MEMwM3loUkk2YU5lMjg5b2hnQUErQ1dzV2tPbUhOQy9EdlpzK2JLdkNPSDg0QkxxVlEwaTBWQ1c1Q0E4WXRSZ0tqL2hUZm5penpQLzk1a1RXN1EwcXBrWlk0UndsaWhXbFYvZDFMdUkxY3dVRUNiTWFpMitXWmZzV2hMMHNSbFpXazlhc2hDT01iT2VqMW41MUZmL1FUR1REald4WlNIdVVXWVFjMzNGQWZ4N0pNT2dXbmk0R3VHbzBsT3BlWDNNRDNUYTBpZ2F3dGd3OVBpZEl1WGIwd0pvNHlyaTNpTEdacUNSNzNRT01zZEhUdUFBbmFNa3NoQitGcUpwaVM0NDhGL0htSmNtdllVOE1PYVBMKy9DN09JYkU3YVFsREkyWFpFVkFZUUhPWUJhbUpGcUVzVG1YZFZxVk1Yek9jQWdHQmR0YUV3REo1cnBNZnB1R2FIY3kxcHk3cWR0cXgvdFR4ZU5CZWx2NmFVT2ZsN2dVbEViT2I1UTgvVk04OVBsUnJkczF4L2cwUVRyenhXVUo0ZUgvckxGeG91NUVBZEg5QXRHWkVnaWlIZlZ3MmNkOVZIRHdzait3Tnl3MWZHeVNFeXRhK2FvelBjQXExWjNlaC9RekNoRjgzU1lDK0YvQ1oyQzIrLzN6V2UyY215bytCRFRvSUlQREZPUW1tUUdkdmx1VHQ3NFArTG9uZnJPbmsxZzhBaXJWVDhUeG9kQXRMVVpEeUk2K2ZZamtxZW5LREEwdmxoUHVoOFgxYjMzRW9vYTdQWm5sRGNJTUJzRmVNOHFVQjVPNEV0LzVCUXVRVk1MMUJoYUk3Q1R4bXRGTGNPRUNidXlhVm4wUHdKaGdvMHk2WmNoS2xoVmJPTnFYMWxlbWwxR0pTUXNmU1FPU0h6YkVNeVlnbjU4QThIWHliV29pUzFiZVJuSmp2aHB4ejZUNVhObE9XZXl2MkpibHZscGFwVUhFN2hHd2hsS0ozVXlDR3grYWtEaGRBOGJoQUVsK0t2TVhWRUJ4aU0wdWRSQVJmWXlNamJSV2dhRHdUcGl0YWRWdXR4SUlTUGUzNmt1ZEtFY3NwRy8wOXRDcmlRZ1FqVnhyYjBsbWhOVjhrY1dhTUk3ME9USnRQdllYb2t2a0loNEJ4QnhuMndweHptRXp4K1NHNE9lZDhtQVBJRW5Bek9nVUNhdFlYNGFPcGlSSTQrajRwbU1wMUozK0RORjFjSnpmMUtLUHdDdWhYd0h2Rk9iYnZpUnJRVVNHcU1kVVMvNE1qWk5XZHZ5R2RQcjRXd0d6cUNJWnVTM1pqRURCSkppODQrMEpYUVUzSjFYSGNpY0xkMXVieVJZMThOc2lXaHIydDBYaUxtZ2pDbEdFN0JZdmhBQkxpb25HZ2FNa294SDVvdWI2dnZkWXFibHR1aWJFVTYvb25kaFU0L1gvV0ZJclZ6WHQzQmJKMGp1bEkxeG9rSlVMczlwMy8wd2MxRVhQNndIUDgwdVJ4ZHU4aEpaaGtJOFVvOUFRbGsvdVNDTGR3SHBBaGFGTzFoVjNxaW9PajcyQjl4TFZoUXMwV1drdC9WUXZ5V0NuMmwvdzcrT0I2MHhyYzVmd2RmeHhpaDlrS3JRaFRGb21OQjlYYlV1RVFrM29Da3BUUGRiN25VOEZYUUxJZUxUcTNKeE92TmFESUpwYkU4UlJWY0F0VkhFRCsxNzR1VVlXNVZYdFdmdW5namhhVEhUYitJQjMrRHVueGtmQ2JpUHlmMnV0YytiaGRab0h4NXZJaDF0MEtJejd6Q1RzczZ2TllBdVNVdXcySzdHekNrSWRqbC9Wc0J1eVVJQlU1U1l3cWVNMG0xbHM3ZGNmMWRHeGt3N3hYZEtjU3ZwcTJIUTNzUEFuVTRySlJGQkE4Q1VEemNHOWorSDNweVhKMnEzNlN6Mm82TDQzNXFRYmdHd0k4REdCeXBNRlQ3SGh2M0dkaVI2TXFXWlM3UHZuWDlXaVV5TkdBQktSNGgzQ2ZYSmdaSWdBNzVqUlBkUVJlNDFPK3lLZmJac0tVZ0l6eHpDdjlvM052Y0hPSndFTjNGa05aS3M2OGRBbzBweWJ2VCsyekJkc2VRTWZ3VlYrM1pReTZNOG1EdTBjN0UxMVlxYVh1TWpBWVdYS2o2eDhPeFhuT1BlTmNKUEN3Qk5rU005L3dxc1l2QVVRbUV0Q2hPSVJ0V0M2alEzM3Q4UlpFa0UvNi9jUTJtUExsSTZ0TkJoSGpFMSt6cGs4WFlaMUlYTUdyRFdNeVA3SkpKWEFMUFRIS1ZFRWNveGZIekVzZzdtRWUvdVRnZHBNZEVwMDR2bnU5Mm83a2szMzhWS0hQZ1pITDc2ejhTc3p0UzYrd2JhdzhPQ1Z1U1RTeVRieVhMRDlzT3l5YVRrd0NVc1hRS0pSSlVhMkh3bDE3WFRPeHlySWJlV29DVDRaUStmRVYwM2ptS0hONHZtc3JIbC9vc2xZSHo4S0hOZG82ZWtjTGYzdld6V1VqOGh4ZXNvYVhnOEdldEFnTTFGdWlYWm1zOEJBc3hhTnhYOXQ1RTluWVF2S3RSKy9pSGJYdW1xWnQ1R21VcG5iREV6SUI2VnprY3FNREF5NzV5MHlDVVFTRGw1S1BJc0VtNDd0QkxOeXVWWEhndDFtZ3dyN2p5b1U3VCtUZjJVVFlSS1NTNERGQjdtZ25SV1NIRVNJTzZ4c1g4dzlybWd5WGZQdmhQUVE2ZUthNVJvK3lVcTJSQXUwYkdCOGRWWjl1aXNPTTQ4QndJUW85dDB2bXYzRnEybkFQTjFaUUt3c3lRSUUvSDM2TkZYYXVUTlZmRmdOV0JrdS9ZTmlVUTB3RXBxUEI4ZzYyNmorWmpOaE1UK3o3R0RQRHlSbFpaWWFyQTBRV3RBZXJyVjl3QUYxdDQxT1JZdmJ1WG5udVBBTlFJTTRoU2JaNXQ0d3puUXRwQTJDclNUWGV1NVFUVnBQcytlWHBYSlpua3pkU21rSmNua1VPV2tveFMxQ0s0K0VNb2RDV2o4ZFFPa1puTzZCWkNzcElJMHNia3JyYlMrNDg2eHNmZGFRNXhGN0ZFR0s5QTN0blFZTG1tcUpMVHBUc1JTajBrRldYYmZaV1RYSUQreEZuVFVjcTlRTFZqb0Mzc3MzODcySjRNMGx0WFl0Z0hQSHBlNnB3cHZZUTg0ZW54MXRKVGNpOTdGSkVuYjNRZWNSTGhBOUdqTzNEeVY2dCtheTBYdUx4VWFHSDloQi9pZVpvT0dhQzU5cFFRancxRWV3T05HZ1pvVkk1aUVYTStBYSs0YnpkbEhjNUNUanJZTVMvVnh5QWxPd0JIZjQ2UzJwRm1PSkxPR29UUlFQKzYyU3BScHBzbi8wRnRTZ0kydmJ5UGl2Zi9QMSsxM1ZDS2dmdytYOFhCRGlBVWVQeE0wZEJBMzBuVzhyS1IrUjJCZ2FuV01hY3dhTnoxRXJ6NzhWVWVVZDZJVlltQ0N5czJCNGFDNXJvdjFtc2luU1czRGJ4Q3JBZkJwMkI5Mkl2ZGtBZjNJdGN2c3p6S21PL2ZzR1VZWWN2ZDlpTlBZMmkzYTFEWkc0ZWdGY0lTNENSYzZsSy9aMlk4QWxKY0NSeGlGTWlqSVoySHBoWnNxSGxSaGJMTHlrOGRMY05Md2dPVkJFSlhyR2VsUFQ2VDNsd00vdWpub21IRHFGdHRsZUpQZkh2c0NVSXRHUWxCa1VlOVZyWHJwRXlVVDVSc25YN2hEMklsMXRrcjhVUGVEdmQrZjFGZ0ExRnltQ2E1VlhJdjhwbWwvMzcwdjFNOXFBdDRtOUtLOXNIMlhJRmtXdmZJRUxacjBOQ3AyWjFBalRYZXJvL0lZbDgzTmd6NXFnck9QdzFFakwyUTNyMTB3OHdJdDFpTU9wVHRRNitxV3Q0RHJpMmc3NlkvU2p0bUF2bjJ5Y3pOTW1TQkJUQUF5OHdOMXQ3U1VMRXo2MXZQNUZ5dktnZTlUQ3ozSkNISHVIT3RvclVtcndGdU1iTk0wb2c4cWZCcXMrT0pKN1pxYkQrby9NNFNINzJFUi9LcnlIMzZYWWhjV3dVTG5LZkdRdXhrRWxGN2wzQ001R2R1WUdzclFaVVplS2habzZPYmtncG1qMjdQNnZGUjJEY2NUc1F2RnVqUU1vYlN2S2diVVkrZGQxcXJOYWJVT0kxM1RBK0VZamNKOTA5eVlWQW91MkttY3YrSE1rOFV2a0luaVI0bmlNbS9EMmdOZHJubUpLYTdlWDBoSDBicnpHbTJUNi9CbVJJdjVNczdyMHdHN2ZXYW5jNVJPWSs0bnRRemN1YUJrTVJicG5yaU5tWUhrcnN4Sk9lWXZqMzhKQzJ1dmloSU16K3V6QWhZQ05BWWhjWnhTYWFzUkpDRTB5YUtvTExTblBodDBhaWVKNVAybElRdFBOZkRkNlFXZWlHakUvYnZhb0pFR05UcFlnd2duUUV2V2ZUSG5mYnpiMkwxVENNZHFvanNOazkzcW41aytlOGJPQVNxcTE2YzRQdis5bnd6SC9ucDM0dURXU25XbWVmRkU0NUlUVnVwQzBkUCszUUhNYW9xa1VtKzVkY29pSHlNQVBuOGlndDBGblErWkxXb0MwNmlVNWJCQUFXdTc2WjYvaHkzclZSRlg2REdCQ1JQYnY5OWdaUmJWRFNtYXFSNWxoSGNrSy9QS20wUUcwLzM2RjAyR1NNZDJLeEg5dTdFVFE1ek4xR2NWbXM2V0RWdEtiR1lYTU45enArRlRtWXAwUlZzRW9vQkRIWnc0eWtpMkxDT2NlUkFGSVcrV0NzMFk3Q2R0Mldabnk2NDFoS2tNdldIMzMwMHlldmk4eDZTQ3U2QjhBZTEwNThuZndodlhuMjNJZzVadlhKSGpKSTlaYndmTGp3ZVQwUGduSFE5WFhITmdHNHhJb0ttL01iVFVOaDJJRDRDMSsrdUdINW9Jd3hGZU9lK2JUdXNNWFNEZkVidWNQZUticmNaRERJRTBrNlVLZWpyWE1IaXpHdkY1VnJwUnNYNjdWeVAraEtqOHd0Z2N4a0Rkb05oMFdqODhSanBOenJyamh3ck00cG9QTUJLYTV0b1lDcHA0c2pBR1R0MHA3ZHVDbDZWZUtOVFVNend3R2QxaUxDVmZXNVNBRDNHQkEvN0cxdXE3ZzE2d2NYanJPR1l1Q0FCVWhpaWtqbitwS2hsRGVDQTFaNVd6OFJsUm02SmM5MkFuNWNXeWcxNlN6SklyMVBLeGtwc1dZcjhtYkJ4OXk5SzZPK1hGQ21rZzVIMERFOFdRakV5djAxdGF0UGF0WnVQU010c3JNVHpSdUZCbHd0ZVAyMVdoSG5GUDZWVWFLQlQyQUZYVVZUQi9VUUZWUXU4V1h0RlVodTQ4QUNKYlczNnFYTkhIdGFJN0RReDhQY3hZVTBMOEVqMHFWZTJ0dWN6MXVYRTJMYlBXbkxhWmxuZmZpdlZoZ3RIM2llLytYU2pub2lwcUo3SHhZSStHbjlKWVVDL2dRR0ViLzhBeGk2QVNLYjByZ09QQUpBQ29FZVlWOFQzR0dIM1FLRW1jRjAxVzRuYTA5eXloWmJUK0FuYkZ5cW13MjUxWUhoQnNPcFMrS29ORWFMZWZScEVVb0NkcEo5N3RIbU5ZUys1MnNxMTA2VTJlQ1BiVFg0d2JKa3JDaE4xRFFEcXpoVVpxSkFTaE9jQk1wbUdyaG93SHBVUzNaaXJYTFlrUnVBZ0tmUldYV2UvQXlZcFJnUGtzV29tdmR6bm0xczJkZnRjUjJSSjFKZU91dVJYbXIwTndiZ1lZK1Y5ZXRIZHlUKy9VaWdpVTlLUHl5bnNHaWtOUEUvZ1RIRXM0T252RkswU1ErYkdodVhpOEZKU2JhS0xuUHVhYkpnQnZrRW41dEx0cU5oRmRNNWdqbkJkcVp0ZXNsQ2NMcGsyY04vMWk3bHl3Y21nQVJLbWxRZW1GUWtDZDFLS1VYSHVUY0tjaG9DRjZhYW1WTTNRN3owZ0p6SDByZERPdzNTaXBJQ0l4T2UyWTFxS0I1VGVsSlVMUE91SzhtWDZzcENrbmROK0ZCTFVUZDhMYk1HVW1LRGh4SzVacHNWUkkzM1cyNTdNMHBqUWdmcWpub1JsZjU0aUN0Z3psSDF3MDg2bDB2bm00ZVB3SzRsNVVmTmJoQ2JJVXdRTlpjRDRkSytLZmt6em10S0ZvYTNyR3d4UXcvc3lvU1VwWGdwUWE0dmZkcW5pNUFFa2dYSUZaNWh1c1RaYzVGL3pIWHhidlFibVdqQk04Y3pVYjdvRkJzTXloc0NSQzYvakIzT1plSE96ZTM0NnNja2c5UllyRUhVQ0RieUM5OEl2N01od2dNQ2lKMEdNU2o3Nk8vSzVoNEtwWjZtVHpPQVd2TmpmTUswRW5RSTlhS1ZtTGlpWVhYNTZvT1ZyZWFSdXd6NzdUbEFQalVzRWVsNkY5THZWWURiZWV4TkxPTWg0LytmQUZ1QjljTDVuaTVKN1R6ZFRBWGtsaUM5azExOVIvcmJVMjNkdngwaEZRZzkxR0FGempidXA0c3IwSlovVjNoTVIzSkZXVFFUUU5obFZPS0xnTks1SHVNV3gwVjhra01XTHJPMVo3UjgwbFErZjZ3dm85YzVTRi91Q25OMHVzUllNbFJ1eGk1d3VBVG85TVlueXVWMmxlVmJmaFhaYmRJVUsvY3dDaVdMdHVJZXRhNmpyUkhxeDVNbnZobmVtUURhTlZyOGZLUnJlcFR6T2tweDZDeUgzTkdqcE5pN1FjT3l3c2Q0N1BiVzlHNjl3OFdaYUVVVXdtREZ4Z3hITXEwbkMwZldpQ3FoSW9DRU1lUStoeU9XNW9XMFgrbVNVdVQwemE5R1hQL0hRZDY3UFJWSE1SeEhIQXk3OXo5ZDFYdmhFeTF4Y0dFRFNYZ3oydnhBL0hpNy83ZVdMdnJrUTBXVzlteHZidkVOYkFhdGxLOUVOK2RTMHQxdUk2ejZCK2J5N3lXOFpZMmVKaTQ4VzJZRnVycXJ2T2o4dC8yVG1nRmE1Q3g3L29BeG1FTVZ3SUdTMjh4RVRJYTh0d2JNd3RFbk5XRVo0RTZNcFFEdDFPV0VoNExsTCtaYUJFWGVEeUJzazFlOXluZlcySEowT2tHUkhNaXlUbUYvOXg4bCs2NmplRFViYUlZdU01SzExeUNFbzN5Rm9pWEdVNy9la3VFSlcyM21FbDZqd2ZYTHlTamtobnNCaVkyai8xbjhuU1pRb2ZuWEJVQ1oycURJSHZEaFgwd3JWQWt1Y1lHOWdvWmJJalFiaFY3MSt0NU81S3RFPQ==