Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

dWdBQXRKTGhwY2ovaXdNTHU1emRxQm1rcDMvZ1JzeTNpWmhYR2NHU1FQbEN1ZUpVVHdpUk41YU1iTnJrVDhnVGp3MU1KU25keVRDbU1tZ0x1RXhrcnlOYlU2WHdiQVgrL0RWRWN6M0JrQWdxbHY4WkZVNkFTaTVzMzZFYUk0M2phRWtITXB1UDJzd3pDcWdwK3dPd01pZTV1L0JjMDc0UVpqM3dpYjlZYXNqTytFTkRQUjV2bG1VVVpBWWxsYlRMODhNaXhhYk82TXhpU0wwbWVTTnJnY3l6VWZlSnFmZlAyS01tMWdIZWVsNnFJczBQcWVNT2N5bXBVK0doK2QvYmNuMzFyL3ZTQ0tiS2JaSzJhS2paeEZVcmJCeFRvbmpuZDUyOE5KRy83VUZKN21pajVBaFdxWDIwckR4alpBMHk4UmwrV3h0Zk00N1FPZWgxUzVPOVM4MTN5N0FvbVNHelk1aUpvZjh2T2gzc0xrV3gxaUllNmpZSjJnTFM4L00rM0VwMWNaNFhiMFBlWnVGdzlPOXpxMzJGbnhlcEQxK0MxRlpHVzh4V3E4ZVExR2d6VEpGbG5OQ3hHOUdGRTZZMmJLNnRtSmJHdkNLcjNWSFdGT1htV0RkMjMrbnpUNm1JVEZmaW8wODJ3eEtpdmNPcGpYM0pCMU9JZnlVNitqUnVTNWtPb29makZTeHk2c3RtMGxTU0ZEQjF6T1l0UnRLcXhsTUpMQkg5SzBXQ3ZrV2N0aURNbHdKZDgvK2lvOFQxMnlDSFVBRFVFd0srZENGYm5WS1ZIOTZRVWRIeFhZRjdwWjdRcFFLZEltaGthQWhxSmJoZ29XZm1ZK0o1czJaeG9yZGF6V2Q5cXdWU0lIbHN4MFN6dVVOVlQyWmREcXNHdkYzSFoxUFJZRGh5cjRrdHNNYjJaWGMyeitlajRVdFJKR3AvSGJJTU9rMlVNOENEMGdCL0t0YUUzZSttY3dJdEZJQzR1VmFOMFhlVzJVZFVIYzg5NURLa0c0OURGVUdtb1FoSlZFTklmeEVpQ0hkQ2g2S3pGTHhrWHIvM0xGL3ZQZk85dk9FTHd0NW04Z2xuM2IzbTUxc2hCNlJBOE9BZ2dJMTN3T2lKTjJkeFE4eXpTQlpOekxKaFU2WW8yaVh5QllrbDU2ditvS2kvakx4b1VaQTRkRXlOOGhDdG1DYUpmMXhvNGJWQndBa2dUSFR6WmdMYU5FWXg1SElLMlF3clZvSlFMRnhmbFJpZnFjazdLc0t5ZGVxYm4zZXpBcXpycE5jbFJLODFiQTVzdkhvRVljNXVITWEycldBQXN1UElRWldkYUJxRjJ5SFdYY0R3ZEFqUE1GelBLbmp4R2tJU1FWTUZPWEJ2ei90YWRDQW1TaXlMK2p3U2tHRE4xTG1YNjVsUDBHdDByVVAvNXhRNUx3Qmdud0VLbkI3czdqMnFuZ1Q3WjFZaGVDWTM2a3N1azN2dzUwZW45cUg3d1J0QTFzQ0hqS1lQVUphaUFxMVo3VnIvYnVRYTRvU0xsOE5nUEl3SDEyQklRTjVoNzF3aTFOMW1ERWt5OWM4c2x1ck5UdkJJZHR5c3RuUkJSZ2J2Y1NOTXZ4Vmg4azg3QzllajFibWVyQ3RuWit5MXNQOUZZYVZ2Z3AzMSs5aTlhaUhGWGlSWHZZdmt2Skl6WjJFU0xjZW56bU56Zit4Q1A1Sm5zRVduY0EweDVJOGN4UGVtYVEwSzdFUzlYc0RNVGhLVFVlaEMya3dkdHJ0dldsbjRaNlplVjM1UjFrbEc5ZXFncldlZmZhZGZBckZvWmMwMEdaNVlnTW96d1htU3ZiN01YcWJodVo2NkY1a25vbGxuUVVsclUwT01qMytxeDhIWDJOL1krV2ZseTd5OHNOdlZCRWRaRHo3UnlsQVN3NTNrOHdIb1k4NDZGZVpkalN0R1lqSkVRK05CejV6R0V3dlFoRlBQbkVaY2FmQytWeHUrVXBUV2NPYjhwSFAzVkF5MnRyZFVrWTlwaFFVcEE2VUVpNEpVSlRiZlBxT2tQaExjMDJYRElWemNtbFJVdFhwc1ZYQWJNaVVIZ0tLaUZaOFlZK3pSOGk2RVROMDdFU3pHT2VieXFkRTBrWSt1U2ppa09GaGJKQ3JTR0VUOFpwQXVOSGJzUzNqRFJWMEl2SlNVKzJYUDF3RUtvaGNRTUZnSlBpYytuZFVIemRveERPenJCV3NJOE5yT0NHblFpbTRXL2lYV2xmNzJSa3I4S2duTkI3YVRUTnY4allvZmcveTIyejB3ZkZrQXcwbHNVNjBFMm92RWcyOTlxbkxIaCtnZWYzWDFXekZrV2Y3RU01TEx5a3dNM21TcE5xMjlXeDBvbEV0aVBRNDRHNHdrc0xiQ3N2cEVwMkpoSXRrVU5yRFRQSVpjR3hEVnVlVVBLZzNPVCtmMUV4UUh5cWk4eUh5T3d3Zmc1bm1ISEU4YXpkQXNwV3daM2FVUE1vclFXOWk2SjNrV1NtRUoyRXRoVDlyQ0xUTXEyY1RqSmxtNzdsNXdIeXZLY3B1aTljRTdZTVZ1NHQvQTFvQXJ1alAxR3B0dk41L3hYUUxNWWk5VVp4MXowNGdBUDYrZDZxdVlEWTQxQnhsUDVVa0ptWXdRZGIzRk9QRXBrVXVkTkhvRTZLdzBseWpBOWhTbGpqS3dDSElUbVNXTGVMTk1OakFSNGNvd0h0ZEgvSmZDZ3liMk1Mc00xS21KVEc2eTRwTXJ0RVVnbnJpcG9ZMnFzODVmL0R3Yjl2Qjk4UFlBdUU3c2tZeDRxNTloR0tscW4rc0ZqcVBpT3JlaXFIMStGV1JhcUF0M21ZYmkzZlFKNlFHRUcwQVVCNERGSk5YY3Jxd0t3amR4QjgwUTl5cFkwWHVCY3U0WXQzRE9NTXpNMzd3L2ozWmdnNHl5YXZ5S2U3dE9yb084YW1EZDdra2R4WTF2bHBrY1daVTU2c1dyQjRMOUpaYVhwUkFDdEJURjJVTTA3YllzN0ZlazRyaDdrY2NkbThwZjlybmlzZjRCQXhmR0ZVbHhlNlBTbUxWU1Nzd2JzVTNnekhzNXVCd0ZrbFJ1UTJIMGhRaTA2L3FVMEN5cnRNQ0NObnNjaUcyNExrSThOR1ZRVFg5V1J2ZVF5WXdoeWRDd0FPYTJIZklBc0w5SVpoU0IyZTBQem5xaUZkclhKd0RwRDVYa0U2bHpZYXliV0lEcElURDVnRjdUMWVEZVpHRkpLM0UzRlh5eHBPTjlUcTZoam16LzVsaHdGbXJZR3F1WmNXTzNhditjb3ZlZm85SjUrRUI5QjhUUWdDVnlaUisxdVdka0FJblhveTRoY1lydWpWUWIrYStWTXZFUlVCenNGV3pZOFdCSkcrWS9jaFlBTzIzOVJiVi9xSzEzZkJoRlh6K2hVb1B4ZS9iUUVrQmp4eSt0cCt2NkV0a2Vub3lNYTZjSFFiV3BWZENyampjbkJCc0M4V0RUaDBvMkMvT3EvRUVhWGVpRXk3bUcybi9HMU10dGFMcDdFWC9NU1VUOWlrZmRyaUFQeHhJeDU1eVpoSXQ5cXdFUkp4R3V6VFFOOGMvTnhkejRSMmJmUURIRkVLSkQ3ek5NVWQ1a3JuSm1DRlZZdU9PbmhET2FpTnhKT0dHblZEYTNzVHh6dWNMNzEySFZpTURpUzVjeU9HRlEvM2lyOERqVmtDd096OXFlajFBTERLR2NjZFpyUElRL0dpbkYrVVRiTEdhWWxJMFVyU3pNNStheTdpRkgxWmNsZW9kUTIzRGZmZCs0Z3hzVmxGUG81ODV0ZGdVNUVCbkJzcEs0V0toaEt0ZVJ4WEFxdzZYcU5FYzNOc1FCNjlQNW1KcXlOTVNlcG9TVDVuUzJQU1NmV0JaSmZuK01YMC9ET3JoUk5ZamxDeU54QVRVQi9aT2dhVmpxL2hPQkxvcjRZYXlqMUxtYm12OFNhZHJ2M0xjdUpVMDlaaVZoOTFhS1FORmdWOSs5WmE0bWJ1NjJQREFsYlhSMWY5QjNlYi9tNW9Tc253cC9sSHJsd1Q3bGlJT0h3VVJ1L3IwVmM4NFFuQmdWOEVnR2dkUTB4N0liQys3RGtqMHUwV2VrNzlLN3VpQTlWQlRKUUJoTFNOYjRSMFFMUnFRNVJKS2p5VWFWZXRDVGMwbCtpaXlwbGVBNDZsMUtEbzF2WG5hNW1CYnYwNWF6NElhSDVSVmFWVzBaVlFCaUE0dGo3MzIzU1NwVVc1V2RNRTN5RGFVZ2d6dHh2bllmZVpvWk1aa1ZUS2ttQ21aelRjZWExVm9Id2N2aHpyUEVTemtialhjZUc5VFlkckZaZkFWc2lQNUhYZE5mWSswZ2dTejkzMWxsclhKYWJlSTIvMDB3U1NLRWRUS3VqenNWMnA0TVRJN2g2MHhXdVY5blVZd2FBcktkTDQzOFZoWDJSNVg0RUNLNjN3MUtNTXVwTDI0UlBMSi9IY1JIcytVTHdHOGVkUlZqWmxHMFZHWjNuQm1wMnhoMXJSZVBLSVIxS1BwRkFBRmlycnRXbndiS1F0UXN3bEYzdHRTMEI0K0U3RzlUbUx4NS9Yc1FSbVNpKzVOdjVwcGlqV3lyeXYzamRRWm9sSkRsaG8vZ3F0ZTNHZnhqU3BoemVscUhQdVhsTUhFZlJOREFSUC9GZVI5b0xlK29jVzRYYTNqbWkrU0RPelBIeFExOGcxb1BPOU9aZGRSZkxlWjhUSVJiaGcwVG1LNmdtZlhMSVlUcjgxbGsxRGZuVG5QNEdJYkU2TzBOczZmcy8vRElGZnJxKzI0b2I3RUtyWlA4WjZOR2JLeHpQcTgyY1o1MFZwYUE0bWhVUzJLdGdtSjRTY0JJTElKQUdFYkJRM0FNRkVQVEJEek5pNU5CMlZXUllzQ2RlVEM1L2FUTVNZVzlGUDRkVzIrVUk2UlorbnRyYkJ5QnRLU1hwZ05FclR4eG0wc0N1cXZjN2Jod2M1cmFlN3JsajlWYkVLZUF3d0Z2UHJkRUdvR2JQeEpUWEVOZWdaZmc2T1BBWVhuYU1tQ2x6Y2xiNjN3VDhUdkhjeE4rT29YUEloWmRGRFFIN3pTWVBiN0E0QjQyYUNBeDdXcnRQU3psTDlZc2k2Y2tEZjM1cnJKcENNM294d2dVVzlCRy90bnFWWExoYUMydTRDNk5WTFdFU2pySm1xQjczQUJ5OE5pMnhMWmttUm9ZcVMrRW1SQ3NjZVZmQkJ2Y1ZVZi9xSGdJTzRlTTBTcjNpU252ZTBnUWZiKzFpRUhpZ1U5Z2laS3llTW4vUkVHVUcyejExRVZza0lETE5BY2FYR2dOcmY2TjhzQmxDTk96Mm44WUJQcVJKK21GSFcxbjVDdnI0UHBqRVRSY1IwSE4yK0twRXVpaU9oR082dEJKOStKdFpnaU1jRThWcWFJVXBUZ29xNFlkQVJ1bC92M2RuUlBpa21Jd05EVmJVQ01RRzNYQjZXS0FBZlpsZnZKRElGSmdmVEt4RHp3K1p6ZUExSHhMZXFCTlpzcVFnQjQ4UXhSdlVib2V3VzBkQ3QwWEtnV21lcXFud2Y0NHEwcEFXeUJ1bjA4S3dDbmFaYWJocVU0YWF2U2NHTFkzeWpRZTB3K3hqc21RUzcvN21VTnZTcFRoQ3Y4bWk0QnRQUDRSOXVWZkFjZGh4SFhMUWJ0bWo1OHo1V3ZPbzk4NEkrc0xMa0JXL1hrSllJMFczOFhoUzNXTDRpSTdPcjM1amhXWk5lWkVwTmJhU0FYSGdTdC81K0QrSUVUZDkrV3FCL2ZSOGMzNnJFbU9zbzJPd1VkaC9XaXdFSHpucmczNzFEcUY3UnZOVlZTaFBGa0Yvd0p4RllqallObXIvVGFoRW9BckZ4Ti9pU3ZSdVZqY0hYQ0ZlYnZ2WnpyMUNTTUFIVlM3S01XUlByUXpvVVFldjd5czBDenZiYmNnazJCZ1pnTm5vOE9MUGFGaVl5aTc3NDcyclVBaHBNSmNhNDRSQVZZUHZQaXkzUEVEL280ZlBBOGgxT2h1ZE5OdS9ZUDdON2pZUlpvdEQ1elo2a1ZYb25xRXRJMHhGYXd5Skx3YVY5VkxaL1BsUlR3TXZWdFRjVUJXUVhVS3REdHhwRWZLSElQT1l0L0c4TTBTL25Jd1RuSi9ITTBuWWxLdXcwQXVUNk8rVFRkT1pEMGxWQU8rczdRUnl1d3d5MGE4N3ZqMHo2WmlZMDBVZjJablhaZlg1Z3l4Nkd4ZWI4YVpsSU5pWUpNd0pSVkZTcTFEdk54ZVJxdlVxc0pmU2RQbm84K05FT28zRk4wZlBDNzZTaGsxSXcxVGMzNTFiTVIweFh1RmJ2Sm56VmdMb01YTXVjc0oyN2xiRmVlcEdWbEthSnBGWmdPMVNjS0hZakMxeDNpSHpzT3g5ZDlCaVJic0c4amgrd2pMVlErQnozTUNMUFE3Mk03RitGbHIvTDhNMWErMUZIZE5pY2dPYmIxbFpDTFhDV0RpLzlYYUxrbUg4UXZYWmhUNVVpdHBPQnVEdzBnNHRLbUhqcWFteWVRZm1BSWU5dFpyNkhTd0dMZFNWdlV2R2tHd1U3WXREK1p6M0VKamhjMmgvRDJRRm8vOS9nSExGYXJJVU5ZTlEyQnYxRmJtYXFIVXl3ZXlhT2RGVEh1a0wxcEdYcU8xUzB0NjNuY2VIdTFKbWV6WlBSVGI5NjUzOERjcDNtbm1jejF0N21yQ1pZYi9VdER0OE5SRDNNNXdYRjZ0MTJvRzJVbmNhbFp5ZjlnRzJGSmY2NWFlUnU4dWY2c1pkQ2pZTGZYZm1QZi9iRWd5M2dUSk5xQjZqTkRWMVNSQmJrWDRvSDJFYmhOUFhwMmhJaVdaV3FKcndxUmJpaGZkaVZFPQ==