Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

What are the various stages of a personal injury case?

aFFMOHEwT1huYmdkdmtCQTAvczZEU0puUCt3VE5wZmVwMXo0a21mQVJ1cHRaYnNDclJld3FKa2hXVXJsOUFvOFBncktaMWJUN3hRQ2dIR0xLbjNyRGZwcHBveTNXMkxMNGtMNEVLaGNYdTRHTHNQNHIwZEovdXpxaVJEUnk1a3NDbXFEWDZjcW9zdjNoWjVrSzlXOU5nMTUyd1F6QTlvM2VSNXk1MmU3MHliOXlKK0llSzM1MnI0T1VhT1lVMjRTblQyK1hsb2JSampDWnFGcGIxNktacVZRTC9Dd3REejM3eE5UbEFwM3RsU3ZBdjc3anFwQVN5WkRrKzdMbUNSeFdMY3IyaW5LRkhTR01PMU5sRk0yVE5nMjl1TXhYS2ZSSGdPdUtRR0hRczY1Z3JzYnE2WWNiRUh0ZmZ4M1oyaVp1ZzI4M25ObVlndjUvRFZ5R1JERG9XeUNXakwrWEp5TXBxQVNFYVZCOW9XTVdvNld6ZEFXYU9pWmZRSXUzQm00dGg1Z3NIVExvR1NhcVpkeitNZHVzVFhTRkFTVUJXbXhkZ0NROGlSZTY1S1krREwydUlsVVFRQ0tLRGo5S2ZVSDVmVlVJVUlTcndvV080SFRVS2ZvaitsNEZFczJ2NXlCeE1SLzBsbCtOcnh0ZStFTWtnN1lhY3R1UUZSOUlaOC9rT29ENEIxZDJvTk1aUlVscDZ0Y0JJTkx0YXBqY3NITjJIRVdZMnB0VU0zemVNRFQ2WHRZQjQzMXNRS0cyOHkxM0xyNlNadVh6Ly9namdBNEdYTVVEUENoSjAyaWx6VERzWEVja0FjRUYvMFRESmFhc3pRYlphSkxndVhSTk9RQnVjaEhDc05GbjZ3Q1pwTDJIQ0VRRUQ0L2Zpa3orTnlicnlYWWNGRGlBRnVqV2t3eU1iQnMyVkpzNU9nS1diYXYyd1VacE9WTFVxdGpQYXUyL2txWmNUSEpaZ3RrOHQ0OEFTSXhxZnZnUCtxajZpQUFRdTMxcDFhTnVoVUY5bWZlemtpOGg5MDdJZ1dxczV2Z3AvZHVQbHA3QVNDUTJha3dWRklWanlybDZIM0cwUTBwbXgwc1dsdjE5dm80TUdnTGhiRUIwL3VNS3FERktodkNoRUVRV0gvNVBlR25qblgvZ2svNFdPZEk1b0dDM2xmWlhRaXBPVWQrai9UWVZjS1hEeExjSlQ2NGNmN2VEbkhnTWwyMjhFbnBPYTVsYmpGK094KzJ5Nk96dVhiOTRSVmFLeEtKRFNpVEZ3clNoMnVLNXl3eWhQeDhWcWFyaUVGWU9kUjhiZDdOQWVBK3JCTVJWZnBtRGVuSlRmM2JIMWwrZVdxY1M3SmphNUEySjk4QmtIcGdPTWxmTDc4ei9YNCtuVGRvTnBwaHB1TFVrckFQR2FRVDc4SUVRSHprZUllVzhBek80dzFBUHVxSysvY2VvU2Q3L1BNRzR5NndJTmRjNmU3WUg0OWw2c3V1eGJGK3YycDZwb2NGdGxqZ2NFM0F6TEFEYjRLTTR1WGl2WERIQWtSMlJEOUVZVHBEZjVLQmVRd2ZONjJZY2hlNlZMRGRCZTVBK0ZrK2k2cUpxbUpxK3NhZ2lidmRpOE5FdzVhamFlbGhaOEVCTk1IY1hISlRaYk1vUkFpenpPdHFCalNzMmhLVDBRMEZhOVk3cWJNQ1IvUXlmYWJEdmt0RUdmeHV4MjUzalhrYmdGbEl6RjdWcHBkQ29LRVZ6Wm9SM0QwSUZIeTd3cDdjVGRQZDhGNnBRSTlrTHYzNUFTeGxGRW4yY3c3NG5EMmZ6MVh3VUxHc0w3SDZKZW9zTXZ3R25VN1daQU1BWWlOYWxXSkpWWHRFNFpXOVMwQkpZK0ZkUk5QdnVzeWpSV0VaSkJibUhRMEtRdDJIMFdaQ2xSNnNrVjdCNkxKLzNQYkR4dEp5L1RXTXVVNHQ3RDJoWm9TdkdKaGpFdE81dTcxK0tqakczeUZkdCtUbU9EeXpsKzBqQTAwbHdrSDhSQkIrU2dOQ2c2UGlZN2ZiT2Y5Qm9pUFh6THBTT0FWTUVWVHdqYlZYd3U5MGU2UEg2Q2NKN1BrbFBYU3FmV3ZkN0FKdDlZUmcyeWg4aWtmSDFIRkQybXBLaXNKNEhkaGZ4bXhNTU9Wbno1OFRKSDcvUmgxaXFSOWkyVmlRdEhDcE5vYUVsN3FNalhyZ1pRd0ZWa0xwK1FqSzRwNkFVQ1grZnplc3NZMUw4ajYrZlBiV2xmeXdzN0xDRmdycUdSeCtlMEcxajJrPQ==

Personal Injury Lawyer

Z0FvY3JraU5XTm1IR1hDOStWd3JiRXNTYW1jbE1YMElWR09BWVkwN3VmZzlocGplZGMvSm90UEo5RCtBZ2liU3JrcG5RaWtRVm5IbnZYaWxEbGF5QzIvQzkwZVp2VlVSaTVJRUtsQlg3dzNldEJObkxsTGdWZ3RENS85WVVOSFl2U2pBMFFlOFV1a0xZTmRJczBuUlJEVWkxZ1BZZ1I1UCtiVWFZaUhVQ3dsZi9GdFZ4TmFJVElOaWc1NEVaMkhiUXNFeVF0dWdzK3lMK1E2dnN6dUgwZkVvWFgzdHVIUGlxcW1IMmxSL2I0d05hWmppUys3SzF0aFpmYk82RFpHdmo3bmFrczNOQklGRGt3OVRQNG1JNlUrZnRpeHNxWGxkKytUSGZIRDRqUWZTYzVWNHRTQk9PMU5NWmFDQktBYi8waFRqMUprR1VVRUVHM3FkdVZUOU1OMkp2N2FTc0UzSHIxY1p3Z2hkMm5NTXBWZGcwV3VmN0pKM01jaURUanFIZFVnQ3hRQnViSkoycCtqZlEvN1F1OXp6bnl0SlVROUN5WWVXaXA4S2o2ckc0T2RxV2JGS0t5dE0yaGd6TnVpU3RjYzZIcncyc1l4Qm5Pa2Q5RkhTWm12UU1NN0cvM25XUHhpSlBSUXlHaTJGNzQyR1lBTlZyMzNWd0UvWjFFNHM2aVRmZUJIdkUxcjU1c1ZFcmZGeFVKeVFGMUJpNGNOSnZhYVV5YUVsZlM0TVB2RlJzVnZLZCttSTR2UHpxZ00yTWpyN3Q2OTQrNkRKb0NRNFkxdmFPa1RjalBwTWlSWDBYaWlTSDhuZmNSTkdyUnRRYnJWaGZVMVhrZ0xDRWltckVXZDJmZm9vY1prUTdkTVljVEViYkhJYmxKcXpmRyt1NWZiYVE0R3hKSC9GTDVHaDdhRE16R1Y4aEp1K2U3YWZiQTdpSnppM1RyYi80dytPZTBlaGpsN1RzczZHY3gzMWE1Ylc3VGhKK1UwUXpQa21zUDVWTW92Vm1JMWt2U2xIT0V6TU9tS0dEK3RKb0dZUW1uNjgvd0tJWlpRd1dIamxPYzJkYWE2WkR6aHg3SEVIdEYxdTFTcWZNeVN1ZmFBTCtjNzNKeE1jbmR3Qk5Pd2RUeXZDSWo2dTVFdXgzOTlLN1E4Q0twVHdSbE52QmErejRxNVJDWncxM3ZPVzI4SnUyUVZBTHZKYmdjc1lwSzhDUnVEcGl0RVpTeEVwZnJ4YlJtdUMwV3BLckJMK0l2Z1BVbUxVVGFkMThGWHZ2UHo5TUZSN2h4SE9hYVUwME44azRkdldyUk94bmtYVC9Cc2huQnpCai94aFRwR0tYd09VRmxBZ1pJKzliOVZxdFFCV1AzUzZpUGtsWEhGUkFjTW0wdjhPTlhRRlM0eDRGb0VsdzN0NFFtVG1XR3ZGT3QvVElQTFB6Y0RjQklFWGlESkhQbUtPa2k1VWdFcjJ1NUJEOUFrZmI3c0FicHdEOWhNejJQNlRrM0RseWkzaDRaUWJOdloyTVRydkNvMkxvbkRUZGxzZVJqN3RJSVpqUFNDN3VReVNlenVnSGxHWklSTFFGdGQ3aEFBbnVHZThwN2M5d0FKdkxuU1lYSnR2WWJ0VTFwQmIzRU9ycE1zZzBNMkJHK2pFdkpSR25tNk5Hbm1ZYlpEZXoxQ1hlZjV1RGdyUXlnQlpmTHJqSmtyU3lMbUM5S1RhZzVNanFPZ1J0ZWgzNlBURzFnblI2dzJCOEFhT1VMUTkvVGtLOWwyNzBDeTc4NFRYc2RyUTZUSldGWnFqM1VZUXdCVVBhNVBjbDllVXRUWUZrOVRrWFA0Sks0S0pOZU1mR0hyQ2xrQml5bVFnMWhmQjVLWXhheksrRTF1N2M4YWJWSkdOWkw5VnNxemVPcHhNUXhPMnNYT3N0TDNacllhZjV5MktMRkFzakF3eWdOQ0lobFREWjBPWEFzT2FtTmlYUmljSWthVWNEcVluekQ0ZWhLaDFTZ2Y4RVFLSEtxbDBpQzRnbEkzMTRBbHZ0NTgyZWkzbVpOUlZOMVBqMUlwNk5JWWcyZmR1SXhsVlZZY1hyRU4vVElRRXMxN2tSRDI2b0h1M0FYS0pYWjdodlBLVWVsWlZJSER2TVdLU1h2bnNZL0VLYzRRZFBoYmttVG5MNDQ4NWtUangyMEROYTF4MSttZkNFSFJzZ1hzckZDRWhyUFFvVnl3ZXpERmZoVlJabkdibTdYOUp2MUJuZGdGQmRrMFFkNWxiY3I5T3FYZWdnZU9WUmlnbHVqNVArdDZxNThUTGxZN3R3Qng4M3F5ZWNtK3hFT1FiV3pRSXB6d3ViVVZHMTFkcStEMUZaRjA1dXBSZS94WjM3OWFtczhKQTdrM3VRSTVyMG1Vdmd5VGh1dmlRR1YySUovMlA3bDM4Kzd2UnQxNzNHZzFuVEFuVEpEMTA0UkorQm5FN2ZIYnN4MzBDSnNFNzJDMXhnKytOZExtQjdDRkNndFVjaTg2ZThJTUYwZzluU0tBTDVmZTIreUJOZWV3ZU1sdTRnOVlscG1jSWp4Y1ZzTUVHWkZSTWU0aTQwSWVCSURaenlqSWVPbEJjSGVHZzUwdTBjalRIS0IrR3FGZGhxc25DeGIrOFNTaG5vdXViNmdzQ3Y5ZW1EKzBrZHdISzdnRDkzZHRNci9rc0tzRytWZERhY0lYK0xZMW9UNytqN05FU3gvMkhiUmI4RTBPcEFYdGszTmROSDQrZWMxeWF4a3lUVkNrQTdVTGRuRTBrY1lMeTBzWitxU0JQeXQzdms2TGtSYjRDeXc2Vlh6R2hSZVAwZXJmZWh4SGpSMVFlbUswbXB4cFQyczNCVkc1aGUvTFBjcXE2cTVFM2h0VjRkaERwdy9jWWVvQTZOYmtnNDN2OXpobyt2UzJTeDNVVythZkVXYlIvZ3psN0FNV1FUdjU0MlRGQ0FuZllZbWxEeW9YNFpqZ2U5VnhjSU5haUFHUlF5V2Z0SW4wR1hSRWFLUVdxUFpnSEN2OEtHREhoMzBRRll1cnFYNFpWS2ZGNC9YVVhPODVWYUtFdlN4azVQMmpvZjBmaC9Tc0JTN1FodndjNmJoeFdrWnIraUFlaWxFV0FYQnFYMy9SZHF3NE11ZTJmNHNDcVU3VmpWclpLdnlBQ0U2dm9tejNkaUhMcXQwWnZ1OEgzUG9YVHhsTTNZdVM0THFsQlZTaUdTYTlpUUFJWXQwTUgwOWYyVzNHTmlkMzhpSHUxWlg5aGxPLzVjSGU2dXhzaTdySzZzejQyaUtFdnVKeDFtU3NoZllNWFQ2L0ZVM1J1SEIvaWlLTjgzdmtmMlc5YWpieXdFTFZvSzA4YkJCVmhEQUcwdklXR2Jic3VUalpRVG0ycWhxeU1YRllaWG8waGgwUzVaVjAyY1VXS0VwdzA2dVdNSWZRblorZzBpZEE1d3dRdUN4cHJxYW5DamtpaVFTYitlRkEyZytYYlJTMEdkb0xsV2xRNmd6cFFRc1VTMVFieUhrMXAvVE9qKyt4cW16NXBoOVo3MGVUMFFjNTB0clFwMXV6NEhsc1FDVUNuRHZBUEJCRnZBSXh0bDRmVnVIOVc3MDUwdFVzcHBYZlE2SUNWcUtJMUZ2Rk5IcURLZEh5bysyeDB4dUlWWWhDbzdHSDVlZGp3Z0JKUnlmdnZyRE9BQWk3TFdtMWtTTkU5czFlMzZiSjRhV3d6cGQ3QTJ0R2hGOGt4VVNFYi9mLzFCQ2U0T3BwSUlvSWtRUzlSZldIT0hRK1NQcHV1VnE0VkVqR1pCVTdRNGpNcndBYmwyRHV0MVNMeVUyMDF3MEZ4WmZBbWFqa0hrNm9lMTR6MmdBMHlKcEkzdkp4YllSekJiM2MyWW1menFzWWtnL0RYQytOcGNweGd6MU9LaUJ0VXViRzRXNzBIVlRvNWdpVmNmbldJUXFCQWU3VkQ0WENncGlRbkNzTkFZbEVTVXptcmh1ckhudExZZ0h6OUxONWtMbjNCRGZHTDlFcE5kQXRRMHA2N1pZU3pUZnJWdmNlNDBrSFF2QlRwdVVlOExBSmYyNlozb2ViS3YwbVE4QXcvak1SWDFPWDlUNk12eWtYYW55S0NiVUVUblJHOXNsbnBaRk1sRFdIbm45T1VVLzRuOGg4OUVRaU04d2o0SWNhZHcyajBJL2szNU1tL09FcDBhNi9RNGFuMkI1SFNsbkZvTFRCamxBeGRGM3FFT1VaTWg0NEtpR2RFdFR6VXZXNnFpdjdxcVg1NnR1R21mN21YaFRJVnMwVEtkVGpzcVgzQkgwTVhaeXBGRkc5ZUMxdzh2RGJkYkVTaXhyQnJPNlRaemJ5VG1aMWovQzMvaUpScy9QWnl3NWt4RGkwK1p0NmRRMW5XTndWalhPdXh1NWZXdU9JSktNazJIU2dEZDdFMmVSNHhrSm1CcDF4WkFQUjNLT3BVSDZLbWVKc2pIQ1ZKVk1mVVpod0Z5bDZxT2JLYVNRT3Vmc2I3dkRTUVZFNm5vT2szMVNoSndtdlR2RzFXSWFnVkRadUxJUGJxT0FZd0o0Wk1aRnJkNkgxdEFaS1c0Q3FtVjBOeVN1blJTZCs1bk1qeFZOUWN4N051M3ZIZ3BOLzRZR1ZkaHhRdGdSTUFhamZmaW5oNEgvMFFrRDloY3F6anM3YlJRdzdoSzZRSXBETFhaQUp5N3lkWjRpQXF2L1JhLzBuMEoxdUpVbFdGOXFLbHQyV013S0RBeFh4Q1J3d2NnRmVoYXdjZFBqQ1NZWkEwUFVSYWw5Y1NQL2ExMElXSEdBbnczcGdmS2NhRXpwQ0dJd1d1aG9FTTU4T3IyMUFvVHRaMzVjbG4wWVd4VE9RMis0S2gxeXJ1M2lBVGdDaytWbXZoTXF3cWZwdVgwTGNBbjM0VmtxN2YxWUlaaGkzc2EzeXRRR2JiWjlHbThsMGNuUCt6NWNWeWNpeU9LSHdCMkpoQWdtN3dEYkJwNGxwVW1kQzAxbVlzaVFGZkkvZXdzbmxMVGQ1QlRuZ2MrVTlScjhocm9XcFJFU0tiNm0zR0xTWXVsUGwxWHU1ZUJWTkJkdUdLUTl4WUlHajgxYytJUGVTOXRYbUMzTDc3Mm1LMEVtZElka001aEtBUTAwSzRGK0o5NFRiWTBuaU1WOC9rMXlWYk1YeHBGdGdnWnFGaFpwb1ErRW8vZ3RxNElWbk14ckJZUFVJWW1xUWthb3BpRVhncTlKWXY3aE40VFBDNDhIZlZSN01hNmJpK0prRkV5aS9zZVQwOWlhcGZJNFdwU0VlU2l2ekI4SHR1enhGWkxnSGVJa1VBcTBmaVdiRFVXTlJ2MEtERHdmYmV6WU5tOTZKYmJzYUJnb1kzWU9FT0NuYXRtTk1VRnVNd3ZNRDUyWEdEaGtrYVltUHNuSnBBbmE3RzlWVmJmRk9FRStBUTVjOVBDYkVQeXpPMlBKN0VDTDJEbXp3WElaU29YSHI0NU5pY0tyNjZyRW8wNFJ5b2c2Zkh2TlZCc05Rb1NibDNkc1g5cy9IdmNNTW5PVTZtMnZOaGdoN0FNcEd1VmpkZjJ0QXlsSlpGYnczYjFBTTgwbndDRVlwSDBHYldYY3dKc2o5MU9TOEVUTTIrdm1USDdDU2FDRkZsVkdWNHdiSUtoWlZQeVEzS2lwNmFReVBFd2JTTFY4WGJVOWxJRTlQb1FzYUVVbldaTVZJNE1WSWMzM3poQ2pBRUNXdVpsNGN1S1BKZCtpTFpCcnE4d3RGcFNKc3NCRzRWcTBhTXlKSkg3bWhyd25iSjFrT0NUN3VOcnRlR2tlVkIwbFZMbjAwRlFEcTFxUVlJS2VaZlByNHhsVk5DVEM2Y0ltMmhDYjF3Qk9wbGhqbW9JK2RFREFKUjNQMGp0OW1Lc0FTODRtdDhpVnAreVM1dklGU3dmdDNNZk5sdis1d0J3dmtDL1Z0YWtVZWU3Sm9OWGYvSkNxczc5UHQ5NzJ3clBSdkZ5NElQSjNCbk5YcjU0UllkbktjSzVKbFNRcTB6Y3FxUEIwK0s2cDNIMEtwTmZ3TCtJZkxIaGxFSjV0U0tiUFAxdlRqcXdESG1ENFUyZDl4K1lwYzhhVTlLZnVyMTErRldlQmRhbWFXblRWUW0vb1pzdDBQMXlOcjRkckUydlcrUTlObVZGc1UvMldueG1GV0dnSTJ2ZVNQRDNMTFNUblpkYTFiWGtoSCsvVElIS1JLY3VkUUtkcThKWElOM1ptSStFZGU0Zk5iNTJzbmU1MUFoSTY1bThTR05ycEpxZ0VZRXZ5c2ozYklOWnQ2QmUxTUoyQ0FUUnlUbWwwcDYyL1BVWi95VVI2RnhXVytmbWd5N3gvYmpRTm1Pa3ZNdEdKMXc4Rlh6RXJRUlluUUxLZzhMZEVJeVJaREE3VGdvQkhNVXVMTlFWdU5sdUFjR040R1FYdU9zRWlaaFUyWjluVmh1b2I5NnAwSGw1c3JTV1N0ZEplR2plbm4zay9LOHhNMEp0VFNJK0lleUpQK0hOM1RMRTJrUVpDZlFwcjdKSUJMVldZR1RoTkJWYm1iZGZ1QTdIRW9IV2ExNS9pZ2dVK0RPVDUvWmVOTkxJbnQ3cFNnYkNyTWRnZGNqQ0hVVTk5NDFkcTJRbFh1eVNCbGVpSHFGV290RXB5TFM4UnkyMmcvSDU0K01MdnB1eS9jQnB5ZWtkSEs1TFhPWWx3ZDlPbnpGVlJHMnc4Y1VNK3lvaExtOWFkVGNJZkJwWmhHVjVSTkJUQXZFVWNleDltNVJwZDhkYWxxdWdlbFhIRThMRlByNXd1UDVSUFAzOEsweVg1NytIOUNqUTNhSkxBTFVCaFFUa2NmUUY4THREUUo4WWp3UzRVNjJEaFQzZHBBSFplUVRxbmNmT2F0a2ZJNTRTcmllSENybjF4NkJJT0lOdnFJQzlUS1ZvZG5mdm5Td0hQRjRjVWFJOE1LVHVEaWZCSC9STEV6Q0phL2JQZ0Myem5sWVljZ2NxeU1jZFZoeHloeHF1QUluQlpPZkdLZGFhVTA1L05YYkJyZU9kZElyVFlXeXJRTmh0OWIrbTBpQzQyYUVmMk5PNU5PMjRsYkNCRm5IZThPZnVGd0ZMTGpWQldkejB1eVc2QUc2U280VWFraWwyRjFwYWdEU3NINjFPQi9kTEdxNW1PNmxRS1Q0Um5EM0hJeDk5U0JlRE5ZUHVjWkxvOUh5em1wb3B1c09CaXJqM1lZaXduWWE5eTR1aW5rVFRGUDNhcmU0N0NyT0UvUUpYOFVqNjRVZVVMNTZhUW11L3dQWWxyMkVicVg3QzJkNk5vN1d4QXNmdkxwZXMrMTFWaFFlbzNBL3QzMWs3UzFqWEpVTE5wSURtM3FPNnJPTUE4YUhrZVNBSThUUmczYnNEcU9HQnI3QWtWNzNVeVgrYVlJSE1aVlZkQlRCMFhIYU14OWJYaSs4Z3NjZUc1NUNvdjBTVGJ2dkprMm9Fci9nUGpBS0lDMkJ3d0UzajVLUGZvMXhZcVhJckh1QXRVdXZYT0tYdllyS1Q4TkRIbWFSZlJndldWVEVYY0FvbzVEaFJRUlRlMEg4d2doQzZCN2NsazVLR0xsRW5LdXc0cDhRdWs1UEdKVVpxZEpmZnNGRGlQdFdJdXI3bG5URy9HazNwQ0dhb01Uc1IvblZ6UnNlUUxtSVJ5TlBKTlorTjhueTd4Yzd2eWRaN3Q4TnFma05pcEt4YklKL292RjlPakxIVWRnYVB2Unh0RjlRNTZIOGt2NEFEcGtYTXJXajgyT2xXNEY1ZGRyVDRvTFg5aTNhTktncm5UYXB1MVJ3SVU3Q0R2dW43M2c4TVlDZFdsZkpxMStjWVpaRkdJYmhmWlNDTjhqMVJwNFFReERiRkRtb05CK3lXZmZoWDBXaDhJWHd6a2RsRUNjPQ==


eUFUWHhnaU1FeW1rcnlzYVo5WDB4bXdqSk9Xb0lYZXBRbTRPbVpEdytiMmhPREF1TGY4MTE5ZWNRR2dwdnc4K2JYRzJWUCtQUjc0OWR5RmxPZHpzMTYycUxaM0s0N3BzMTFOQVJaUHpoVFFJaHh3SHRMQXNxQldRTFV0QTh2UDVBOGt4bVlKYVU2R09mZWMwR044TTQzNDlQSkU3RW5pb2p2aHVMRVVUcnBoVGlBdHQ2QmlMWk11TzdZL2E5TlFBMVVNYjhiRmYvVFV2SG1mSjBxdlhnYU1oNXpiS2xhUWE3dmFWYWZURVJybDVFN0tMd2s3UDFvZnYvYTdEaVdSeU8vU05QRDZtSWNHTUNGdDdkNWhNbmFFUkRoNXg1Uk9nbGd6RHY0UC80MEZNSUY2ejREeW84V1NMNXorZWVXZmhjdmt6L2lIZmg0RXczVVJCMExWWTFLRTFuL2thWFZjYzRGRExuQ1ZocTBlWldpL1I5UUIzUG1iY2ZWVDdxRkxkNmloakFzMGR2dm9UODI0V1J3c2hDK3k1aWVadmM0bm50RDJOUGhCUU42dVJuYmNsb2cxOE1LSS9laDlvZDBEajRadkh6TG1oNmlMV0ZjZlovT01iL1dxbDRnbCtMbWpQNE8vZy8wU0ZRQS96MS9EaWgvcEd0RTFaS2ZyRHg2WjNLZDl3WGg5OGpWOWt6ckRScmRmZGpZSkd0dERVNldWZmoyWTFTbDYweGI0MFJWanpiUUdldzMyb3RMSVd0dmQzRGsvbnlEdTdWV29wcS9YMlZWaTZ5YkJPYXp2TjhueU9MQ3lzYVczL1JqLzFFeWVaWFlwdi9tYTdVaHFYVjF6ekgydVZLSmJOMSt6Zm5nSTUzQ1JNYVdkWFNOUU95eEVOZjQ5T2V4RTZpTkF1VXpBYlltMXBZaFlYczJSK3pnZjIxMHJnQjk0a2dESUJyNTAxYS80SWk2N2M2L3I2MGNUL2VTSldXMHFWRFNPaVBzenJ0TitzenpuRWhKTERmYWpMVlU5Zi9RdUtnb3p3SWFtdlY2Y1g4ZkdpMDk5ZlpISUplMTNDaVduU0xMS3hvYUVZNmdTN1pxcFdLdG4vVWVaN3ZMYldMM21TMlNBOGQxd3pvU2FiZ0szY29na1l0aXFqZXJMUjFMaTdvNXBZaG1jbmFGNzFINXlkYVFLNS81U2hWcmRTNCs3NVNFNEhqd2dOdzFjcmo4OWt4bFkzcms0OW5pSGJRMnVNVW1MTFZHODlvWlZRcE5Xb1ppSDhUYm9aYzJHQWVPbFBsd3czQzExSDZvbTkzMzJKa0cxQTBIS2xkM3QzditSU3RCUkwxdjVNT1JCbHk3T08xMGV4QXFXMVdtRDE3TnhnUk1senlEWHBIeThRaXBIVGZWTmtocXlIS09vbUN0UUJ3ZlprMGtMR1dqOGZReXd3cWJpUnovV1VhSUVmdlhqYldPV0lMQmpGS2pIK1RJb0wvYzByOFBWOVdweFBuZ1JHc2t6Q3E1R2NhREMwRVgyL1lwWTZIUGEvY1FVdld2Vm9kMGxKSHhGdGp3T09lQjA3Q1hHYTNzbjdGMzBnb1dWaTE4T2twUFUxWFVNQy95SFJCWERkVllkU2REZ0Evc0ltR3pXYUp1ZnZoU1h4MUdVMm43eHptNk9BUVc4VFlNeXVKQnlPeFpmdTI5dUFkSmI2T3hQYmx4UUtTL3gvUE14ZW1UOVJpclhUL2FTb2cxeUxQZXIyM2Vwa2NsL1I1c0NnU0lkL011WXBGRHRHZ0g1U1RXRDYrNlpSUU9xYU5QOFZTOW9QYzhPTXZvWFFzSVk0MUhSdnZzV1d2NDFhaHE5VVJzQ2hSUGVmWDNqVmlLU25jK2IwdGhVWVZaUS9lMkNkRWcvSmRjR3ZNVW5pUVViSTc4QVhxd0JkdlUvZkRaZmhhbndqSmhYa0JyZ2NMZEpvSjRlSVhOREd1R1Z1TXA4OXZaTHNpVnp5eitzZHRUUjBZTjRVS0JONEY1Mnp6d0grQVUwMHNicmo0eDhlempsV3o3Nk1vSWxKY012VFNVSDdZekc0QURiTm0rbGlMZnA1clpzY1dFblhJQWc0OVpsWmo4S3YzMUhVazdYOCs4OGhVN1p5MVFwY0h0T0J2WTlObE5RVjhGZnNNWGgzVkxSR0Z4Wjl3OHBwQmJycEsvNk9SU25aZE12QkM2dlVkZnVoVlhNZ3QweE5iOW5teDhkL3lnOHhrT21YT2hFUjBDSmUyamZQUVJDaCtaM0lPcFUwaGFrMXhONjJneFdSVzdXZWtOdWFHYXJOM2JoQWR2V29rd0k4YXNNMGdGM2pLNCs3aDBWdUhCbWNNWGhoaDZveElEckRTamc3R0NodXZFQ0RlNS8waWlWbg==