Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

N0FWZlYvNmdwbHpJMStmSE9BMVV2UVJrR1J4c05KTlcvanNVc3dQYTEyT1BYeG95ekdEV25JZm9tMXZCZGhpYTZZbjVmOXhBWkxYNDA0eHJ4ZmszVTM1SlVZYVdIeUl6UDhTK2dESDBOZ3l2OVpST0lHYjNIUm5hV1BOY2M1YWZxQVNVM1BJNVJoS2tVMWpUeU0rT1VEaWtDRk4zZWhEK2dpUFVXbFk5VzMrdko1UU80VE1rZ1d6UUFRNnFJUmhqdGFHbUtpWUEvYTk0M1NsdC85U3Q0REtyVXVWT3VzclIzVDIwMzlvVzBtYkM4elNrblZiaFFCdGFiOCtwUDRuMXZsMFRaZWppUU4vS2dsVWNhSXpKWTZOUGVOQlp1UXRMakZTSXorYTkzeHdOVEF3V1Z4ck9peXNyay9FN1FGN0REM0pTenRCWXpDUUFtQ244K0JpRzNNS0tRbmJKNjhORWZXSGF0cHBNMnhaTDNMU0UvVVNVVXhpRGRGVzNnUGdkc3hBSUxCZER0SDNzV1QvV2hyRmZ0ZTVEYmNrdVN0aEwzSUU1UEZUSE5JT1QxckppaktVS0ppaG5qSUo5cHhYQkxqMEJ0UUlCNTRFYWhCUmZybDVXOVNGU0hCN3R3Wi9tN1Rza21kODVEOTN1L1BmQytIaXJleE5ad3p5T1JpeVZjN1VpUURRSWx5Vzk2T01qOGF5c25RZzY2RGxKQTE5WTFvNzg5dFpoOStUZXFLSWlHV3M3NGdaaXdBWVVWOGFkVm0xQnlwdGczYXVnamZkSVR2OWdUamhxTjZPelRsVlBmYUhKeWFGMEtZbDdsTnFUcmZRdlRYNVdYMW5FRW4vQm81cy9QN0NneEkzTFc1Y1RVamFOWGRCS0hTNGEzNjRHa1pQQ3l4ME9MS01jU0ZVNDJyVThDYUwwa2QvZHBaMmdET1NuamVOQVZya05NckhiUTNWbnR3K1RLSDBYVGExQUN6MnUvRmZ4WXo1Y0NVSUxhbWF4bWNDcjBPV1hPVXkxbFpDUXJDTmtjTHpkQllhbHJLQktrL0ZYYXdGSEZOT2QzUWtHenZITytTNldlTUtmM1A1ZlNMbDV4S0FQV3B0SnE1dWJjNTJwRCtpQWtPekhoTEVaUDhYa2dLWncvU1I1OXFrZ2gxOUxmZkZyZ1lvc0MxcU00Z3Y1OXZYeDVBNTM4U0V6ZGw5ODJ4bHlKQkVldkUyOHdNU09QNWpVeko1ZlkwMFUwU1B6OUdWWWs4NWQwcE11SGFLbWtFZW10UDN4ckQ0Smc1RmhmS1RzbFlXZXNiZGF0USs4ZlM1YXRuOXlubkxWamF4T3dwQWd4cXI4Nm9JOU5GSWdjTDVEM1gxSDBmbXZaZVdmSGZ5aFgvZllJRFJ5RzFKSEcrVlJ0eFZtWDdrc2RucDAzQ1UrdHNIZ2VHOGxMbDMrVFhPZUV3bjYvenRRZ1Q2T0hsZGRrNzA2T1F0b3haY3pmYUVmdEtwRkJwVjRoNHEwbi9IVFI0MDlZTnhwUElQQ2ZuOXlQdGM5UksxTnpFeDluaDNuUzZlLzNtNjNaVDhrZVFZcGd6QkdRRzRrcCtBdTh5N2tXaE54LzRRTnFLdWhrTWZZWlljTzl2ek8zUDBxMEFUMjg2VjFINTVDUENlYjFFZU52WkVRVFhVYzkzbHZaZ2V0c1dTK0hJRStlSTJmTDhIM25PSFlVMy9TUDZDRVNoMDJWdkpLbFd0a0lWaDRIblU0NmFCeWdYelZmbEhhdGlzM2s2NFE4UHhWR05HSzJtVnoramx1NUFCRlVuSE1IMEw5djdQY1Z6OEFrWUROZXl0SzY4NWtxVjgwTS9oeGVYRUtjRVhKWVlCNUFvVks1TEl4RTJWc1J0K0RlcmdXellsUm1tMkZRVmNVZnd4ais0TFh6c1VRRVlHT3JVcFI2dVNMM3l1TCtSdEZnVU83UFFWZ1pLdVhNcmxPYmNCYXNVaUtubkFaSHVYZEVXQVRRVW56bURQaFlmamEzcitRMVkraEg5bjNLTWhWdFk5MHNoWExRd0RWNit5WDVGaCtGS2hmN1o4KzI2UkdpdXF4TU84dXRDYlk3VXRHUmEwYVUwbDgzbmVXbjdvUlpCSi9mR0U4NkgwQUs1MnM0Y3kraFNNT2dVcENXRWdIQXVlMHpMSGcrKzdsbE4wUlRQeUlmTXFkZnUzZHpYcFFJa0FOWWZHYTBuS21MaC9qWndtSUd3L2w5MDhOcW5OYUw1OGNXenRVREw3VVFyQnkvT2xWUXlNZkdZQWpJSlE0bWZMdFVGYXlPSUN2aUlPb0lqbHk0L2hVSVNEMXlLdGhsc1R1dXV1akVyZVpidjZlaUJUdWIrT3h3VWRBTXhDcWNSWGNacUxnY2kzQlduOGFyQ1hHLzFMNlVpakFvOEErZFluaUJQUklwRzBzNmdHRGE0QWdMaHBxYmZyTXhaelZ3Rktwc1hoNzc1aXBnOUpCNnFrWEFYOWpmckFob0ZUMjhUcVpVTFg0NG1jTDFDTFBTMHgxZmtsNHZVbTUwdE5HZ3Npc2NkVWw1aE5QT0pLVnFtSHFCTmVkTUJndVN5SXVhZTRwOXBSOENTR0Zmb0VxTzRSUkhHbDhnUGsvNm5PdmVLV3cvSEo1RjdEWE9DS0Z0T1dZbS9id1BrNExOV3JmYzBsMTRBdWZqallGSlNIZ1dpZzdXSlhYalRZaW9xM2Y3ZlNGMVIzbDNlbjJFa0pBcVhRK3JRMU8wNTQ0TnZxV1BNdTc4ZXhpSnBRSTdaM2N6TEhRTy9qS0U0aVZkRExoOWU4TkpmdnJyOWtUbHNVZnIxTFVZRWR6QkMvandSZzU4eENqa3dGZVg4TEpESW1rREZwbkJuREhZNzNCRVZGbFMzcnZKVGpVN0R2eUh6emlvMS9wU2RkY0dueGZZOWdKSm5xbUM1TS96KzhKbEt3TGttdEFBUFZ6SFFqQXJqeFI0TGkrSVFBd3RhcFNud2Q1WWxpKzhSR0pMcnNZbWthbzhWejcyVmtnQkYvdHNmVFRKNVRUaXZXeloybmEvZE5veTNBT2Y0YWxhbjUrekp3cXUwNmZodVFUVFZUa0tBblM5S0NITXIxbDRUdnBmbkJ3Z3BJdHpDV0Mvb25IaDNKZy9Wbkw2bmlVNzhJQy8yWEdFTGhqRkJIdjBRM2dEWDlQV0JUZzRlRzduYnJqVklKY25sZWhpaFdJc1cxYkFlajY0RXRxUUh6eXd2VW56b1Q4bklVQlJWcGU5a1BWRVVndFJZWEJVN3VKME1DbUQ2eW45UGRlRkRmME45YWxwNUpyOWpRNzRIdndHZXVuVUo4dUdadm11OUs0dEhhcjNvREhEQVdDZ0ZpdGJJbCs2SUdDSmlGb3pIbXJxc0JMOGhsM1pkdi82TlY1VkZXSTNOazlscENvVWcrVTU5dVQwZGxJckNVN0JjV0lkM2dKYmFBSXFRVDc0cFVsb0sxRzIzNlEvR25kcXUxelJWcnZCSTl3amE2SFZBekErd21PR240VDQ2MXBWSEIrNTdydVdTcUVnRXRVejVFSkpjNHdIcm9ENEd2ZkhhbmRVcnY3aXpCYmZUSDJzdkpFVEo1YXlZMmVDY1JVZEYwb2IxSE1zNlk1elNyeW1WVnorRllXbXhFNUJJRjIxbEpwSmNGLzFGeFByMm83ckJWUkZsaFg5Z2Z6aHYxSy9JdE5GTm1LS2lSK0dKOTB2Zy8xcnlTSDdPWEZKNGdZU0pQMlJYM0Y2NHpmNVIyL0ZLdDFRNGhZT1ZadEFHc05pOWtLdDF2LzYxRFRBRytVdC9sdHlLY0EvZi9OZXpUKzU4NHgzMkpvNjNNTE0xSFZORWozTURvWGExWDhGaXRyY3RkeXJXVEFNRG4rd0RZYlhRT2FpUEtNMWJOQXhhQ3YwQnNqRm9ZWkJSR3JRdmNpelJJQk04OWl2OTZZN1I2Z0sxb1lSSjZ1dmtFemxnR2lKNUJiUVR1UGpiMWthamliWjJuTkpNUUVDZ2huT0lwVTZtZWp4TUlIbUNraitMNExoUi9WbXd0SkVRV2JMaGpTVVBXUjhaUVk1Q0FVWjE5TmgwRUNpZzVCMCtTcFc1OXhaZloxTXRKTzRJSFhoUjdHbXRlSEpha3kybGs0aW15K3ZJQjQ2U0NMYUVhbnd5eWV0SlhDSVhoaERIdEVKRjd2bUI0UzJncERldmtVQmRqa3gwTnJQa3F5bHpIY2dPckVJdG4vREZnNkI5V2NxVnAxVFZOcDlxK3hZYkF6bFpmYXpRR3RMUXZzaUhOM0N4M0M1dWhLUGFZMWJSOFlkbWVkNWZTOGJVc1YrSlhMWm0wNThQV0Z5T2FpNmpkaUlmcjhldi9NSkl3bTBrVHJ5STVHSDhwZ3pOeE41MkpBaWFGNzh2MzJJZkx0TWE4bXdrSzgvak9TV1E1dkVzTjZnK21PNXpBWVNuUXU1S211endXV3lQSllMUVliaDB4NzBWNEQ2SmVEQzlnQTJPN0VJUHdzQkh5QlV4aEhXWVZGMzRHYjNBWloxcWJybktmVDVVNitrZFJBSVVWSHc5bnkxY2ZVMXZqZnFuYzhUU1ZvMnVwRWV0eW5KYWRtNzljbk5VRkE0SUl2Y2psanhUaUtQUHJXSFA0T0NJSnFLNXdEcmRRbHZVeWVkQmlYRHUvK0ZsTlIyL0xYTGFsbUl0eUlIajZPeEs2YkpodnUrR3RNTVg2TlJwbzFPYnZBN3lQdUJPc2tJMmVPT0VtdVJVZGdxZEtIUlM2OUpPSER3YUg4eXJ3cnVjWnBwNHdMQzY1d3N2RUNHZFhQeFQzeE5JcGRDMm54UkowSm1OajM2c0ZpOW9OdEJXenY3cWlVOTRUWDIrUVU0bmE2RWh1TmJqSWkzR2toeTZsZmtkaEpjOWY4SDNxOVU2ZjhjUG9wM1kvOGNqV3ZETFI3UFJyQ2Z6c0xtbzRtMEg1Yk8xYm1ad1VVTDJrNmNJQ0srN1ZkN0RVanhjaktGTitKcEp1M0l1YU42YmJCWFlVbVNkVlRnbnNkUnluWDI4VUxZYXc4MkwrTjNyWGwwUjRBbnhQOFhsbzlFUUcxdlNwUDNhRWo0MWhORlFKMzVUdHlldkFoZW5TT0NLNU1UV3U3UTQwU1NKbndjbXV0UEovaW5sREhSV002UFV2MVVsRDNjVDRIOTN3K3dYL3kxUlhlOGVRY0JrTmZaOSsrZ3VRWm9PdGFma2FBS0xnUG5sL0tYQjMyc1BuQXc5QmNrcThiaE1IT2pZUnJzeHN3ZE1HZFJPeTJRSVZaYnlGNFdvZzZBMVR2UHZDWC9XVnp6WFBRbmR1czRsQWRtYzJrRlRlZnlNRi9qaVZXcWw0WWdBRVFrcFRhRWNvd3ZwbVIraGJOOHFORjVtampCbEJLRGU5WGxBYmVIUDBTeFJHcWNyS3ZrZ2szaGJKUWNxTmQ5cUZHWDhTak5lZXd5Y2gyd1NCVy9JbGhGbDIvbi9EU0NqMzJHMjVubzdmZ2M5QXBIOVV0bE5TVWdDeFFidEcxZVZJK0VyQWkyMjBEWE1Hek16VDQ0MDBsN0JRSi9jRHk0ZGIzNHI2bjlhZDN4eWJlT2lRPQ==