Verdicts & Settlements: $20 million awarded - child sex abuse case in Stamford    $1.1 million won - Post Traumatic Stress Disorder    $1 million - Injured worker requiring back surgery    $1 million+ Awarded - Woman in car accident Rt. 17    $975,000 Recovered - Foot Injury at Work    $650,000 Recovered - Woman suffered neck injury required surgery    $580,000 Recovered - Head Trauma as a Result of Falling Downstairs    $500,000 Recovered - Pedestrian Hit by Car    $500,000 Recovered - Rear End Car Accident    $425,000 Recovered - Rear End Tractor Trailer Accident    $380,000 Recovered - Dog Bite by Police Dog    $155,000 Recovered - Slip and Fall on Walkway    $125,000 Recovered - Slip and Fall at a Supermarket

If someone is injured as a passenger in a crash, who can be sued for compensation?

If you were injured in a car crash as a passenger, you can claim compensation for your injuries and damages from both drivers involved in the accident. However, although both parties may be liable for your damages, you may not always be able to recover the entire amount of damages from each driver. In some states, you may only recover damages from each party in the amount the party was at fault for your injuries. Depending on the cause of the accident, you can also sue other parties such as car manufacturers, car owners and the government agency responsible for maintaining the road.

Car Accidents

Z0FvY3JraU5XTm1IR1hDOStWd3JiRXNTYW1jbE1YMElWR09BWVkwN3VmZzlocGplZGMvSm90UEo5RCtBZ2liU3JrcG5RaWtRVm5IbnZYaWxEbGF5QzIvQzkwZVp2VlVSaTVJRUtsQlg3dzNldEJObkxsTGdWZ3RENS85WVVOSFl2U2pBMFFlOFV1a0xZTmRJczBuUlJEVWkxZ1BZZ1I1UCtiVWFZaUhVQ3dsZi9GdFZ4TmFJVElOaWc1NEVaMkhiUXNFeVF0dWdzK3lMK1E2dnN6dUgwVUxqNURWL0ZkZzZjK1k2ZzNkR3N0Y0lDbjBLd2l2RzVNM1dzY2xvcGVpYW5uLzVvRTBhcTFmbWVoU0pPalVKV2NBN1NMbS9nNHp2V3Z5cTg1YjVSZTBGc0xQcE9PMEMwWjI0M0xPM1VFSEc3MzlnemgwaUdDc1ZMUTFsUGFLVk1mR1h6dStVUU0vWkJWSTBPY0FSTE1QeGlrdTUvVmxRaERWMGM5U2JKSkpPUUliR3JLT2xVUnVHOWJnNCtqKzZseDFuTThGZjF2N0VVdWMxSTBMY3NoQmJNTy9pVGVxYm9iZGxuK0ZHem1weDhDYmRQcEZnZDBjNVdiVnJaQ1BqV1BlNFdVcjhDTUwzQUVScGVZZTYrYlM0ZzdqMHVpZlZJaGpzM1FHbFRGb2hxOXZ0Q1p0VldUS01JTkJtUWdpeWRZeWFZc2pRbThNbkJudnRPcnZlTW5UamxZVUtMVTAvVGlOUzdtYWd3SDYwbU1SRE9UOGpGRVprV0VUY2c2REVjeHFoeWt0ZWVWNFJ3L3VCb3B1MUROTEs0cDZlSmNIUWs0ZWk3Z2pGWGI5YjdvOGJLOHVTVmNJb0trN1NETVc1VUFvZGpxWkU0eEx0QzJiR2EvTzdIejAwalpkMFFEY0dvWDg4TnZqQ1ZIelJ6QmoxZEJ4OFBhU2ZST3JHaUJJQjRteXhnbHcwZk1leU9PWTRqUjY4dFVaQVQyVEdjRnlRVmN3Q0lrUk9vOHJvcUF3Wktrbys3aVlzSzRrRFJhVm00V0xzMXZFWnF6WVNzcXhKM0dpcDR0NkQrSGZqWkJ0aUM0ZW9qVGpZL0lCc3ZzWmEwZ05jenlGV2oxVGdjUW5iR2x2L3lMeVA5QWxVQmkwV1ZUMGROc2R0cSs1aVU0cHFlRTdTbTZHQlVoTnRMaWhRcGk1a2loalRsb1RPSnIyYW9lNWJ6SHAraEx5MFkxNUs1SGdjeGxqSDZkQ1RwdXp1MVZyUHVKK04yYkF3a0FmaEordUxqK1NUMm00emx0T2kxTHlpQmJyenJaall6bDF0ZktiaWhxNWk5REcvNWpEVW9oMjJaRGh1Y3kyRndqVjYreEV0bktyd0ZhaCtDdENCTUcva21kSmZrVmtONmJyTG9OV21sc1dTczJUMTFLMzhFVlBzcC9YZ1pyMlJnRkNkcnhaMitCc0J4NXpoRTBBZWRzV1R1ZjJSUkpFS3VNZU8zMVJxUzd2bVJnaDJMSWU4U0RacXBYOFI5NC9nQ0ROQkZtUHlsOWdkd2dsU1Vwcjd2VWs1SVR2MVdORlc1R1RtNXI1dHAwcnd4eFF4TzFVQkpiZWtTcU5ocldkNFdNeW95a25sTzRXZVNPUzFpZEp4RVVCTDhIRkhEZmpPejFiY2NkbXNqOFBqaStFK2ZxM1B2aGJORU93UjBuYU5ZTVlNVVIwL25JZ1REYW5QUHppeHhXVjRuZWVCTndUUnpFVkhLMUlLK1kzajZzeHdtelYvQU4xQlRSMnBvdDVpQTh1WUJVNWhDUmFMdlVwcHhWRWw0cEJldHhENXpHa3RLMUZxSXltd2ZpMm5uTjdIRXN5N3RGZ295Tk8xVjlabWtNUTkrMXBmYWdUT0xjS3VFU2xqSDFZK2g4cmlKSElYZjNmcVZVOVBYdURib2RRYW1kdUtKSlY4TTVzdWZIcWhYbmlUMTRqcXJFdzFYQm1FTFp2aG1qU2g5RmxadGloR0gyd0dlK1dzNVQyemkyUitndVJZSkRGV29ZejNESmt1NjFsRWt5SHZLbC9kZHRCY1lZTnBvYjhWSnlVSFNUV3hDbk8vU0YwWmdIbnY0NU92RFU1RDRpaGswQTl5alRyR01FTENLcHRwak1ES2VxVnpBN2MwYjh4dW04TUJPMGp6UzR6K1RyMUpoTjFiTTJOVi8xK09RK1FjRCttZGxSdlEyTlp3NXJOaTQxVTJ0aDZEakJtLzFuMTVXOUVIc3c5SE9WTlBxQ3JUVVBTZmNsYmN2b2ZDaVpoL2NQV01mamxvR2tYRW9nWHYwenZDYTl0SXkwbGw1d3d3M1FENXlJUy9aV1N3Ni9OcXNody9MSE5PWWJJZS9BUTVyRHVWTHFJRnN3cEF0ZUY4NDhFZmYrMldwUTNsWVhRa0RjaGUvYUFyTWY1SU4wQjNjSmhyNmhIS3J1ZUVlWkVna0tTR3dNdWlHZ3BkdGJSa081eUpTSU1iUTJ4RGpvT09McEljM0pjMVVvS0hsbTN5cnRYWHRlU2ZBY2VQaWxVckNVNUlBMU14TnZwcGs5ODdodzViRXNBZ1FocUZiM1AvNFVhWG5QblZlQ2pRQnRQMmxwaGRkc2JrOFc1SDJ6eHFRaklrS2swQzNiUnJRem5sbEl1WWRFNlFGWVV4WmowdGRrV0FQQmtJWHMybnA0Y1RJc3VZMkNFTUIrdEtYRE90QWNGR3VNWWdRQ3JpSVJmei9XWEtqT21xdmpCeEpzMGFHVDR0N0E5aVIxUWYxVFVhaHNnV3dPRS9YWWpZd0xLYzNaN3laSVpHbnFPTWlvV1VCQzh4OTFYTDJFTlp0RmdyVXVKYW1QTTg0b21qSnUwTTVsUDZrY0dyVWVqaER0RGlxTVNsM2puZUg3Q0IvWlB3RXA1MFE4akZabzZac3JUVDl2MkV6RldJNFdmMHBHd1ZSRkx0WVNMdjVHYkFlQ1lpQ3dOSnJXQTljZEtpVlEzbnpLOXg1anZSVWRGeTBhWVp4RDlzMGFkU2oza0JQVCtSais5ZXh5VDdxQlplZzFtY253K3g1cFN1T1dKVTA0a0k2RjFxR1RwUjdEd01QZTVUd1F4dXFFVHBLNFZ4VjIrY0JIUlg0VndsdmJqNlRwY3hRMXAyZE9uNFFNVElJYzBkb0xMdWl1czFOTzczUVlCaGt1SEI1eCtBQXlZZmtDVkVRcEozUHpzVWRxMW1JR01qVk45ZTRGZFRLbTJCbHlaTG40SjhwZ0d3OTdkQ2I4T2poK0FIL20wRyt5aThpZlpSRkZ4c0wvSXpJbzFSUGRTQWFaK01ZU3lHeEpqMElaL1ltbVhDUDNGOXAxMTIvSjc5UEJNWGxhQlQzUk95OGFTQkVGRm13LzdsN1RnSCt6eU1yV2M3SFErUFpqVGtEUlN0V3Vxcld2MVhtcmV3b2JpR2FVbjIzYlB4SWwxWDFRTWtXSFZPbG1XcDdLeUVXTUxDWlBrNkJCMmRrQlplaCtRSVRYV3RoaWdMSGgvSStBSkMwdHlOOWt3V210aVlJd0JNQVl3MGpUVkZ5RE1QV3BVZnRmZ21LM1EybXlOa0QxRzNSTGVPMUZ3b1BtWTRMNWtkZ1BScFF6d1JNeENyRW04VWhrOWE3QUwwS1dKV3I2OUtiaHBtd2tpTzN4akVIZTNoQnZKdkFoVU10dFRCVmNZZ1ZKZ1BhMVJIVzZpczBYRDlzZHYxK0c1em92eDZCQ091SE1Pd3VRQk9kVjdmNWEzblRhUmZxOGlmT2VDVmVHSUcvNm9SRXhzc1hXK0UzQTYxanBqbnE4bnp4cW9DYnp1bFN6Ym9OZlJkd3hLWXQzTHdwekluMEV5NTYrcG5UVWdRd3ZUY2Y5OFBBWGpaUnNmMVRxVlF5dytNREIxYXJOMGNONDRWMGpneWpKR2tnOTNwakQrbWdYbzdwTjY3Q3Zta2JZbGJrZ0REU0xhSGdnRC9mL1crKzRQZGVDYjRRL04vNDVJdXFMZk14SFNveFZ2K2puOGJQam1sSnlQSjZlNVArTnNEaE9pWmlLcW15UzJod1dxdmFTZ3FwakdvdGNlMDg0S3ZsS0tJNmtXb25BY05tNXhQa1VXbUMzOXJpN1g2eVExdEtSNVZQUVlscXowUjljbkxuOXBoVVVvK1FkU0dreVptc3g3OTZSVE1hcFlKQjgzbVZiejVHdndwNzRxUlhCQ00vSW9HMUlwdjBrMFZzREltdElqK2diMWkrR2srbXg4eitmZzY3QURXTCtSZ1V0cFF1c0p0dzhFOWI2a3MyMjFjNWRCUnRGTmE1c0xoVklXWG1TSlVqcTBQL1h0NDNnRFR4MVA1dTFoV0x4TzU5bmdvUDBneUpBOWhXMStYZmt6NkdNQ3c2N1hmaXpqWTNFWDB1bnoraUFCWEQzUE1YRExNS2o4eHZCQjZQZHpMUEJNeHRsRVVjcUNNYWlQZE1lWmNYSlJiQjd3NTVENlFuYkVDWThJTXVpeUxIV2w1QWlpMERGRFcxNUpoWVdNaUY3WStTSHR0OU1ZdTFOSnFwc0ErMnRvbmNiaFl6a0UwaDBmaGJZV1R1QS90OVdaV3ZvQkMxaVlCazRGZm1ERTZzdzVQSzJ1cGNFMHAyVXJnRjRZZTdnWVhFQS9ma2VHaEdnY1BZRzFhN0F5bWhEbU9hNFhqY0hhdTl3dTJsL1NSd2dCK0hGRmxnVHhScUNMU1YydjlTK0Ixck03ZUwzU0Q5dnBnUGVib3FqR1dWQm8vVlBobTMrU014S0g0V0JJVmN4YWVyYUZUbWFxUythUVV4WHF1WkUrellFSGEzajhJenJhYThOdzJqNXIxcDJXWFlLb1VaN0JkUUNlYi9tWmg0RHhqT2Z3STQxNXU0UndFSG43TzJCKzByMzhMUFlsaDA2Q2t0ZXJZR09ROGR0ZWRkaWYxQWdPUkRWR2RBZ0JkUGdlMGtZaG9PTEFQazZxNjZqeTMrY1h1aEJUUzd6YkJoSkpwQzdVVjVkc2ZISE4xM3kxMnhtUUdnMm1CVkJ4SGZwcGxYWmpoOEowUmc2TEdmbjZaeU1OMm8rVE01TkZJMFJaTDhRQmw3VzEvUlA4RTkvV3BZVjdIUGhPZ3llWnV1V2p0MTkwMWhWdm1UVVN0VTRheVorMDNNdlEvRHhLemF3TzJaemFrRzN3aUh1OWg3ZjV2K0IySUZSbWsydEh0ZEVCYW83S0VVNFFyNmtBMlRkOFdXS2FWSmcrbkVUbDE3K1VaWllwSFdyeDN4M0xaMzZuY1B1cDdFT3JIMEUxbEdMekJqL1VJK1E1WFFvK1YydzM2MnJNVklDeTRNTlYyMng0czhxcVBpWDFhYzVVZFRqUnBvcER5RW4wNVcwZXR4Njl4RXFWbVFYNWhvRCtUUitOeVFmbk15a2VJcVF0WUVRSFJQQzY4dVMybFV2Kzk4c1I4azErelh2U0U2b1J2MXZ4OFdZVEdVbWRsTUViczljbHhmRng1cWFsT0dCMjFlMFBSeVBhM0hXNk4vblBQSUFJVkFpTFNyWlBISnJMSVZjekxMTlFWek5tWWtHcjE2UUhIRGswZDV2YnVJaHBrUG1nSG9ic2x3cW9wam9LMHduNGJJUzVZYm5KL0djVmFXVFNubkU0cDRTSUpBOUNlVzA2R3ovdm5peTRCY09ldzNlQnYvbnJPUTZMSE5OS0NYUXY3d2pxS0NBZmpXNUsyVm9peitnN3dISG1oNDVxc05TSTZheCtlSS9nTzRocUxkMUxObG1nZXZrVWtBUmRXSXJOdHQrcXVkR0tZWXloaXoxWEdzbTBpd05ZaDl0amZzQ2h5dEZhaFVpVm9vRTZkUDV4SCtVZjBST0xXdmRMcmJEMXpzTjIzSTlOVmlnVDVJei9zaGNUYjg2YW80aUpoTFlCSGRmTlcxQWJNRW9QQUEvZlg5U3NON3Z4eU84Rk4wQ2FwdXN6QncwQUVCVVovWGpVa05kRWQxTHpSMm5OSWlYQnBpTXdjMVZRRFhYSXZGbCtVdjlhTUdhTUxlaXIvUVRiNnNESi80MzZ6VFR0VmZqRXhQdE0xVnVjdWJWbnFVUFEycUx4TEFiczRhYWRCVU1NU0JqMlZRZ1lKQ1o1MnJ3VWpUOVpSMlRVM1lhRlhKMkFZMy9SdU9zci9oa25uc04weVI1MHlwcVZhbWVYb2UvQjk5NzEwNGh2SndEREZ6SEtLcHB3VkhaSVgrR2ZyYUZ2QVpjT2dIR0NYK2I5TXU0SmMybGdodTdMZTJCcVFQWDZoTDRnbVhlN2lxZWFlcDJaQ2JORUp5K1lLZ3RTY2RIV2x5ejVocmhBOG81S1BCbXBWYXBzcGhXMnBHbmQ2Y0MwTTdVTVBhd2lYQm94U0RDMjFxSEwvRVNKdHp4d2V5RUU0NXVHdTBINmhxWVcrcTcyUk1YU1VZTFhIY25oZGVQWGVBelRKUXI5RWRqcUxrZ3ZDa2ZIWEZ1UHNmb2g4RENiRTNFdSt4KzBlRzd5aTBIUGM2R0h4SktSc2tmRVp1WW1vdElHcklTZkZaM0t1RDF3QmcyTVRnVTZKemNidFFrdHpYNFZqS1JCTHJYWlZZYmpBSW84RWlCYVNlNU81NU5rc2NBTk9xTHNiekhuQXVBNUFQZXdheGRldXZJOFB5QmE1d1ljOXpiTnhPRnlDU0pNSW95L2JuRlZMa3NmTUQvRUd2Z3Q4UFhQc2ovREJWbVcxeHl0Y0dFRnVkRFVtUU9Ia25yblVRUlRPMnFQWUJRNUpGam1BSFZHUlphN3dKZWkxc1pacVZoZlFpVC94Nm1oQW83VjVLay8wcExkWjk4WUhDS2dLd0N3aGpmSlNDdFRTcjF6NVltanUzUDJrclFiazBHNVVuY1BLcUpadDFrUVhlSGdFN1Yva28xdE1vaTRrWUpianJEVjFQZVFucHlwTVpGU01jTUwwaldDNnFJemMyNm96UCthVlFPTlNqQTk4U0VGcEJtNlJJaFNueFZ6NXk1T3JXS3JXMDhPaWNDOTJjUzk3V0IxcGZCQjZsMCszNnY3MmZkR1M4ckRKZ09ZTk9XOWk=


eUFUWHhnaU1FeW1rcnlzYVo5WDB4bXdqSk9Xb0lYZXBRbTRPbVpEdytiMmhPREF1TGY4MTE5ZWNRR2dwdnc4K2JYRzJWUCtQUjc0OWR5RmxPZHpzMTYycUxaM0s0N3BzMTFOQVJaUHpoVFFJaHh3SHRMQXNxQldRTFV0QTh2UDVBOGt4bVlKYVU2R09mZWMwR044TTQzNDlQSkU3RW5pb2p2aHVMRVVUcnBoVGlBdHQ2QmlMWk11TzdZL2E5TlFBMVVNYjhiRmYvVFV2SG1mSjBxdlhnYU1oNXpiS2xhUWE3dmFWYWZURVJybDVFN0tMd2s3UDFvZnYvYTdEaVdSeU8vU05QRDZtSWNHTUNGdDdkNWhNbmFFUkRoNXg1Uk9nbGd6RHY0UC80MEZNSUY2ejREeW84V1NMNXorZWVXZmhjdmt6L2lIZmg0RXczVVJCMExWWTFLRTFuL2thWFZjYzRGRExuQ1ZocTBlWldpL1I5UUIzUG1iY2ZWVDdxRkxkNmloakFzMGR2dm9UODI0V1J3c2hDK3k1aWVadmM0bm50RDJOUGhCUU42dVJuYmNsb2cxOE1LSS9laDlvZDBEajRadkh6TG1oNmlMV0ZjZlovT01iL1dxbDRnbCtMbWpQNE8vZy8wU0ZRQS96MS9EaWgvcEd0RTFaS2ZyRHg2WjNLZDl3WGg5OGpWOWt6ckRScmRmZGpZSkd0dERVNldWZmoyWTFTbDYweGI0MFJWanpiUUdldzMyb3RMSVd0dmQzRGsvbnlEdTdWV29wcS9YMlZWaTZ5YkJPYXp2TjhueU9MQ3lzYVczL1JqLzFFeWVaWFlwdi9tYTdVaHFYVjF6ekgydVZLSmJOMSt6Zm5nSTUzQ1JNYVdkWFNOUU95eEVOZjQ5T2V4RTZpTkF1VXpBYlltMXBZaFlYczJSK3pnZjIxMHJnQjk0a2dESUJyNTAxYS80SWk2N2M2L3I2MGNUL2VTSldXMHFWRFNPaVBzenJ0TitzenpuRWhKTERmYWpMVlU5Zi9RdUtnb3p3SWFtdlY2Y1g4ZkdpMDk5ZlpISUplMTNDaVduU0xMS3hvYUVZNmdTN1pxcFdLdG4vVWVaN3ZMYldMM21TMlNBOGQxd3pvU2FiZ0szY29na1l0aXFqZXJMUjFMaTdvNXBZaG1jbmFGNzFINXlkYVFLNS81U2hWcmRTNCs3NVNFNEhqd2dOdzFjcmo4OWt4bFkzcms0OW5pSGJRMnVNVW1MTFZHODlvWlZRcE5Xb1ppSDhUYm9aYzJHQWVPbFBsd3czQzExSDZvbTkzMzJKa0cxQTBIS2xkM3QzditSU3RCUkwxdjVNT1JCbHk3T08xMGV4QXFXMVdtRDE3TnhnUk1senlEWHBIeThRaXBIVGZWTmtocXlIS09vbUN0UUJ3ZlprMGtMR1dqOGZReXd3cWJpUnovV1VhSUVmdlhqYldPV0lMQmpGS2pIK1RJb0wvYzByOFBWOVdweFBuZ1JHc2t6Q3E1R2NhREMwRVgyL1lwWTZIUGEvY1FVdld2Vm9kMGxKSHhGdGp3T09lQjA3Q1hHYTNzbjdGMzBnb1dWaTE4T2twUFUxWFVNQy95SFJCWERkVllkU2REZ0Evc0ltR3pXYUp1ZnZoU1h4MUdVMm43eHptNk9BUVc4VFlNeXVKQnlPeFpmdTI5dUFkSmI2T3hQYmx4UUtTL3gvUE14ZW1UOVJpclhUL2FTb2cxeUxQZXIyM2Vwa2NsL1I1c0NnU0lkL011WXBGRHRHZ0g1U1RXRDYrNlpSUU9xYU5QOFZTOW9QYzhPTXZvWFFzSVk0MUhSdnZzV1d2NDFhaHE5VVJzQ2hSUGVmWDNqVmlLU25jK2IwdGhVWVZaUS9lMkNkRWcvSmRjR3ZNVW5pUVViSTc4QVhxd0JkdlUvZkRaZmhhbndqSmhYa0JyZ2NMZEpvSjRlSVhOREd1R1Z1TXA4OXZaTHNpVnp5eitzZHRUUjBZTjRVS0JONEY1Mnp6d0grQVUwMHNicmo0eDhlempsV3o3Nk1vSWxKY012VFNVSDdZekc0QURiTm0rbGlMZnA1clpzY1dFblhJQWc0OVpsWmo4S3YzMUhVazdYOCs4OGhVN1p5MVFwY0h0T0J2WTlObE5RVjhGZnNNWGgzVkxSR0Z4Wjl3OHBwQmJycEsvNk9SU25aZE12QkM2dlVkZnVoVlhNZ3QweE5iOW5teDhkL3lnOHhrT21YT2hFUjBDSmUyamZQUVJDaCtaM0lPcFUwaGFrMXhONjJneFdSVzdXZWtOdWFHYXJOM2JoQWR2V29rd0k4YXNNMGdGM2pLNCs3aDBWdUhCbWNNWGhoaDZveElEckRTamc3R0NodXZFQ0RlNS8waWlWbg==